Muzeum Bojkovska

14.06.2017 | 10:07
Muzeum Bojkovska

Muzeum založené v roce 1931 bylo nejprve umístěno v budově měšťanské školy. Od 60. let 20. stol. sídlilo na zámku Nový Světlov. V současné době jej naleznete v centru města Bojkovic v budově bývalého okresního soudu a obecné školy.

Muzeum zaměřuje svou pozornost na dějiny Bojkovska a také na nedalekou oblast Moravských Kopanic. Při prohlídce expozic návštěvníci spatří archeologické nálezy z nejstaršího osídlení Bojkovska, seznámí se s historií městských řemesel a cechů. K vidění jsou plně funkční soukenický a tkalcovský stav. Zobrazeny jsou také doplňkové způsoby obživy jako perleťářství, včelařství a zvěrokleštičství.
Další výstavní prostory jsou věnovány soudnictví, lidovému bydlení a hospodářství na sklonku 19. stol. V oddělení sakrálního umění upoutávají pozornost dřevěné sochy světců.
V expozici historického retro bytu z 50. let 20. stol. si mohou návštěvníci zavzpomínat, jak vypadal typický byt v socialistické éře. Nejen děti, ale i dospělí se přenesou do školní atmosféry v prostoru muzejní školní třídy z 50. let. 20. století.
V expozici Moravských Kopanic je instalována replika typického kopaničářského domku s doškovou střechou, s předsíní a světnicí, jíž dominuje pec. Druhá část této stálé výstavy zobrazuje každodenní život na Kopanicích prostřednictvím dobových fotografi í, pestrobarevných krojů a krojových výšivek, opomenut není ani fenomén žítkovských bohyní.

www.muzeumbojkovska.cz


Expozice historického bytu – kuchyně
Expozice Moravských Kopanic – světnice s pecípočet zhlédnutí: 3609

tento článek najdete ve vydání: KAM na výlet Za historií

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.