Vysoké Mýto Historickým městem roku

24.04.2023 | 20:22
Pohled na historické jádro města

Jsme si vědomi historické hodnoty našich památek a jejich ochrana a obnova patří mezi naše priority. Považujeme současně za důležité, aby památky žily. Domnívám se, že se nám ve Vysokém Mýtě daří naplňovat historické centrum životem, ať už se jedná o akce města, naší kulturní organizace, nebo různých spolků či soukromých subjektů. Všem, kteří se na tom podílejí, děkuji,“ řekl starosta František Jiraský.

Historické centrum Vysokého Mýta zažívá v posledním desetiletí renesanci památek a veřejného prostoru. Významně k tomu přispívají i státní a krajské dotace. Dlouholetá systematická památková péče města Vysokého Mýta vyvrcholila v roce 2022 naprosto unikátní obnovou hlavního vstupního prostoru do městské památkové zóny, který zahrnuje Pražskou bránu a sousedící Havlíčkovy sady se Šemberovým divadlem. Komplexní obnovou velké věže Pražské brány se zároveň dovršila zásadní regenerace tří vysokomýtských bran, které jsou součástí zbytků středověkého městského opevnění a patří mezi největší historické skvosty a symboly Vysokého Mýta.
S pomocí prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Vysoké Mýto obnovuje nejen svoje památky, ale každoročně přispívá také na památky jiných vlastníků, na obnovu měšťanských domů a církevních památek. Například významně finančně podpořilo restaurování unikátního oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla v kostele sv. Vavřince. V péči restaurátorů byl v letech 2019–2020. V minulosti podporovalo postupnou obnovu vitrážových oken v kostele sv. Vavřince a v posledních dvou letech restaurování hlavního oltáře a freskové výzdoby v presbytáři. Významně podporuje rovněž obnovu měšťanských domů.

Městská památková zóna Vysoké Mýto
Město Vysoké Mýto ležící ve východních Čechách na pomezí Čech a Moravy bylo založeno jako královské kolem roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II. Historické jádro Vysokého Mýta je od roku 1990 chráněno jako městská památková zóna.
Městská památková zóna tvoří harmonický celek s přirozeným vývojem od 13. století po současnost. Je cenným dokladem středověkého urbanismu města s centrálním čtverhranným náměstím a pravoúhlou sítí ulic, se zbytky hradebního systému a vnitřní staré zástavby. Po jeho obvodu se dochovaly výrazné pozůstatky městského opevnění – především věže Pražské, Litomyšlské a Choceňské brány. Historické jádro je lemováno pásem parků vzniklých v místech bývalého městského opevnění.

foto © Jaroslav Horák; Radek Štěpán, Tomáš Dittrich

www.vysoke­‑myto.cz


Pohled na historické jádro města Havlíčkovy sady Pražská věž Jungmannovy sady Šemberovo divadlo Vysoké Mýtopočet zhlédnutí: 223

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2023

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.