Památník Terezín v roce 2012

02.01.2012 | 13:37

Pořádané akce

19. 4. Jom ha‘ šoa
* začátek ve 14 hod. dvůr před modlitebnou, Dlouhá 17, Terezín

Vzpomínková akce na paměť obětem šoa konaná u příležitosti výročí povstání ve varšavském ghettu (19. 4. − 16. 5. 1943). Spolupořadatelem je Federace Židovských obcí v ČR.

20. 5. Výročí poslední popravy v Malé pevnosti
* začátek v 9 hod.

Položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti. Největší poprava v dějinách věznice byla provedena 2. 5. 1945. Tehdy přijeli do MP dva úředníci pražského gestapa se seznamem asi 70 vězňů s označením XYZ, kteří byli určeni k likvidaci. Tito vězni, soustředění v cele č. 44 ve IV. dvoře, byli postupně vyvoláváni a předáváni dozorcům. Zpočátku se vězni domnívali, že již budou propuštěni na svobodu, zvláště když o den dříve (1. 5. 1945) došlo k propuštění tuberkulózních vězňů. Teprve salvy, které se začaly ozývat, prozradily, že jde o popravu, jakou věznice zatím nepoznala. Ve zmatku, který nastal, se někteří vyvolávaní vězni nepřihlásili. Popraveno jich nakonec bylo 51, většinou mladých členů levicových odbojových organizací. Společně s nimi byl popraven konfi dent Jaroslav Fiala, v té době vězněný v Malé Pevnosti. Těla popravených byla zpopelněna v krematoriu litoměřického tábora. Jejich popel je dnes uložen pod hlavním pylonem na Národním hřbitově.

20. 5. Terezínská tryzna
* v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce. Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena! Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín. Pořádá Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a Památník Terezín. Spolupořadateli jsou Federace Židovských obcí v ČR, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Terezín a Terezínská iniciativa.

27. 6. Pietní akt u příležitosti popravy Milady Horákové
* ve 14 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín

Milada Horáková (25. 12. 1901 – 27. 6. 1950) byla československá politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Byla jedinou ženou popravenou během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně. Pořádá Památník Terezín ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR.

9. 9. Tryzna Kever Avot na Židovském hřbitově
* v 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbitově

Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích (krematorium na Židovském hřbitově a pietní místo u Ohře). Pořádá Federace Židovských obcí v ČR a Pražská židovská obec.

21. 12. Pietní akt u příležitosti narození Milady Horákové
* v 10 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevieru, Malá pevnost Terezín

Pořádá Památník Terezín ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR.

 

Pořádané výstavy

do 24. 1. Berlín − Jogjakarta
„Od Hitlerova mučení homosexuálů k lidským právům v současnosti“

Dokumentární výstava projektu Kampania Przeciw Homofobii (PL), v předsálí kina Malé pevnosti pořádá Památník Terezín ve spolupráci s Iniciatívou Inakosť (SK).

do 31. 1. Libor Pisklák − sochy
V předsálí kina Muzea ghetta pořádá Památník Terezín.

26. 1. Plakáty Holokaust
vernisáž 26. 1. ve 14 hod. − potrvá do 30. 4.
Dokumentární výstava ke Dni památky obětí holokaustu (27. 1.), v předsálí kina Malé pevnosti pořádá Památník Terezín.

9. 2. Margo Paran – básně a kresby vernisáž
9. 2. ve 14 hod. − potrvá do 31. 3.
V předsálí kina Muzea ghetta pořádá Památník Terezín.

5. 4. Jiřina Adamcová – kresby, grafiky, malby
vernisáž 5. 4. ve 14 hod. − potrvá do 31. 10.
Výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti (cela č. 42), pořádá Památník Terezín.

5. 4. David Bartoň – obrazy vernisáž
5. 4. ve 14 hod. − potrvá do 31. 7. Výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti (cela č. 41), pořádá Památník Terezín.

3. 5. Plakáty Památníku Terezín k 65. výročí jeho vzniku
* do 31. 5.

Dokumentární výstava v předsálí kina Malé pevnosti, pořádá Památník Terezín.

4. 6. Koncentrační tábor Dora
* do 31. 8.
Dokumentární výstava v předsálí kina Malé pevnosti, pořádá Památník Terezín.

7. 6. Paměť, vzpomínání, připomínání…
* do 30. 6. Dětské výtvarné práce ze soutěže vzdělávacího oddělení Památníku Terezín v předsálí kina Muzea ghetta pořádá Památník Terezín.

4. 9. Plakáty Památníku Terezín k 65. výročí jeho vzniku
* do 20. 1. (pokračování výstavy z 3. 5.)
Dokumentární výstava v předsálí kina Malé pevnosti, pořádá Památník Terezín.
počet zhlédnutí: 2769

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden - únor 2012

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.