Přijměte naše pozvání do Orlických hor

29.12.2007 | 00:55
Přijměte naše pozvání do Orlických hor

Orlické hory jsou jedním z článků prstence pohoří obklopujících českou kotlinu. Jejich malebné, táhlé obrysy se rýsují na východním obzoru při pohledu z rovinatého Královéhradecka. Z téměř rovné linie hlavního hřebene vystupuje o něco výraznější vrchol Velké Deštné (1 115 m n. m.), z mnoha míst v podhůří je zřetelně vidět výrazný průsmyk mezi Korunou a Homolí, půlící hlavní hřeben.

S přibližováním k horám začínají být zřetelné jednotlivé vrcholy, od severního Vrchmezí, přes Malou Deštnou, Velkou Deštnou, Korunu, Homoli, Tetřevec, Komáří vrch a Anenský vrch. Dále na jihu pokračuje hřeben masivem Suchého vrchu a Bukové hory, ale tato část Orlických hor již nespadá do chráněné krajinné oblasti.

Orlické hory prošly velmi dlouhým přírodním vývojem, jehož výsledkem je právě ono pozvolné tvarování zalesněných horských hřbetů. Civilizační vývoj přinesl do hor v uplynulém tisíciletí také lidské osídlení, jehož důsledkem je vytvoření krajinné mozaiky lesních a zemědělských ploch, doplněné o vesničky v údolích potoků a říček a později vznikající roztroušené osady a samoty, stoupající po stráních do vysokých nadmořských výšek. Existence souvislého území se značnými přírodními a kulturními hodnotami byla na konci 60. let 20. století impulsem ke vzniku Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Jejím posláním je ochrana přírody a krajiny Orlických hor.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory

Úřední hodiny: pondělí a středa: od 7.00 do 16.30
Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: +420 494 539 541
E-mail: orlhory@nature.cz
www.orlickehory.ochranaprirody.cz
 


Obrázek č.0 Obrázek č.2počet zhlédnutí: 3205

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2008

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.