Pevnost, kterou pokořila jen voda

29.09.2010 | 22:59
Pevnost, kterou pokořila jen voda

Letos tomu bude 230 let, kdy 10. října 1780 přijel do městečka Theresienstadt císař Josef II., aby tu položil základní kámen ke stavbě nové pevnosti.
 

Stavba opevnění o ploše 398 ha zabrala bezmála 10 let, náklady se vyšplhaly na 12 milionů zlatých a stavební práce provádělo na 14 000 lidí. Plocha opevnění zabírá 67 ha, dalších 158 ha čtyři kotliny, které je možné uměle zatopit. Pevnostní val, dlouhý 3 770 m a silný 30 m, měří v místech bastionů ode dna příkopu 12 metrů. Podzemní chodby dosahují délky 29 km. Pevnost se dělila na hlavní (městskou) část, na Malou pevnost a opevnění mezi „malou“ a „velkou“ pevností. Původní opevnění se dochovalo takřka po celém obvodu, jen z původních čtyř bran zbyly dvě (zbořeny byly Litoměřická a Bohušovická).
Jako zdivo bylo použito neskutečné množství tzv. cihel šancovek, které doplňovaly sypané valy a suché příkopy. V červnu 1790 prohlásil hlavní projektant, generál a hrabě Klement Pellegrini pevnost za bojeschopnou. Po stránce stavební i taktické patří mezi nejdokonalejší na světě, možná také proto, že se jí nepřátelská vojska vždy vyhnula. Pokořena byla až mnohasetletou vodou v roce 2002. Během 1. světové války bylo v Malé pevnosti vojenskopolitické vězení, za 2. světové války pak věznice pražského gestapa. Ve vysídleném městě zřídili nacisté židovské ghetto. Město Terezín je dnes památkovou rezervací a v místech utrpení desetitisíců lidí vznikl v roce 1947 nařízením vlády znovuobnoveného Československa Památník Terezín (původní název byl Památník národního utrpení), jehož část Malá pevnost s přilehlým Národním hřbitovem je národní kulturní památkou.

Josef Grof

? Tipnete si, kolik cihel bylo potřeba na stavbu pevnosti Terezín? Pokud ano, napište nám do 15. 10. na adresu redakce nebo na info@kampocesku.cz. Pro autory pěti správných odpovědí máme připraveny publikace věnované Památníkem Terezín.tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2010

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.