Tábor - jihočeské historické město roku 2009

29.04.2010 | 22:15
Tábor - jihočeské historické město roku 2009

Město Tábor patří díky architektonickým památkám a zajímavé přírodní poloze k turisticky atraktivním místům. Rozhodně stojí za to se zastavit, nechat se vtáhnout do děje rytířských soubojů, středověkého hodování nebo se jen vydat do křivolakých uliček Starého města a prohlédnout si architektonické skvosty, které se staly němými svědky středověké minulosti.

Historie města je neodmyslitelně spjata s významnou kapitolou evropských dějin - husitstvím. V roce 1420 zde husité pod vedením Jana Žižky založili opevněné vojenské ležení, odkud podnikali své válečné výpravy. Během staletí prošel Tábor mnoha proměnami, ale svůj středověký charakter si uchoval až dodnes. Připomíná ho pozůstatek středověkého opevnění, spletitý labyrint podzemních chodeb a jediná věž původního hradu Kotnov s přilehlou Bechyňskou bránou. Historické jádro města je díky unikátnímu systému zástavby a množství zachovalých památek městskou památkovou rezervací. Po příjezdu do Tábora určitě zamiřte na Žižkovo náměstí, jemuž vévodí monument slavného vojevůdce. Nevynechejte ani návštěvu Husitského muzea, jehož expozice jsou umístěny v prostorách pozdně gotické radnice. Krásný pohled je i na fasády starých měšťanských domů, v jejichž výzdobě se harmonicky mísí stavební slohy - pozdní gotika s renesancí, barokem i rokokem. Za zmínku také jistě stojí nedaleký barokní chrám v Klokotech - známé poutní místo. Oázou klidu v rušné části města je botanická zahrada, kde se na ploše 2,5 ha nalézají sbírky hospodářsky významných rostlin a skleníky s ukázkami teplomilné flóry. V samotném centru města se rozprostírá nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě zvaná Jordán. Zajímavou expozicí je Táborský poklad s unikátním nálezem téměř 4 000 stříbrných mincí z jagellonského období.
Od roku 1993 se město Tábor aktivně zapojuje do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město Tábor je zodpovědné za zpracování a realizaci Programu regenerace, organizačně zajišťuje činnost při opravách památek, a významnou měrou se tak podílí na realizaci rozvoje památkového fondu České republiky.
Ministerstvo kultury na konci kalendářního roku vyhlásilo 16. ročník soutěže O cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Za rok 2009 byl Tábor oceněn prvním místem v rámci Jihočeského kraje. Jako krajský vítěz postoupil společně s dalšími 13 městy do celostátního kola, a zúčastnil se tak slavnostního vyhlášení soutěže Historické město roku, které proběhlo 13. dubna 2010 při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve Španělském sále Pražského hradu.
V příštím roce oslaví město Tábor výročí 50 let od prohlášení historického jádra města za městskou památkovou rezervaci.

www.tabor.cz


 


Obrázek č.1 Obrázek č.2


tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2010

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.