Poslední rytíř z Landeku

08.07.2013 | 00:00
Poslední rytíř z Landeku

Landecký hrad byl kamenný a prostorný. Nad soutokem řeky Odry a Ostravice zastával důležité místo jako obranná tvrz proti nepřátelským vpádům.

Vznikl prý po tatarských nájezdech a společně s hradem v dnešní Slezské Ostravě střežil zemské hranice a takzvanou Moravskou bránu. Ta byla od pradávna významnou komunikační spojnicí Moravy a Slezska, v celoevropském pohledu pak Pobaltí se Středomořím. Od pravěku jí procházela Jantarová stezka, později ji protnula jedna z nejdůležitějších železničních tratí Habsburské monarchie – Severní dráha císaře Ferdinanda, spojující metropoli Vídeň s Haličí.
Po tehdejších úzkých a prašných cestách se mohly pohybovat jen malé dvoukolové vozy. Obchodníci pro větší bezpečnost necestovali jednotlivě, ale vždy ve větších družinách, které vedl nejzkušenější z nich. K ochraně těchto kopců byli ještě navíc určeni rytíři.
Rytíři z Landeku se ale místo ochrany a obrany kopců specializovali na zcela jinou činnost, na loupežnictví. Kupce namísto ochrany přepadávali a okrádali. Poslední rytíř z Landeku nebyl žádnou výjimkou a dlouholetou tradici svých předchůdců věrně dodržoval. A co více, s veselými druhy pro svou zábavu a z dlouhé chvíle rád přepadával i okolní vesnice a unášel ta nejhezčí místní děvčata na svůj hrad.
Do mladého rytíře se ale zamilovala jedna z dcer bohatého a pyšného usedlíka z Koblova a dobrovolně na hrad Landek odešla.
„Unesl mi dceru!“ ohlásil vrchnosti dotčený tatík a vrchnost hned konala. Nepohodlného loupežného rytíře chytilo vojsko až v Polsku u Opole a tam jej vojáci nemilosrdně na výstrahu všem ostatním na nejbližším stromě pověsili. Nešťastná dívka zůstala sama na chátrajícím hradě Landek, domů se už nikdy nevrátila.
V korunách landeckých stromů prý je dodnes možné zaslechnout její smutný nářek. Ji samotnou prý ale nikdy nespatříte. Jen bílé kvítky (její slzy) v jarním období, v čase lásky, na lukách pod landeckými stromy rozkvétají.

foto © Landek Park
tento článek najdete ve vydání: KAM na výlet po památkách 2013

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.