Ilustrace Babičky zachránila studenta (140 let)

30.10.2017 | 12:38
Ilustrace Babičky zachránila studenta (140 let)

Český malíř, grafi k a ilustrátor Adolf Kašpar se narodil v Bludově 27. prosince 1887. Znám je především jako ilustrátor literárních děl Aloise Jiráska, Karla Václava Raise, Boženy Němcové nebo Adama Mickiewicze.

Adolf Kašpar zdědil výtvarný talent pravděpodobně po svém otci, který velmi rád maloval. Během studií na německém učitelském ústavu si Kašpar přivydělával kreslením ilustrací k národním písním pro časopis Náš domov a také pro olomoucké nakladatelství Romualda Prombergera. V roce 1899 úspěšně složil přijímací zkoušky na AVU. Přestože byl Kašpar velmi talentovaný, měl problémy s docházkou. Proto mu v roce 1902 hrozilo vyloučení. Před touto skutečností ho uchránila semestrální práce – ilustrace Babičky Boženy Němcové. Díky těmto kresbám se z Kašpara stal nejvyhledávanější český ilustrátor. V roce 1922 vydal ofi - ciálním prohlášení v tisku, že ilustrování knih zanechá a nadále se bude věnovat pouze malbě a grafi ce. Na nátlak nakladatelů, spisovatelů i veřejnosti vzal své rozhodnutí zpět. V roce 1932 se s manželkou Jitkou přestěhovali z Loštic do malé valašské obce Rusava. Tady chtěl Kašpar čerpat inspiraci a především odpočívat. Jeho přání však nebylo vyslyšeno. Zemřel na mrtvici při jedné ze svých studijních cest u Čertova jezera 29. června 1934 ve věku padesáti sedmi let.

TreBl


Obrázek č.0tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad–prosinec 2017

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.