Co nevíte o Komenském

04.03.2012 | 00:00
co-nevite-o-komenskem

Učitel národů Jan Amos Komenský je jedním z mála českých učenců, jejichž význam přesáhl naše hranice. Obraz, který je nám neustále předkládán, ale není úplný, a tak asi nikoho nepřekvapí, že o tomto učenci nevíme všechno.

Co nevíte o KomenskémKomenský se narodil 28. března 1592 snad v Nivnici u Uherského Brodu. Jako poslední biskup jednoty bratrské raději odešel z Čech, než by zradil své přesvědčení a přestoupil na katolickou víru. Ve vyhnanství se dále věnoval své teologické, fi lozofi cké a pedagogické práci směřující k „nápravě světa“.

Málo je ale známo, že se Komenský zabýval i sestrojením perpetua mobile. V žádné škole se neučí o jeho dílech Zpráva o samovolném pohybu nebo Ustavičný pohyb. No uznejte, učitel národů, a zabývá se něčím tak nesmyslným.

Někteří badatelé také soudí, že stál u zrodu tajné společnosti rosenkruciánů. A nejen to, roku 1651 údajně navrhl uherskému vládci Zikmundovi Rákoczimu vytvoření tajné společnosti, která by se řídila jeho zásadami obsaženými ve spisu Cesta světla. Přestože zednářské hnutí vzniklo až po jeho smrti, lze Komenského považovat za jakéhosi praotce zednářů. Je velmi pravděpodobné, že se zednáři světově proslulým myslitelem inspirovali. Nelze ostatně pochybovat ani o tom, že z Komenského díla čerpali i osvícenci a encyklopedisté, kteří byli často také zednáři.

Komenský zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu, ale je pochován v Naardenu. -mak-
počet zhlédnutí: 2520

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2012

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.