Příroda Jablunkovska a Arboretum

21.03.2018 | 21:46
Příroda Jablunkovska a Arboretum

NAUČNÁ STEZKA PŘÍRODA JABLUNKOVSKA
Trasa naučné stezky je situována v katastrálním území města Jablunkova. Začátek stezky najdete u autobusového stanoviště. Na této naučné stezce, v délce 8 km, je umístěno 10 informačních tabulí, ze kterých se dozvíte nejen o floře, fauně a vodních tocích regionu Jablunkovska, ale seznámíte se i s historií města Jablunkova, kláštera Alžbětinek a jablunkovského sanatoria. Stezka je vhodná jak pro pěší turisty, rodiny s dětmi, tak i cykloturisty. Místy je nutno kolo vést. Naučná stezka byla realizována v rámci partnerského projektu s městem Wislou: „Jablunkov – Wisla na turistických přeshraničních stezkách“. Tento projekt je spolufinancován z operačního programu přeshraniční spolupráce Euroregionu TS – ŚC.
Naučná stezka má 10 zastavení:
1. Vítáme Vás na naučné stezce
2. Klášter sester Alžbětinek
3. Lesy, přírodní památky, rezervace regionu
4. Podzemní vody a prameny
5. Geologie regionu – téměř pohádková
6. Ptáci pohádkové krajiny a v okolí lidských sídel
7. Památné stromy
8. Historie a součastnost jablunkovského arboreta
9. Rostliny kolem nás
10. Vodní toky na Jablunkovsku, život v řece

ARBORETUM – PARK SANATORIA
Cestou z náměstí míjíme jablunkovskou radnici, postavenou v secesním stylu v roce 1905, dále pokračujeme směrem na Slovensko, ulicí Alej Míru, asi 500 m. Za mostem přes řeku Ošetnice je vstup do areálu plicního sanatoria. V přilehlém parku můžete obdivovat až 350 druhů dřevin a bylin a sochy J. Třísky a V. Makovského.
V parku byla také v roce 2014 otevřena naučná stezka „Procházka historií vzniku a budování sanatoria v Jablunkově“. Trasa naučné stezky má sedm zastavení. Zaměřuje se na historii sanatoria. Dozvíte se, že na počátku stálo dědictví jablunkovského lékaře doktora Sikory, že původní budova navržená Karlem Roštíkem měla úplně jiný vzhled, než současné funkcionalistické provedení profesora Lamla. Dočtete se o osobnostech, díky kterým se sanatorium stalo významnou kulturní památkou, ale i o tom, jak velkoryse byl celý projekt koncipován a realizován. Jak se kuratorium sanatoria nezastavilo jen u nutnosti poskytnout špičkovou lékařskou pomoc, nýbrž se snažilo, podporováno mottem: „Jen nejlepší je dobré.“, vybudovat vzorový ústav. Společně se vznikem léčebny byl upravován i park, který se stal její nedílnou součástí a napomáhal ozdravovacímu procesu tuberkulózních pacientů. Současně byl i živou sbírkou rostlin. Součástí parku je i chodník bosých nohou.
Zastavení naučné stezky:
1. Mlýn
2. Alpinum
3. Johanisův pavilon
4. Nové sanatorium
5. Koncepce ústavu
6. Významné osobnosti
7. Sochařská výzdoba

Jablunkovské centrum kultury a informací, Jablunkov


Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.