Kvalitní dálkové cyklotrasy a kvalitní služby – recept na úspěch nejen v cykloturistice

27.03.2018 | 16:03
Kvalitní dálkové cyklotrasy a kvalitní služby – recept na úspěch nejen v cykloturistice

Cykloturistika se v naší zemi rozvíjí už více než 20 let i díky podpoře MMR, krajů, obcí a národních a regionálních turistických organizací. K tradičním cykloturistickým destinacím jižní Moravy a jižních Čech se připojily další kraje jako Ústecký, Královéhradecký, Karlovarský či Středočeský. Bez kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury nebude Česko schopné konkurovat zemím jako Německo, Rakousko, Francie či Nizozemí. To si uvědomují především české a moravské kraje i některá města.
Bez pomoci evropských fondů a Státního fondu dopravní infrastruktury by v Česku nebyly postaveny prakticky žádné cyklostezky. Dnes jich je u nás více než 3 000 km. Česko patří k jedné ze čtyř zemí EU, která v minulém finančním období 2007–2013 vydala na rozvoj cyklostezek více než 100 milionů EUR. Přesto naše síť ještě nedosahuje délky a kvalit západoevropských cyklostezek.
Podíl cykloturistiky na cestovním ruchu se v Evropě odhaduje na 3–5 %. Jen dálková síť cyklotras EuroVelo (celkem 15 tras s délkou 70 000 km) vygeneruje podle studie zpracované pro Evropský parlament na 44 miliard EUR, v Česku pak na 180 milionů EUR. Podle studie zpracované v roce 2014 pro Jihomoravský kraj vydal cykloturista v naší nejpopulárnější cyklodestinaci na 1 247 Kč/os./den a přímý a nepřímý dopad na ekonomiku byl odhadován na 195 milionů Kč.
Při zjišťování ekonomických efektů budování cyklostezek se vychází z ekonomických modelů opřených o pevná data z automatických sčítačů umístěných na hlavních profilech stezek. V sousedním Německu tak vychází, že po započtení nákladů na výstavbu a údržbu stezky a její marketing nová cyklotrasa vygeneruje 76 milionů EUR ročně. Přitom podíl dálkových a regionálních cykloturistů je přibližně 50 : 50. V Česku koordinuje dálkové cyklotrasy Nadace Partnerství, která monitoruju ve spolupráci s kraji a městy pohyb cyklistů na cca 50 lokalitách. Jen na Labské stezce je to hned 6 profilů. Přičemž na nejfrekventovanější lokalitě u Hradce Králové to je 220 000 uživatelů ročně.
Především dálkoví cykloturisté dbají na pohodlné ubytovaní, certifikované a garantované značkou Cyklisté vítáni. Dálková cyklotrasa je lineární destinací a cykloturisté se zajímají o mix kulturních a přírodních atrakcí. Čeho se v Česku zatím nedostává, je dostatečná nabídka „značkových cyklostezek“, jako je Labská stezka. Tedy stezek s přeshraničním potenciálem, silnou identitou, kvalitní infrastrukturou, jednotným značením a dostatečnou sítí služeb i napojení na veřejnou dopravu. Obdobnými evropskými či světovými značkami v cykloturistice jsou evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo (u nás celkem 4 s celkovou délkou přes 2 000 km) a Greenways, ať už dálkové, jako například Greenways Praha–Vídeň, tak regionální, jako například Moravské vinařské stezky či drážní stezky budované na opuštěných železnicích. Předpokladem pro úspěšné umístění Česka na „mentální mapě“ cykloturistiky je spolupráce s příhraničními regiony v rámci přeshraničních evropských projektů, jako je česko-rakouský projekt „Kultura a příroda na Zeleném pásu“ či „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“.

text © Ing. Daniel Mourek; foto © archiv Nadace Partnerství
mapa © Kartografie PRAHA, a. s.

www.eurovelo.cz
www.greenways.cz
www.cyklistevitani.cz
www.stezky.cz
www.mereninavstevnosti.cz


Monitoring cyklistů na cyklostezce Brno–Vídeň Moravské vinařské stezky: Petrov–Plže EuroVelo 13 – Stezka železné opony u Čížova


tento článek najdete ve vydání: KAM na výlet Cyklo 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.