Nejstarší záchranná služba (160 let)

30.10.2017 | 12:28
Nejstarší záchranná služba (160 let)

Zřízení Pražského dobrovolného sboru ochranného dne 8. prosince 1857 je považováno de facto za počátek vzniku záchranné služby u nás. Zpočátku se jednalo pouze o sdružení dobrovolníků.

Spolek poskytoval jistou a spolehlivou pomoc při požárech, živelních pohromách a jiných nehodách. Vznikl na doporučení tehdejšího ředitele c. k. Policie pražské barona Antona von Päumanna. Přihlásilo se 36 dobrovolníků různých profesí, z nichž pouze tři byli zdravotníci. Cílem tohoto sboru bylo „ochrániti, co jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, tak i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a nezištně“. Členové byli označeni červenobílou stuhou na levé paži, později sborovým odznakem. Sbor svou pomocí při požárech Šítkovských mlýnů v roce 1858 i během povodní v 19. století získal obrovský věhlas a byl vzorem při zakládání obdobných organizací např. v Opavě, Olomouci, Lvově a dalších městech. 22. října 1890 získal první ofi ciální sídlo, které se nacházelo na Václavském náměstí. Tímto byla také zavedena nepřetržitá služba, čímž vznikla v podstatě obdoba dnešní záchranné služby. 19. prosince 1949 byla začleněna pod správu Ústředního národního výboru v Praze a stala se samostatnou organizací. V tomto období se Záchranná služba Praha stává průkopníkem přednemocniční neodkladné péče v naší zemi.

-aba-
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad–prosinec 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.