Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích u Olomouce

24.06.2023 | 17:05
nmp01.jpeg

Muzeum je jedinečným dokladem hliněného stavitelství na Hané i hlubokého vztahu člověka k půdě – živitelce a dárkyni života. V prostředí Kameníčkova gruntu zjistíte, jak v minulosti žili a hospodařili naši předkové.

Ve vybraných dnech se v rámci tematických programů seznámíte s prací na poli, ve stodole a ve stavení, ale také s lidovou hudbou, obyčeji nebo ukázkami lidových řemesel. Občas zde potkáte i pamětníka, který vám pěkně „po hanácke“ povykládá třeba o bohatě zdobeném hanáckém kroji. Celý areál muzea je od roku 1995 součástí vesnické památkové rezervace v Příkazích, jediné v Olomouckém kraji. Muzeum ožívá po celý rok také tematickými pořady. Kromě každoročních akcí, jako je masopust, Velikonoce nebo Vánoce, nabízí i programy zaměřené na lidová řemesla, hliněné stavitelství, lidové kroje či sklizeň obilí. Pravidelně v červnu muzeum pořádá pro dětí vzdělávací programy, které se věnují ukázkám vybraných prvků tradiční lidové kultury na Hané.

Kameníčkův grunt a vznik muzea
Obyvatel usedlosti se během staletí vystřídalo mnoho a zažili zde chvíle radostné i smutné, včetně požárů, válek a epidemií. Nejviditelnější změna na gruntu nastala v roce 1876, kdy byla obytná část statku přestavěna do současné podoby. Po úpadku usedlosti za první republiky a za protektorátu o většinu polností Kameníčkovi v rámci poválečné kolektivizace přišli. Co zbylo z původního statku, potomci v roce 1986 prodali památkovému ústavu, který jej v dubnu 1990 otevřel veřejnosti. Od prosince 2018 tuto památku spravuje Národní muzeum v přírodě.

Špaletové stodoly
V areálu muzea se nacházejí celkem čtyři špaletové stodoly. Svůj název odvozují podle špalet: volného prostoru mezi šikmo sbíhajícími stěnami a vraty, který umožňuje snadnější vjezd do stodoly. Tři z nich pocházejí z 19. století, čtvrtá byla postavena svépomocí místními obyvateli v roce 1987. Stodoly z nepálených cihel na kamenné podezdívce ochraňovaly sklizené snopy obilí, než proschly a daly se přímo na místě vymlátit cepy. Zrno pak putovalo na sýpku, ale sláma zde zůstala uskladněna, dokud neposloužila třeba jako podestýlka pro dobytek. Špaletové stodoly se stavěly převážně v 1. polovině 19. století a nacházejí se pouze na území Olomoucka.

Vinklárkova stodola ze Skaličky
Na první pohled obyčejná stodola stála původně v obci Skalička u Hranic. Přestože si v případě dřevěné architektury jistě vybavíme spíše Valašsko, i na Hané bývaly roubené stavby běžné. Unikátní na stodole je nejen její zachovalost, ale i datování některých dřevěných prvků do doby kolem roku 1560, které stavbu řadí k nejstarším dřevěným objektům v České republice. Objekt byl v průběhu roku 2021 přenesen do areálu muzea, a to přibližně do míst, kde podobná stodola v minulosti skutečná stála. Otevřen veřejnosti je od května roku 2022.

Hanácké muzeum v přírodě, Příkazy u Olomouce
e-mail: hanackemuzeum@nmvp.cz
F: hanackemuzeumvprirode
IG:hanackemuzeumvprirode
www.nmvp.cz


Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Obrázek č.4

Správné odpovědi na otázky
počet zhlédnutí: 1849

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červenec-srpen 2023

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.