Sacrum Romanum Imperium

01.07.2011 | 00:00
Sacrum Romanum Imperium

Prvním císařem říše římské, který byl roku 800 korunován při vánoční bohoslužbě v římské katedrále, byl Karel Veliký. Teprve od vlády východofranského krále Oty I. však lze hovořit o vzniku státního celku.

Přívlastek sacrum měl zdůraznit sakrální povahu středověké říše. Svatá říše římská byla od středověku až do svého zániku v roce 1806 říší, kde se panovníci volili, což znamená, že se tento trůn nedal zdědit. Sacrum Romanum Imperium byl státní útvar, který se rozkládal ve střední Evropě a mocenské centrum měl v Německu. Ač do této říše patřila většina středoevropských států, někdejší německé Prusko nikdy k říši nenáleželo.

Symbolem Svaté říše římské byl až do jejího zániku dvouhlavý orel (orlice). Symbol černého orla na zlatém podkladu se vyskytoval již na mincích z 12. století, patří tak k nejstarším znakům na světě.

Posledním císařem říše byl František I. (často označovaný jako císař Svaté říše římské František II.). Na trůn se dostal ve věku pouhých 24 let. Snažil se zpomalit veškerý pokrok a uvrhl monarchii o několik století dozadu. V tom mu pomohl i nový kancléř Klemens Wenzel von Metternich, který pronesl známou větu: „Podařilo se nám pokrok zbrzdit, nikoli však zastavit.“

Po neúspěšné válce proti Francii a korunovaci Napoleona císařem byl František I. donucen k abdikaci, a tím říše 6. 8. 1806 zanikla.

-jap-
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červenec - srpen 2011

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.