Březen 2024

23.02.2024 | 19:22
orloj.jpg

1. 3. 1939 (85 let)
Byla zrušena branná povinnost státu, tj. 28. 2. skončil stav branné pohotovosti státu, do které Československo vstoupilo 23. 9. 1938 (vyhlášení všeobecné mobilizace). Skončila tak definitivně vojenská opatření vyvolaná ohrožením nacistickým Německem. Demobilizace proběhla v 5 etapách.

2. 3. 1889 (135 let)
Český malíř František Horník­‑Lánský se narodil 2. 3. 1889 v Čáslavi († 10. 1. 1955). Maloval portréty, koně, zvěř a lovecká zátiší a výjevy. V době nacistické okupace byl zapojen do protifašistického odboje. Je autorem jezdeckého portrétu prezidenta T. G. Masaryka na koni Hektorovi.

4. 3. 1289 (735 let)
„V Chebu, dána českému králi Václavovi listina římského krále Rudolfa, jíž vyznáno, že v říši náleží českým panovníkům úřad číšnický a právo volby císařské. Je to osvědčení kurfiřtského nároku českého hlasu.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 201)

4. 3. 1349 (675 let)
Po smrti své první ženy Blanky z Valois se Karel IV. oženil s Annou Falckou. Svatba se konala na hradě Stahleck 50 km jižně od Koblence v Porýní­‑Falci. Anna byla dcerou falckraběte Rudolfa II. a Anny Korutanské. Její prastrýc byl bývalý český král Jindřich Korutanský.

5. 3. 1969 (55 let)
V Praze byla založena Česká genealogická a heraldická společnost. Jejím cílem je podpora a rozvoj genealogie, heraldiky a jiných pomocných věd historických. Společnost pořádá přednášky pro veřejnost a vydává časopis Genealogické a heraldické listy. Vede registr osobních znaků.

6. 3. 1629 (395 let)
„Ferdinand II. vydal restituční edikt, jímž nařízeno všem protestantům, aby vrátili římskokatolické církvi a všem jejím institucím všecky statky, jichž se byli zmocnili po smlouvě pasovské roku 1552.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 208)

8. 3. 1944 (80 let)
V plynových komorách tábora Auschwitz (Osvětim) bylo usmrceno 3792 osob z rodinného tábora českých Židů. Jednalo se o největší masakr československých občanů ve 20. století. Ten je připomínán 9. 3. jako Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi­‑Březince.

10. 3. 1944 (80 let)
Český zpěvák Pavel Novák se narodil 10. 3. 1944 v Přerově († 11. 2. 2009). Byl i skladatelem a spisovatelem. V šedesátých letech se podílel na prosazení rockového mužského pěveckého stylu. Měl zásluhu na uplatnění češtiny v populární hudbě (české texty převzatých skladeb).

12. 3. 1999 (25 let)
Den přistoupení České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO). Spolu s ČR do NATO vstoupilo Polsko a Maďarsko. Slovensko se členem stalo až v roce 2004. Předešlé vojenské uskupení s názvem Varšavská smlouva, jehož členem bylo bývalé Československo, zaniklo v roce 1991.

13. 3. 1454 (570 let)
V Čechách byl obnoven zemský soud. Znamenalo to významný příspěvek k upevnění pořádku v zemi. Zemský soud (iudicium terre) byl stavovskou institucí, do jejíž působnosti spadala celá šlechtická obec příslušné země a jež projednávala majetkové záležitosti a vedla trestní jurisdikci.

13. 3. 1849 (175 let)
Vláda vydala tiskový patent (č. 161/1849), který zhoršoval dosavadní předpisy o vydávání politických listů. Bylo znovu zavedeno odvádění povinných výtisků a byl zakázán pouliční prodej novin a časopisů. Do 4. 5. museli vydavatelé politických listů složit poměrně vysoké kauce.

15. 3. 1939 (85 let)
Začala okupace Čech a Moravy vojsky nacistického Německa, a zanikla tak druhá republika. Společně s odporem strážných skladu v Meziříčí došlo 14. 3. v Místku k jedinému známému boji čs. vojáků s německou armádou při obsazování Čech a Moravy, k tzv. bitvě o Czajankova kasárna.

17. 3. 1939 (85 let)
V Protektorátu Čechy a Morava byla zavedena jízda vpravo, v Praze až od 26. 3. Dle opatření Stálého výboru Národního shromáždění č. 275/1938 Sb. ze dne 10. 11. 1938 mělo k zavedení dojít 1. 5. 1939. Okupace tento akt uspíšila. Původní závazek Pařížské úmluvy vznikl již roku 1926.

19. 3. 1454 (570 let)
Čeští stavové znovu zvolili Jiřího z Poděbrad zemským správcem na dobu tří let a složili mu v přítomnosti krále Ladislava Jagellonského slib poslušnosti. Poprvé jej zvolili 27. 4. 1452 na svatojiřském sněmu v Praze na dva roky. V průběhu roku jej uznala většina země.

21. 3. 1969 (55 let)
Na mistrovství světa v ledním hokeji ve Švédsku vyhrálo československé hokejové mužstvo nad favorizovanými hokejisty Sovětského svazu 2:0. Fanoušci uspořádali nevelkou manifestaci na Václavském náměstí v Praze, na níž zazněly protisovětské hlasy proti okupaci.

23. 3. 1899 (125 let)
Český hydrogeolog Ota Hynie se narodil 23. 3. 1899 v Dobrovici († 19. 12. 1968). Byl zakladatelem české hydrogeologie a vůbec prvním českým profesorem hydrogeologie na Univerzitě Karlově v Praze, jenž se mimo jiné zasloužil o zmapování několika oblastí Českého masivu.

24. 3. 984 (1040 let)
„Sv. Vojtěch, biskup český v městě Achu sloužil u přítomnosti císaře Otty III., kterýž tam roku toho na království římské korunován byl a biskupa Vojtěcha obzvláště miloval. Hájek míní (nesprávně) císaře Ottu II.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 280)

25. 3. 1959 (65 let)
Do Prahy byl vypraven vlak dlouhý cca 2300 metrů, tažený lokomotivou TL659.001, s rekordní zátěží 6 486 tun. Tento těžkotonážní výkon byl proveden v souvislosti s prvním sjezdem Odborového svazu zaměstnanců dopravy a spojů. Trasa vedla ve spádu z Kařízka do Prahy­‑Smíchova.

27. 3. 1994 (30 let)
V Žižkovském divadle proběhla premiéra dvanácté hry Divadla Járy Cimrmana Záskok. Hra získala Cenu Alfréda Radoka za hru roku 1994. Hra je oproti jiným hrám jedinečná svým složením ze tří částí: odborný seminář, předehra Mistr přijíždí a jednoaktová hra Vlasta.

31. 3. 1944 (80 let)
Spolu s dalšími 9 spojeneckými letci byl zavražděn Arnošt Valenta. Vraždu spáchali příslušníci vratislavské služebny gestapa. Podobným zbabělým způsobem bylo v tomto období zavražděno 50 zadržených uprchlíků ze zajateckého tábora pro spojenecké letce Stalag Luft III v Saganu.

1509 (515 let) korunovace Ludvíka
11. 3. 1509
českým králem korunován v Praze syn Vladislava Jagellonského

1699 (325 let) Alois Tomáš Raimund hrabě z Harrachu
* 7. 3. 1669
† 7. 11. 1742
rakousko­‑český aristokrat, politik a diplomat

1799 (225 let) František Veverka
* 3. 3. 1799
† 12. 2. 1849
spoluvynálezce ruchadla s bratrancem Václavem (1827)

1799 (225 let) František Ladislav Čelakovský
* 7. 3. 1799
† 5. 8. 1852
český básník, kritik, redaktor a překladatel

1824 (200 let) Bedřich Smetana
* 2. 3. 1824
† 12. 5. 1884
český hudební skladatel, dirigent a hudební pedagog

1854 (170 let) Bohuslava Kecková
* 18. 3. 1854
† 17. 10. 1911
historicky první česká lékařka, promoce 1880, univerzita Curych

1864 (160 let) Alfred Nikodém
* 25. 3. 1864
† 30. 10. 1949
pražský zlatník a sportovec, průkopník zimního plavání

1914 (110 let) Bohumil Hrabal
* 28. 3. 1914
† 3. 2. 1997
český významný a osobitý spisovatel 2. poloviny 20. století

1934 (90 let) Milena Vostřáková
* 2. 3. 1934
† 7. 7. 2011
česká televizní hlasatelka a moderátorka

1939 (85 let) Jiří Hrzán
* 30. 3. 1939
† 24. 9. 1980
český divadelní a filmový herec, zpěvák a bavič

1949 (75 let) Karel Loprais
* 4. 3. 1949
† 30. 12. 2021
český závodník kamionů, 6x vítěz Rallye Dakar

1969 (55 let) deska „Bratříčku, zavírej vrátka“
24. 3. 1969
vydání LP Karla Kryla, Panton, producent Jiří Černý


Hilsner je vrah!

(125 let) O vině Leopolda Hilsnera byl přesvědčen téměř každý. Vše bylo ale jinak. Případ vraždy Anežky Hrůzové může být i dnes varovnou ukázkou toho, jak snadné je manipulovat veřejným míněním....

Gymnasta Ladislav Vácha

(125 let) Láska ke gymnastice a pět medailí z olympijských her. Náčelník Sokola a celoživotní sportovec. To byl ve stručnosti život Ladislava Váchy. Narodil se 21. března 1899 v Brně a od...

Kaprál, hudební fenomén

(135 let) Václav Kaprál se narodil v Určicích č. p. 84 u Prostějova 26. března 1889 do rodiny Josefa Kaprála a Františky, rozené Vyhlídalové. Budoucí český klavírista, pedagog, sbormistr,...

Rudolf Kögler

(125 let) V Krásné Lípě se 12. března 1899 narodil Rudolf Kögler, amatérský přírodovědec. Ovšem také tvůrce unikátní trojrozměrné geologické mapy a první naučné stezky v Čechách. Vystudoval...

Útěk z „pekla“

(120 let) Vítězslav Lederer (6. 3. 1904 – 5. 4. 1972) byl český odbojář, který jako jeden z mála dokázal uprchnout z koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Ironií osudu bylo, že k útěku mu...

Embéčko byla klasa

(60 let) Československá automobilka AZNP Mladá Boleslav představila veřejnosti 21. března 1964 nový osobní vůz Škoda 1000 MB. Vůz měl samonosnou karoserii a motor vzadu s pohonem zadní nápravy....

Kdo chce s vlky žíti…

Nacistické Německo porušilo mnichovskou dohodu z 29. září 1938, když překročilo 15. 3. 1939 hranice okleštěného Československa. Na obsazeném území zřídilo autonomní Protektorát Čechy a Morava...

Vocelovej velitel

(115) Josef Ocelka se narodil 12. března 1909 v kolonii Nový Dvůr u Lipníka nad Bečvou (dnes Nové Dvory). Jeho otec Adolf měl s manželkou Antonií ještě mladšího syna Antonína (1913–1949) a oba je...

Průkopník českého funkcionalismu

(140 let) Český architekt, teoretik a pedagog Oldřich Josef Starý se narodil 15. března 1884 v Praze. Otec Václav Starý byl c. k. profesor na české reálce a matka Juliána Kajetána, rozená...

Obec je základ státu

(175 let) Takhle asi nějak mohla znít základní myšlenka tzv. Stadionova obecního zákona. Ten byl přijat v březnu 1849 jako Prozatímní zákon obecní. Vydržel dalších dvacet let… Myšlenkové...

Světoznámý antropolog a vlastenec

(155 let) Alois Ferdinand (Aleš) Hrdlička se narodil 30. března 1869 v Humpolci, kde ale strávil pouhých 13 let svého života. Otec Maxmilián dostal výhodnou nabídku práce v New Yorku, proto se s...

Nová ústava

(175 let) Rovnoprávnost mezi všemi národy Rakouského císařství měla zaručit takzvaná Březnová nebo také Stadionova ústava z roku 1849. Vydal ji císař František Josef I. 4. března v Olomouci....

Pohyblivá hračka třebechovického řezbáře

(175 let) Druhorozený syn sedláka Jana Probošta a Marie, rozené Chudobové, kterému dali jméno Josef, se narodil 9. března 1849 v Třebechovicích pod Orebem. Vyučil se truhlářem u mistra Podstaty....

Jelínek vynálezce

(190 let) Do rodiny stavitele Jelínka v Lokti se 31. března 1834 narodil syn Hugo. Syn to byl učenlivý a později se stal vynálezcem, cukrovarnickým odborníkem, průmyslníkem i politikem. Po...

Skot na Hané

(310 let) Titulek by mohl svádět k nějakému hospodářskému „zvířecímu“ tématu. Jedná se ale o zajímavý život a příběh Skota Maxmiliána z Hamiltonu, který se stal mimo jiné olomouckým biskupem....

Svobody a práva židů

(770 let) Na sklonku křižáckých masakrů židé pochopili, že obchodní smlouvy jim bezpečí nezajistí. Hledali tedy jistější ochranu u panovníka. Třetí a Čtvrtý lateránský koncil (1179 a 1215)...

Svatá Anežka

(790 let) Česká princezna Anežka Přemyslovna byla dcerou krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Rozhodla se pro řeholní život a 25. března 1234 vstoupila do řádu klarisek v novém...

Kam vítr, tam plášť

(595 let) Hrdý a tvrdohlavý. Tak lze charakterizovat šlechtice, který se z přívržence Jana Žižky stal podporovatelem katolíků. Hynek Krušina IV. z Lichtenburka se hned po upálení Jana Husa v...

Pomoz mi a staň se králem

(940 let) Tak nějak asi zněla nabídka římského krále Jindřicha IV. českému knížeti Vratislavu II., vedena úsilím o investituru (uvedení do úřadu). Český kníže nabídku přijal a opravdu se stal...

Konrád šéfem Čech i Moravy

(835 let) Být silný a mít silného souseda? Ve středověku nic dobrého. Císař Fridrich Barbarossa ale spory v Čechách vyřešil. V 80. letech 12. století se v Čechách často střídala a měnila...

Smrt Bořivoje II.

(900 let) Roku 1099 kníže Břetislav II. označil svého mladšího bratra Bořivoje za svého dědice. To odporovalo stařešinskému řádu. Bořivoj se stal předmětem svárů Přemyslovců a prakticky to...
počet zhlédnutí: 131

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2024

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.