TIC Chrudim

TIC Chrudim

základní informace TIC

název TIC: TIC Chrudim

zřizovatel TIC: Město Chrudim

adresa: Resselovo nám. 1, 53701 Chrudim

kraj: Pardubický

destinační společnost: Východní Čechy

GPS: 49.9518411N, 15.7948379E

IČO: 270211

telefon: 469 657 821

mobil: 773 993 333

e-mail: info@chrudim-city.cz

www.chrudimsky.navstevnik.cz

počet návštěvníků v roce:

distribuce

certifikáty a ocenění

o městě

webkamera

Střípky z historie…
Když se Chrudim v písemných pramenech objevila poprvé, mělo její území za sebou již několik tisíc let osídlení. Archeologické výzkumy dokládají, že na návrší zvaném Pumberky (severovýchodně od dnešního centra) lidé postavili opevněné sídliště přibližně již před šesti až sedmi tisíci lety. Velmi hustě bylo území budoucího města osídleno v období tzv. lužické kultury (1200 – 900 let př. n. l.). Prvním národem, jenž se zde usadil a jehož jméno se nám dochovalo, byli Keltové (od pátého století př. n. l. do přelomu letopočtu). Chrudim za jejich pobytu zřejmě patřila k zázemí velkého oppida, jež se nacházelo na území osady Hradiště u Českých Lhotic přibližně 10 km na jih od Chrudimi. Po delší pauze v osídlení přicházejí v 7. – 8. století Slované. Nad řekou Chrudimkou vzniká patrně v 9. století hradiště jako jedno z center správy raného českého státu. První spolehlivá písemná zmínka o Chrudimi se vztahuje k r. 1055, kdy zde měl podle Kosmovy kroniky zemřít český kníže Břetislav I. Nejvýznamnějším mezníkem v novodobých dějinách města bylo úspěšné založení královského města Přemyslem Otakarem II. někdy před rokem 1276. Poloha na zemské cestě z Prahy na Moravu podtrhávala význam města a napomáhala jeho rozvoji, takže se Chrudim v období vrcholného středověku zařadila mezi přední města českého království. Od r. 1307 patřila s určitými přestávkami ke královským věnným městům, jež sloužila manželkám českých panovníků jako zdroj příjmů. Tato tradice se udržela až do zániku habsburské monarchie v r. 1918. Na počátku husitských válek (1419 – 1434) se Chrudim přiklonila na stranu protikatolickou a německy mluvící část obyvatelstva město opustila. Od té doby je Chrudim, stejně jako celý region Chrudimska, teritoriem takřka výhradně českým. Město bylo v opozici také proti panujícím Habsburkům během neúspěšných stavovských povstání v letech 1547 a 1618 – 1621, což pro něj mělo vždy vážné důsledky. Od 16. století význam a postavení měst v českém království upadal, Chrudim byla však i nadále významným správním centrem. Do života města často zasahovaly epidemie, hladomory a živelné pohromy. Doloženy jsou požáry hradiště v 11. a 12. století, město například vyhořelo i krátce po svém založení na přelomu 13. a 14. století, těžkou ranou byla třicetiletá válka (1618 – 1648), během níž v důsledku rekatolizace odešlo evangelické obyvatelstvo. Posledními velkými pohromami byl požár dvou předměstí 6. srpna 1850 a několik povodní ve druhé polovině 19. století. V 18. a 19. století se rodil současný ráz poklidného provincionálního města, svoji roli sehrály v tomto procesu mimo jiné pozdní zavedení železnice (1871) a pomalejší rozvoj průmyslové výroby. Co však Chrudim ztrácela na hospodářském a správním významu, získávala díky řadě osobností a podpoře řady institucí v oblasti kulturního života a školství. Z nejvýznamnějších chrudimských rodáků lze jmenovat Viktorina Kornela ze Všehrd (* asi 1460, + 1520), humanistického vzdělance a autora právnického díla „O práviech, o súdiech i o Dskách země České knihy devatery“, dále Jana Nepomuka Štěpánka (* 1783, + 1844), obrozeneckého dramatika, herce, režiséra a ředitele Stavovského divadla, nebo Josefa Ressela (* 1793, + 1857), vynálezce lodního šroubu. K městu měli osobní vztah skladatelé Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Camille Saint-Saëns, Zdeněk Fibich, malíř Alfons Mucha a řada dalších.

A něco pro současníky…
Chrudim je největším městem turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Leží na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny asi 10 kilometrů jižně od krajského města Pardubic. Město Chrudim získalo v celosvětové prestižní soutěži UNEP (Program životního prostředí OSN) Města, kde stojí za to žít dvakrát „ Zlatou cenou LivCom Awards“. Město se může pochlubit jednou z největších městských památkových zón ve východních Čechách. Má zachovanou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami. Historické jádro stále funguje jako městské centrum. Za svou příkladnou péči o kulturní dědictví získalo město titul „Historické město roku 2013“. Mezi nejkrásnější dominanty patří trojlodní novogotický Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mydlářovský dům, monumentální renesanční objekt s arkádovým průčelím doplněným alegorickými reliéfy, v němž dnes sídlí světoznámé Muzeum loutkářských kultur, či komplex muzejních budov s jedním z nejhezčích sálů v České republice. Stopy barokního umění dokumentuje kostel sv. Josefa ze 17. století, ve kterém nyní sídlí Muzeum barokních soch. Byl součástí kapucínského kláštera budovaného od roku 1656. Vysvěcení kostela proběhlo v roce 1665. Nad vchodem do kostela je pískovcová socha sv. Josefa z roku 1702. Klášter byl po zrušení v roce 1949 zcela přestavěn. Prostory jsou využívány pro koncertní účely, výstavy či svatební obřady. Jejich součástí je i kinosál. Pozornosti návštěvníka by nemělo uniknout ani Regionální muzeum v Chrudimi, ve kterém je k vidění výstava o historii zdejšího regionu, několik krátkodobých výstav, ale i výstava děl světoznámého malíře Alfonse Muchy. Toto královské „věnné“ město je nazýváno Athénami východních Čech. Chrudim lze také označit jako „Bránu Železných hor“. Příznivci aktivního odpočinku jistě ocení městské rekreační lesy na Podhůře s lanovým parkem, rozhlednou, venkovními tělocvičnami, krytým ohništěm, lezeckou stěnou, cykloparkem s prvním příměstským singltrekem, nouzovým nocovištěm, areálem pevných kontrol pro orientační běh, hipostezkami nebo vyznačenými okruhy pro vozíčkáře. A to vše přímo na okraji Chráněné krajinné oblasti Železné hory…

Každoroční významné akce ve městě:
Loutkářská Chrudim – festival amatérského loutkářství – červen/červenec
Salvátorská pouť – srpen
MTB Manitou Železné hory České spořitelny – cyklistické závody – srpen
Obžinky – folklórní festival – září
Hudební festival Zlatá Pecka Chrudim – srpen/září
 otevírací doba

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
červen - září 8:00-12:00
12:30-17:00
8:00-12:00
12:30-17:00
8:00-12:00
12:30-17:00
8:00-12:00
12:30-17:00
8:00-12:00
12:30-17:00
9:00-12:00
12:30-17:00
9:00-12:00
12:30-17:00
říjen - květen 8:00-12:00
12:30-16:00
8:00-12:00
12:30-16:00
8:00-12:00
12:30-16:00
8:00-12:00
12:30-16:00
8:00-12:00
12:30-16:00
8:00-12:00 zavřeno

poskytované služby v TIC

co prodáváme: upomínkové předměty, mapy

náš předprodej: TICKETPORTAL, TICKETSTREAM, městské kino a divadlo

průvodci / prohlídky: zajišťujeme externího průvodce

pomoc s ubytováním: Ano, zprostředkováváme

internet pro veřejnost: Ano, zpoplatněný

městský zpravodaj: Ano, přispíváme

czechpoint: Ne

ostatní:

ostatní služby v TIC

příjem plakátů a parte do výlepu

kopírování pro veřejnost

provizní prodej vstupeneko informačním centru

Turistické informační centrum Chrudim spadá pod Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Chrudimi. Sídlí v budově Staré radnice na Resselově náměstí. Otevřeno bylo 1. března 1997.
Poskytujeme informace především v oblasti kultury, sportu, vlakových a autobusových spojů, ubytování a stravování, tipů na výlet v blízkém okolí, kopírování. Nabízíme prodej vstupenek pro Chrudimskou besedu (kino, divadlo), TICKETPORTAL a TICKETSTREAM, provizní prodej vstupenek pro organizátory akcí u nás i v jiných městech, zprostředkování prohlídek města, zajištění provozu Bašty Prachárny, přístup k internetu pro veřejnost, prodej sáčků na psí exkrementy. K dispozici je prodej upomínkových předmětů, pohlednic a map. Nejvíce vyhledávaným zbožím jsou turistické vizitky, turistické známky, hrnky, svíčky, štítky na hole apod. Zajišťujeme také výlep plakátů a parte pro technické služby. Ve stojanech návštěvníci najdou několik druhů informačních tiskovin o městě a okolí, ale i o Pardubickém kraji. Spolupracujeme např. s infocentry v rámci regionu Chrudimsko-Hlinecko, dobrovolným svazkem obcí Královská věnná města, Destinační společností Východní Čechy či Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska apod.počet zhlédnutí: 5165


Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.