Zásady ochrany osobních údajů

Ochraně Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů věnujeme náležitou pozornost. Respektujeme důvěrnost Vašich osobních údajů a vždy jednáme v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a řídíme se těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

1. Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás o tom, jak společnost Vydavatelství KAM po Česku s.r.o. se sídlem: Praha 3, Kubelíkova 30, PSČ 130 00, zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová značka 255144 C, datová schránka: ID c67rch4, IČ: 04892232 (dále jen „Společnost“) využívá osobní údaje, a jaké informace o uživatelích webových stránek Společnosti (tzn. "online služby") shromažďuje a nepředává třetím stranám.

2. Shromažďování informací a údajů

Zpracováváme přesné a aktuální osobní údaje vždy na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládáme je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu zpracování a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Klademe důraz na to, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který je zpracováváme, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údajů jste Vy osobně (např. když se registrujete k odběru Newsletteru). Zdrojem Vašich osobních údajů jsou i veřejně dostupné zdroje, jako je internet, včetně sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, LinkedIn aj.). Dalším zdrojem Vašich osobních údajů jsou Cookies a Web beacons v souvislosti s Vaší aktivitou na našich webových stránkách. Ochranu Vašeho soukromí můžete docílit i Vaším vlastním přednastavením webového prohlížeče. Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

2.1. Osobní údaje, které nám poskytnete

Je pravidlem, že pro využívání našich on-line služeb se nevyžaduje zveřejnění žádných osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány v rámci našich online služeb, jde v co největší míře o zveřejňování založené na bázi dobrovolnosti. Pokud chcete pravidelně odebírat náš Newsletter, který je nabízen na našich webových stránkách, požadujeme po Vás poskytnutí Vaší e-mailové adresy a dalších informací, které nám umožní ověřit, že jste skutečným vlastníkem e-mailové adresy uvedené pro odběr Newsletteru.

V rámci naší obchodní činnosti a styku s Vámi můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů, jež nám poskytnete:

Identifikační údaje: Osobní údaje, jež slouží k identifikaci Vaší osoby, tj. pohlaví, jméno, příjmení.

Kontaktní údaje: Osobní údaje, jež využíváme pro komunikaci Vámi, tj. e-mailová adresa.

2.2. Automaticky sbíraná data

Z důvodů bezpečnosti dat a rovněž za účelem optimalizace uživatelského prostředí shromažďujeme v souvislosti s používáním našich on-line služeb také určité údaje, jež nemusejí typicky samy o sobě být osobním údajem. Jako příklad lze uvést údaje o použitém internetovém prohlížeči, operačním systému, názvu domény na webové stránce, kterou jste navštívili před návštěvou naší webové stránky, počet návštěv a průměrný čas strávený na našich webových stránkách, stejně jako stránky, které jste navštívili. Tato automaticky sbíraná data nejsou spojena s daty z jiných zdrojů. Vyhrazujeme si však právo zpětně tato data ověřit v případě, kdy jsme upozorněni na konkrétní riziko jejich zneužití.

2.3. Cookies a Web beacons

Naše online služby používají tzv. soubory Cookies a tzv. Web beacons. Soubory Cookies nemůžou žádným způsobem poškodit Váš počítač. Jsou to malé soubory s konfiguračními nastaveními, které nám pomáhají učinit naše online služby uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory Cookies slouží navíc k implementaci některých uživatelských funkcí.

Naše on-line služby obvykle používají "Cookies relace", které jsou automaticky odstraněny po uzavření webového prohlížeče. Příležitostně také používají "trvalé soubory Cookies", které zůstávají ve Vašem zařízení do té doby, než vyprší jejich platnost nebo dokud nedojde k jejich ručnímu odstranění. Tyto soubory nám umožňují rozpoznat Váš webový prohlížeč při Vaší další návštěvě. Podrobnosti o "Cookies třetích stran", tj. soubory Cookies poskytovatelů třetích stran, jako je Google Inc., naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů.

V nastavení Vašeho webového prohlížeče nebo v nastavení ochrany osobních údajů ve Vašich mobilních zařízeních můžete rovněž nastavit, aby Vám vaše zařízení podávala oznámení při ukládání souboru Cookies, a Vy jste se tak mohli rozhodnout, zda soubory Cokies povolíte či nikoli. Máte rovněž možnost zakázat ukládání souborů Cookies, a to pouze pro některé případy nebo rovněž jako výchozí nastavení Vašeho zařízení. Dále máte možnost nastavit automatické mazání souborů Cookies při každém zavření Vašeho webového prohlížeče. Měli byste však mít na paměti, že některé funkce našich on-line služeb nemusejí být v případě deaktivace souborů Cookies plně dostupné.

Kromě uvedeného používáme tzv. Web beacons, které nám umožňují analyzovat účinnost našich webových stránek a Newsletterů. Například naše Newslettery a HTML e-maily mohou obsahovat web beacons umožňující zjistit, zda došlo k rozkliknuti internetových odkazů umístěných v jejich obsahu. Takto získané informace nám pak pomáhají vylepšit naše e-mailové služby a přizpůsobit náš obsah uživatelským potřebám. Vymazáním e-mailu dojde rovněž k výmazu těchto web beacons. Je samozřejmé, že naše pravidelné textové e-maily žádné web beacons neobsahují.

2.4. Web analýza

Pro účely nepřetržité optimalizace a maximální přívětivosti uživatelského rozhraní využívají některé z našich služeb rovněž online webové analytické služby a sociální pluginy uvedené níže. Údaje použité pro tyto účely jsou výlučně neosobní povahy.

Google Analytics: Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, používá tzv. soubory Cookies, tj. textové soubory uložené v počítači pro analýzu Vašeho využívání našich online služeb. Zprávy o chování uživatelů, které shromažďují soubory Cookies, jsou zpravidla zasílány na server Google v USA a jsou tam uloženy. V případě, kdy aktivujete anonymizaci IP v online službách, uchová společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a bude tam uložena. Jménem provozovatele online služeb společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání těchto online služeb, k sestavování zpráv o těchto činnostech a k poskytnutí dalších služeb pro provozovatele webových stránek týkajících se využívání online služeb a činnosti na internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými údaji, které jsou společností Google uchovávány. Ukládání souborů Cookies můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. V tomto případě však nebudete moci plně využívat všechny funkce našich online služeb. Kromě uvedeného můžete zabránit shromažďování dat vygenerovaných soubory Cookies a jejich používání společností Google stažením a instalací pluginu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Podrobné informace o podmínkách používání a pravidlech ochrany osobních údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na adrese https://www.google.com/policies/.

■ Facebook Plugins ("Tlačítko sdílení"): Můžete rozpoznat Plugins z Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA pomocí loga Facebooku nebo tlačítka "sdílet". Pro přehled pluginů na Facebooku klikněte zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Když používáte naše online služby, plugin vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook je tedy informován o tom, že používáte naše online služby ve spojení s Vaší IP adresou. Když klepnete na tlačítko sdílení Facebooku v situaci, kdy jste přihlášeni na svém účtu Facebook, můžete propojit obsah našich služeb online s Vaším Facebookovým profilem. Aplikace Facebook pak může propojit použití našich online služeb s Vaším uživatelským účtem. Chtěli bychom poukázat na to, že my, jako poskytovatel on-line služeb, nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím společnosti Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Pokud nechcete, aby společnost Facebook propojila využívání našich služeb online s Vašim uživatelským účtem, odhlaste se od svého uživatelského účtu Facebook.

Twitter: Služba Twitter je poskytována společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Když používáte službu Twitter a funkci "re-tweet", dojde k propojení používaných online služeb s Vaším účtem Twitter a tyto služby jsou dále sdělovány ostatním uživatelům. Současně jsou data přenášena Twitteru. Chtěli bychom poukázat na to, že my, jako poskytovatel on-line služeb, nemáme informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím Twitteru. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí Twitteru na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavení ochrany soukromí účtu Twitter můžete změnit na adrese: http://twitter.com/account/settings.

■ LinkedIn: Poskytovatel sítě Linkedln je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když přistupujete k některé z našich online služeb obsahujících funkce LinkedIn, je vytvořeno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že používáte naše online služby spojené s Vaší IP adresou. Když kliknete na tlačítko "doporučit" v LinkedIn při přihlášení na LinkedIn, může dojít ke spojení Vašeho užívání našich online služeb s Vámi a Vaším uživatelským účtem. Chtěli bychom poukázat na to, že my, jako poskytovatel našich on-line služeb, nemáme informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím LinkedIn. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3. Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a používány výhradně pro předem stanovené účely. Tyto účely zahrnují zejména:

■ Poskytování, vylepšení a podpora našich on-line služeb: Jedná se o analýzu dat, identifikaci trendů využití, výpočty a statistiky o uživatelském chování.

■ Marketing: Vaše osobní údaje budou použity pouze pro marketingové účely, jako jsou průzkumy, anketa nebo jiné reklamní kampaně, pokud jste k těmto účelům udělili svůj souhlas. V takovém případě budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 5 let, ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování. Váš souhlas s používáním Vašich osobních údajů pro marketingové účely může být kdykoli odvolán.

Zasílání Newsletteru: Pokud vyplníte webový formulář k přihlášení k odběru našeho Newsletteru nebo pokud při využívání našich webových formulářů zaškrtnete políčko souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání našeho Newsletteru, použijeme Vámi poskytnuté osobní údaje výlučně k ověření, že jste skutečným vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že opravdu máte zájem o odběr našeho Newsletteru, a dále pak k sestavení seznamu adres pro rozesílání Newsletteru a k provedení analýzy o jeho využití. V takovém případě budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 5 let od udělení souhlasu, ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování. Pro jiné než výše uvedené účely můžeme Vaše osobní údaje používat pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas. Pokud jste se přihlásil/a k odběru našeho Newsletteru, máte právo zrušit jeho odběr kliknutím na odkaz "Odhlásit se" nebo kliknutím na odkaz v Newsletteru. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas s ukládáním nebo používáním Vašich osobních údajů, můžete nám rovněž zaslat e-mail na adresu na adrese redakce@kampocesku.cz.

Použití kontaktního formuláře: Pokud používáte kontaktní formulář pro Vaše dotazy adresované nám, používáme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vašich kontaktních údajů, pouze k vyřízení položeného dotazu a dále tyto osobní údaje uchováváme pro případ Vašich doplňujících otázek a naši navazující komunikaci. Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu zpracování dotazu a maximálně po dobu 5 let od dokončení zpracování dotazu, ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování.

Provádění a správa objednávek: Pro provádění příchozích objednávek (zejména objednávek knih z KAM Edition) Vaše osobní údaje shromažďujeme výhradně za účelem provedení a vyřízení těchto objednávek.

4. Přenos a zveřejňování Vašich osobních údajů

V závislosti na typu Vámi požadované interakce (např. dopis čtenáře, zpětný hovor, uskutečnění objednávky, žádost o službu příp. o informace atd.) Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které se podílejí na provádění objednávky (např. zásilkový prodej, banky, atd.). Můžete být rovněž požádáni o zveřejnění Vašich osobních údajů za účelem splnění zákonných požadavků nebo vynucení práv a smluvních povinností.

Předávání osobních údajů třetím stranám: Za účelem realizace určitých objednávek a poskytování určitých služeb spolupracujeme s externími poskytovateli (např. spediční společnosti nebo pro službu Předplatné). Tito poskytovatelé mohou používat nebo předávat osobní údaje pouze za účely provedení objednávky Společností.

Dodržování zákonných povinností: Vaše osobní údaje budeme předávat za účelem prosazování nebo dodržování zákona, nařízení, příkazu vydaného orgánem veřejné moci nebo povinných opatření, odhalování a předcházení bezpečnostním hrozbám, podvodům nebo jiným škodlivým činnostem, ochrany a / nebo vymáhání práva a ochrany majetku Společnosti nebo třetích osob a ochrany práv a osobní bezpečnosti našich zaměstnanců a třetích osob.

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte následující práva, jež můžete uplatnit prostřednictvím žádosti některým ze způsobů stanovených níže v článku 6 níže. O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

5.1. Právo na informace

Na požádání Vás budeme vždy stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Informace Vám poskytujeme:

■ v elektronické formě na našich webových stránkách;

■ v elektronické formě na Vaši emailovou adresu;

■ telefonicky;

■ zasláním poštou na Vámi uvedenou kontaktní adresu.

5.2. Právo na přístup k osobním údajům

■ Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, sdělíme Vám informace, které požadujete nebo jež nám ukládají právní předpisy.

■ Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů v elektronické podobě. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

■ Jestliže podáte žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže ve své žádosti uvedete, že požadujete jiný způsob poskytnutí informací.

Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. Oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy osobních údajů, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to požadujete, informujeme Vás o takto informovaných příjemcích.

5.3. Právo na výmaz / právo být zapomenut

Bez zbytečného odkladu vymažeme Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

■ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

■ odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

■ vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;

■ osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

■ osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;

■ osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti.

Výše uvedené neplatí, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

■ pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

■ pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování osobních údajů podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;

■ z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

■ pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by využití práva na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

■ pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré výmazy osobních údajů, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to požadujete, informujeme Vás o tom, kteří příjemci osobních údajů byli takto informováni.

Pokud na základě jedné z výše uvedených výjimek odmítneme Vaše osobní údaje vymazat, informujeme Vás o tom ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti, odůvodníme užití výjimky a poučíme Vás v souladu s požadavky platných právních předpisů.

5.4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

■ popíráte přesnost osobních údajů - v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

■ zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

■ osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

■ uplatnil/a jste právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

V důsledku omezení zpracování osobních údajů můžeme předmětné osobní údaje nadále ukládat, avšak zpracovány mohou být pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. V těchto případech budete předem upozorněn na to, že omezení zpracování bude zrušeno.

5.5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytl, a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

■ osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě Vašeho souhlasu;

■ jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného Vašeho souhlasu;

■ zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Za osobní údaje poskytnuté nám jsou považovány údaje, které jste nám přímo, vědomě a aktivně sdělil/a např. prostřednictvím formuláře, ale rovněž údaje generované na základě Vaší aktivity při používání služby apod.

Přeneseme osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jste oprávněn/a předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Ve své žádosti zvolíte, zda máme osobní údaje poskytnout Vám nebo zda využijete právo na to, aby Vaše osobní údaje byly námi předány přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

5.6. Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu našeho oprávněného zájmu máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které v námitce popíšete. Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 6 níže.

V případě obdržení námitky přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje (ponecháme si je pouze uložené) a provedeme posouzení, zda máme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Pokud dojdeme k závěru, že takové důvody máme, informujeme Vás o tom, sdělíme Vám zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračujeme. Pokud naopak dojdeme k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemáme, informujeme vás o tom, zpracování ukončíme a provedeme výmaz osobních údajů.

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

5.7. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Spravujeme Vaše osobní údaje s respektem k Vašemu právu nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, které se Vás významně dotýká, a to včetně profilování (tj. jakékoli formy automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v jejich použití k rozboru, odhadu nebo hodnocení určitých aspektů týkajících se Vás.

>

Můžeme při správě osobních údajů učinit Vás předmětem automatizovaného rozhodnutí, pokud je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, nebo pokud je rozhodnutí povoleno právním předpisem Evropské unie nebo českého právního řádu současně vhodně zajišťujícím ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud k takovému rozhodnutí udělíte výslovný souhlas.

5.8. Právo podat stížnost

Nesouhlasíte-li s naším vyřízením Vaší žádosti, můžete proti našemu postupu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

■ elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;

■ prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;

■ telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo

■ písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

■ případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

6. Kde a jak uplatnit práva, kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte:

Vydavatelství KAM po Česku s. r. o.
Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 944 816-7
mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
datová schránka: ID c67rch4
www.kampocesku.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: sladkova@kampocesku.cz

7. Bezpečnost osobních údajů

Přijali jsme značné množství opatření pro zabezpečení osobních údajů tak, abychom zajistili plnou důvěrnost a integritu Vašich osobních údajů. Vzhledem k povaze internetu bychom Vás však rádi upozornili na skutečnost, že v rámci přenosu osobních údajů prostřednictvím internetu mohou existovat jisté bezpečnostní mezery (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) a že úplná ochrana osobních údajů zamezující přístupu třetích osob není možná.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Soubory ke stažení

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.