Zámek Raduň

10.04.2018 | 15:38
Zámek Raduň

Byl v roce 1979 předán Správě zámků Hradce nad Moravicí a Raduně. Následovaly rozsáhlé opravy zámecké budovy. V roce 1983 byly do adaptovaného zámku deponovány sbírky a demontované zařízení nedalekého státního zámku Hradce nad Moravicí. Areál státního zámku Raduň je v regionu ojediněle dochovaný zámecký komplex, schopný nabídnout představu o struktuře a vzájemných souvztažnostech tak specifického mikrosvěta, jakým byl panský dům a s ním související a pro něj nezbytné provozní a personální zázemí.
Zámecký areál a jeho jednotlivé části nabízí ideální využití jako cíl hromadné i individuální turistiky, je nejbližší relaxační a rekreačně-sportovní zónou okresního města Opavy a okolí, vyhledávanou lokalitou k pořádání kulturně-společenských akcí pro veřejnost i uzavřené společnosti, zejména pro výstavy, koncerty a programy malých forem.
Mezi další kulturní památky patří:

Zámecký park
Počátky stávajícího zámeckého parku mají svůj původ v travnatých plochách, původně založených a udržovaných v nejbližším okolí zámku a doplňovaných časem vzácnými dřevinami i drobnými stavbami. Po zrušení velkých ovocných sadů byla také jejich plocha zakomponována do nově vznikajícího přírodně-krajinářského parku, navíc v souladu s dobovou módou doprovázeného soustavou aranžovaných zahrad, situovaných mezi nově postavenou zámeckou oranžerii a fíkovnu s ananasovnou.

Oranžerie
Klasicistní oranžerie byla postavena v roce 1824 ve vzdálenosti 150 metrů východně od hlavní zámecké budovy podle projektu neznámého stavitele jako přízemní jednopodlažní trojtrakt s vloženým krátkým příčným křídlem, završeným křížovou sedlovou střechou, krytou šindelem.
Objekt sloužil nejen k uchování vzácných subtropických rostlin, ale byl také oblíbeným místem k odpočinku, zvláště v chladnějších podvečerech. K oranžerii přiléhala okrasná zahrada s centrálním parterem. Zatravněné plochy, změkčené květinovými záhony, sloužily k letnění části oranžerijního sortimentu. Zřejmě až k polovině 19. století navazovaly na tyto zahrady další dvě květné zahrady, každá odlišné kompozice a zřejmě i vegetační skladby, které byly v 50. až 60. letech zrušeny a na jejich místě byla založena zelinářská zásobní zahrada, doplněná skleníkem. Od konce dvacátých let 20. století došlo z finančních důvodů k podstatnému omezení provozu oranžerie.

Ovčín
Stojí za úřednickým domem a uzavírá východní část komplexu hospodářských staveb. Byl postaven v roce 1841 podle projektu opavského stavitele Franze Biely. Je nejmladším objektem areálu, ovšem respektuje tvarosloví sousedních budov, reprezentuje architekturu dohasínajícího pozdního klasicismu. K vnitřnímu vybavení náležela i mramorová napajedla a žlaby. Ovčín dokresluje prostředí šlechtické rezidence, která neexistovala ve vzduchoprázdnu, nýbrž byla obklopena rozmanitými užitnými staveními jejího hospodářského zázemí, které z praktických důvodů bylo blízko panského sídla. Ovčín je dochován v tristním stavu. Je v majetku Zemědělského družstva Razová, které hledá jeho využití.

Úřednický dům
Budova byla postavená patrně k roku 1823 s využitím starší stavební báze. Klasicistně koncipovanou hlavní fasádou se přes centrální parkovou louku obrací k cca 150 metrů vzdálenému průčelí zámku.
Byly sem vloženy kanceláře správy velkostatku a byty úřednictva a vybraného personálu; v přízemí byla umístěna malá kočárovna a stáje pro jezdecké koně panstva.
Již více než půlstoletí slouží objekt jako bytový dům; v současné době je v držení Společenství vlastníků bytových jednotek.

Sýpka
Barokní objekt, adaptovaný během 19. století v duchu empírového a historizujícího tvarosloví je nejstarším dochovaným stavením zámeckého areálu, poprvé zmiňovaným k roku 1793. Postaven z lomového omítaného kamene na obdélném půdorysu a zastřešen sedlovou střechou, původně krytou šindelem. Vnitřní dvouetážové uspořádání sýpky s dřevěnými povalovými podlahami je - stejně jako četné relikty někdejšího technického vybavení - dochováno. Spolu s ostatními budovami hospodářského dvora se až do počátku 19. století ukrývala za ohradní kamennou zdí, oddělující a chránící zámecký areál před vnějším nebezpečím.

GPS: 49.8912372N, 17.9443381E
 

 

TIC Hradec nad Moravicí


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.