Říjen 2023

22.09.2023 | 19:21
orloj.jpg

Říjen 1223 (800 let)
Po smrti moravského markraběte Vladislava Jindřicha bylo potřeba opětovně stvrdit původní zakladatelskou smlouvu (zřejmě z roku 1213). Moravské město Uničov obdrželo od krále Přemysla Otakara I. nejstarší známé městské privilegium v českých zemích (den a měsíc neznámý).

Říjen 1748 (275 let)
Pro daňové účely byl vypracován tzv. tereziánský katastr, soupis měšťanských domů a poddanských usedlostí, včetně půdy (1748–1757). Jedná se o 3. berní rulu, v platnosti od 1. 5. 1749. Předešlé berní ruly popisovaly pouze ornou půdu, zde byla popsána veškerá poddanská půda.

1. 10. 1938 (85 let)
Nacistické Německo začalo po Mnichovské dohodě provádět jím vynucenou anexi československého pohraničí, tzv. Sudet. K zabírání československého území se připojilo také Polsko a Maďarsko. Termín na postoupení území byl 10. 10. 1938. K 15. 4. 1939 byla vytvořena Říšská župa Sudety.

1. 10. 1973 (50 let)
Byl ukončen provoz na poslední úzkorozchodné trati na Ostravsku, mezi Bohumínem a ostravským Hrušovem. Historie tratí sahá do počátku 20. století, kdy začala jezdit koňská dráha mezi bohumínským vlakovým nádražím a nemocnicí ve Starém Bohumíně. Nově zde začaly jezdit autobusy.

2. 10. 1373 (650 let)
Karel IV. od Oty Braniborského získal Braniborské markrabství, které zůstalo Lucemburkům do roku 1415, kdy je Zikmund prodal Hohenzollernům. Tento akt je označován jako inkorporace. Karel IV. předal toto léno svým třem synům. V 18. století bylo nejdůležitější částí Pruského království.

4. 10. 1933 (90 let)
Československý horolezec Miloš Matras se narodil 4. 10. 1933 v Praze († 31. 5. 1970). Byl zasloužilý mistr sportu a účastník československé Expedice Peru 1970, z níž se nevrátil. V roce 1968 byl vedoucím expedice na Špicberky. Horolezci se stali i jeho dva synové, Miloš a Martin.

4. 10. 1968 (55 let)
Alexander Dubček se vrací z Moskvy. Podvolil se podmínkám, cenzura byla zpět a byly zakázány nekomunistické strany. Po srpnu 1968 Dubček ustupoval sovětskému tlaku a postupně odvolával z funkcí reformní komunisty. Jediným pozůstatkem pražského jara byla federalizace Československa.

5. 10. 2008 (15 let)
Za bílého dne byl z hotelu Olympic v Praze z kanceláře ředitele ukraden trezor s akciemi v nominální hodnotě až 300 milionů korun a hotovostí v různých měnách v hodnotě ve výši 1 milion korun. Jde o jednu z největších krádeží v České republice. Oba pachatelé byli dopadeni a souzeni.

6. 10. 1923 (100 let)
Byly založeny Československé státní aerolinie, dnes známé jako České aerolinie. Domovským letištěm bylo Letiště Praha­‑Kbely. Prvním ředitelem se stal Karel Huppner. První let ČSA se uskutečnil 28. 10. 1923 letounem Aero A-14. První dálkový let se uskutečnil následující den.

6. 10. 1948 (75 let)
Národní shromáždění schválilo Zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, který komunistickému režimu umožnil posílit pronásledování jeho kritiků a odpůrců. Zrušil prvorepublikový zákon na ochranu republiky z roku 1923. 

13. 10. 1903 (120 let)
V Bohumíně byl zahájen provoz parní tramvaje, při této příležitosti byl ukončen provoz koňky. Tramvajová dráha spojovala nádraží v Novém Bohumíně se Starým Bohumínem. Původní koněspřežný provoz trval necelý rok. V roce 1915 se rozhodlo o zavedení elektrické tramvaje.

14. 10. 1918 (105 let)
Generální stávka zorganizovaná Socialistickou radou na protest proti vývozu potravin a zboží do Rakouska. K jejímu řízení byl vytvořen akční výbor, který dal stávce politický význam vyhlášením československé samostatnosti. Rakouské úřady zvládly situaci nasazením vojska.

16. 10. 1583 (440 let)
Praha se stala sídelním městem Rudolfa II. Spolu se dvorem přijel do Prahy Bartholomeus Spranger jako dvorní malíř, kterého Rudolf II. „zdědil“ po smrti svého otce Maxmiliána II. Zasloužil se o to, že Rudolf roku 1595 vyjmul malířství z kategorie řemesel a vzniklo malířské umění.

22. 10. 1833 (190 let)
Český slovníkář, lexikograf a archivář Josef Rank se narodil 22. 10. 1833 ve Svatém Hubertu († 12. 1. 1912). Byl spolupracovníkem a korektorem Riegrova i Ottova slovníku. Vydal mimo jiné Kapesní slovník novinářský (1862), Čechy s mapou (1880) či Kapesní slovník světový (1890).

22. 10. 1938 (85 let)
Edvard Beneš po své abdikaci z úřadu prezidenta odletěl do Londýna, kde později sestavil exilovou vládu. Jednalo se o jeho první let. Přesídlil se svou manželkou a původně dle požadavku Chamberlainovy vlády vystupoval jen jako soukromá osoba. Měl přislíbeno profesorské místo v USA.

24. 10. 1648 (375 let)
Byl podepsán tzv. vestfálský mír, kterým skončila třicetiletá válka a též osmdesátiletá válka. Jedná se o dvě smlouvy – Münsterskou a Osnabrückou. Strany dohody byly Svatá říše římská, Francouzské království, Španělská monarchie, Spojené provincie nizozemské a Švédská říše.

25. 10. 1948 (75 let)
V komunistickém Československu byl přijat zákon, na jehož základě byly zřizovány tábory nucené práce. Zákon č. 247/1948 Sb. o táborech nucené práce umožňoval posílat kohokoliv do TNP, a to bez soudu, pouze rozhodnutím tříčlenné komise jmenované krajským národním výborem.

27. 10. 1968 (55 let)
Národní shromáždění schválilo Ústavní zákon o československé federaci (zákon č. 143/1968 Sb.). Tímto zákonem se jednotná Československá socialistická republika změnila na federaci. K 1. 1. 1969 vznikly Česká socia­listická republika a Slovenská socialistická republika.

28. 10. 1923 (100 let)
První let nově vzniklých Československých aerolinií, v den 5. výročí vzniku Československa, se uskutečnil letounem Aero A-14. Jednalo se pouze o symbolický oblet letiště. Následující den se uskutečnily první dálkové protisměrné lety mezi Prahou a Bratislavou (320 km, 3 hodiny).

28. 10. 1988 (35 let)
Rozhodnutím vlády byl tento významný den opět prohlášen státním svátkem (jako Den znárodnění byl slaven po druhé světové válce do roku 1951). V Praze a dalších místech republiky se konala shromáždění na počest 70. výročí vzniku ČSR, která vyzněla odmítavě ke komunistickému režimu.

1453 (570 let) Korunovace Ladislava Pohrobka
28. 10. 1453
v Praze na českého krále s rezidencí od listopadu 1454 v Budíně

1478 (545 let) Jiří ze Žerotína
* 25. 10. 1478
† 30. 11. 1507
moravský šlechtic, spolumajitel panství Fulnek, Starý Jičín a Strážnice

1838 (185 let) Jan Gebauer
* 8. 10. 1838
† 25. 5. 1907
český bohemista, autor předchůdce dnešních Pravidel českého pravopisu

1898 (125 let) Bedřich Šupčík
* 22. 10. 1898
† 11. 7. 1957
český sportovní gymnasta, první československý olympijský vítěz (Paříž, 1924)

1908 (115 let) František Douda
* 23. 10. 1908
† 15. 1. 1990
český všestranný sportovec, první čs. světový rekordman v atletice

1913 (110 let) Karel Valdauf
* 25. 10. 1913
† 4. 7. 1982
český hudebník a skladatel, autor více než 150 písní (svižné, synkopické skladby)

1913 (110 let) Otto Wichterle
* 27. 10. 1913
† 18. 8. 1998
světově proslulý český vědec a vynálezce (měkké kontaktní čočky, silon)

1918 (105 let) Václav Voska
* 21. 10. 1918
† 20. 8. 1982
český herec, interpret řady básnických a prozaických textů (rozhlas, divadlo Viola)

1923 (100 let) Václav Ježek
* 1. 10. 1923
† 27. 8. 1995
český fotbalista, trenér, vítěz ankety nejlepší český fotbalový trenér 20. století

1923 (100 let) Libuše Hynková
* 28. 10. 1923
† 6. 1. 2012
česká choreografka, pedagožka, folkloristka a etnografka

1933 (90 let) Karel Hála
* 2. 10. 1933
† 6. 7. 2008
český zpěvák, jeden z nejlepších českých swingařů 2. poloviny 20. století

1968 (55 let) Jana Novotná
* 2. 10. 1968
† 19. 11. 2017
česká tenistka, světová jednička ve čtyřhře, 2x stříbro z OH


Letecký maršál

(130 let) Karel Alois Janoušek (30. 10. 1893 – 27. 10. 1971), syn zřízence dráhy Karla Janouška a Anny, roz. Huslíkové, se narodil v Prostějově. V roce 1915 nastoupil jako jednoroční dobrovolník...

Skupina bratří Mašínů

(70 let) Ctirad a Josef Mašínovi, Milan Paumer, Zbyněk Janata a Václav Švéda překročili v noci z 3. na 4. 10. 1953 u Hory Svaté Kateřiny státní hranici. Vydali se přes území tehdejšího NDR do...

Scheiner, „mistr“ samouk

(160 let) Připomínáme si narození uznávaného ilustrátora, původně úředníka, jehož kresby vycházely v rakouských, německých i maďarských časopisech. Ilustracemi doprovázel knihy Němcové, Sílové,...

Útěk do Olomouce

(175 let) Revoluční rok 1848 způsobil nejprve přesun císařského dvora z Vídně do Olomouce. Následně pak abdikaci Ferdinanda I. Dobrotivého ve prospěch jeho synovce Františka Josefa I....

Skautská pošta

(105 let) Spolehlivý přenos informací, obzvlášť v době revoluční, je vždy důležitý. A když nedůvěřujete stávající oficiální instituci? Zavolejte skautům. Jsou „vždy připraveni“. Nové...

Noční stíhač

(105 let) Miroslav Štandera se narodil 5. října 1918 v Praze, ale dětství prožil v Dobrušce, kde vychodil základku. Po dokončení grafické školy nastoupil první zaměstnání jako typograf v místní...

Spisovatel a překladatel Jaroslav Janouch

(120 let) Radostné mládí, Raná setba, Pro čest a slávu – jak lyricky zní názvy některých počinů spisovatele, redaktora a překladatele Jaroslava Janoucha. Ve své tvorbě se zaměřil především na...

Prahu znal jako své boty

(120 let) Český historik umění Emanuel Jan Karel Josef Maria Poche se již od dětství zajímal o historii, hudbu a výtvarné umění. Těmto tématům se pak věnoval po celý život. Narodil se 8....

„Radioaktivní“ František Běhounek

(120 let) Je známo, že radioaktivita není vidět, že některé její formy jsou škodlivé, a dokonce mohou i zabíjet… Celoživotní snaha Františka Běhounka v této oblasti byla naopak lidem viditelná a...

Václav Klement

(155 let) Do rodiny Josefa Klementa a jeho ženy Anny se ve Velvarech narodil 16. října 1868 prvorozený syn, pozdější zakladatel slavné značky Laurin & Klement. Dostal jméno Václav. Když...

Misionář Pácalt

(250 let) V královéhradeckém kostele sv. Ducha byl pokřtěn Karel August Pácalt, syn nevolníků rodu Smiřických Josefa Pacaldta a jeho ženy Anny z Ruseku. Karel se narodil 7. října 1773 v obci...

Zadlužený génius

(355 let) Syn německého krejčího a české matky Petr Jan Brandl se narodil 24. října 1668 v Praze a pokřtěn byl v kostele sv. Václava na Malé Straně. Nejvýznamnější představitel vrcholného baroka...

Moravský malíř Mandel

(150 let) V obci Kuželov se 23. října 1873 narodil pozdější uznávaný malíř Cyril Mandel. Jeho talentu si všiml Josef Klvaňa a seznámil ho s Jožou Uprkou. V roce 1889 na doporučení Uprky byl...

Morava v léno

(600 let) Po smrti Václava IV. získal Moravu Zikmund Lucemburský. Šlechta mu přísahala věrnost, ale sympatizovala s husity. Moravská šlechta vyslala své předáky na Čáslavský sněm (1421), kde...

Návrat do Prahy

(690 let) Jan Lucemburský, otec Karla IV., vybudoval v severní Itálii panství, tzv. Lucemburskou signorii. V letech 1331–1333 zde jeho syn působil jako místodržitel. V Lombardii se důvěrně...

Druhý cisterciácký klášter v Čechách

(760 let) Jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě se nachází v jižních Čechách. Klášter Zlatá Koruna založil z politických i náboženských důvodů roku 1263 český král...

Za vším hledej peníze

(1400 let) Lidé jsou pořád stejní. Nejvíc je spojí společné zážitky nebo společný nepřítel. Různorodé zájmy slovanských kmenů spojil proti Avarům neslovanský Sámo. Není o něm příliš mnoho...

Vyvraždit Vršovce!

(915 let) Svatopluk Olomoucký s družinou přijel na hradiště Vršovců Vraclav, kde byl přijat Mutinou a jeho syny. Druhého dne při jednání Svatopluk osočil Mutinu a Vršovce ze zrady a všechny dal...

Boleslav III. Ryšavý

(1020 let) Složitá byla doba na přelomu minulého tisíciletí na českém knížecím stolci, navíc plná násilností. Ale s čím kdo zachází, tím také schází. V době první vlády Boleslava (* okolo...
počet zhlédnutí: 270

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2023

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.