Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše

18.04.2019 | 07:21
Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše

O výstavbě kostelní věže byla nalezena zmínka ve staré městské knize z let 1608–1640. Podle ní byla původní věž dřevěná. V roce 1613 byla však rozebrána a odstraněna. Na tom samém místě pak vyrostla nová, masivní věž kamenná. Její stavbu řídil zednický mistr z Opavy - Hans Peter. Předání stavby se zúčastnil sám tehdejší maji­tel panství Karel Pražma z Bílkova společně s Kryštofem Sedlnitzkým, majitelem panství v Moravské Ostravě. Překvapivým zjištěním je to, že kámen na věž byl dovážen až od Valašského Meziříčí, tedy ze vzdálenosti více než 40 km, a to koňskými povozy! Věžní hodiny se objevily na věži poprvé v roce 1533 a pečoval o ně zvoník. Kostelní zvony v minulosti zvonily při radostných událostech, svolá­valy lidi k modlitbě, ale také varovaly, když hrozilo nějaké nebezpe­čí. Zvony však měly i své bolestné osudy. Když nastala válka, byly sundávány z věží a přetavovány, aby se z nich stávala děla, která naháněla hrůzu a rozsévala smrt. Tak tomu bylo i při 2. světové vál­ce, kdy byly zvony sundány i z kostelní věže v Bílovci a zůstal zde jenom nejstarší zvon.  Při dalších opravách po 2. světové válce byly do stěn věže vsazeny tzv. “švédské koule“ s letopočtem 1657, který symbolizoval rok, kdy se město vzpamatovalo z hrůz 30. leté války, a 1945 na památku konce 2. světové války. Dnešní věž je vysoká 50,67 m a jsou v ní umístěny celkem 4 zvony o celkové váze 3337 kg. Nejstarší a největší zvon o hmotnosti 1650 kg je svatý Jakub a Mikuláš. Pochází ze 17. století a v roce 1850 byl přetaven. Tón zvonu je „D“ a je na něm ná­pis: „Svatý Jakub starší a svatý Mikuláš, vyzna­vač a biskup, ať ochra­ňují pečlivě Bílovec.“ Další tři zvony byly da­rovány bíloveckými ro­dáky – kněžími, bratran­ci P. Ernestem a Adolfem Kretschmerovými, a byly odlity v německém Paso­vě u firmy Perner v roce 1991. Zvon „svatý Kříž“ o hmotnosti 913 kg má nápis „Ježíši Kriste, náš Spasi­teli, obdaruj nás pokojem.“ Tón zvonu je “F dur-oktáva.“ Zvon o hmotnosti 485 kg je zasvěcen Matce Boží, tón zvonu je“ A moll,“ nápis na zvonu: „Svatá Maria, Matko naše nej­dražší, oroduj za nás.“ Nejmenší zvon má hmotnost 289 kg a je zasvěcen svaté Hedvice a svaté Barboře, tón zvonu je“ C,“ nápis na zvonu: „Svatá Hedviko a svatá Barboro, přineste nám všem pomoc.“ Na kostelní věži se ve výšce 31 metrů vyskytuje ochoz, který je pří­stupný veřejnosti. Prohlídka je však možná pouze s průvodcem. Rezervujte si termín prohlídky minimálně den předem v turistickém informačním centru nebo na tel. č. 556 412 266. Maximální počet návštěvníků ve skupině je 10 osob. Vstupné je zdarma..  Otevírací doba květen – září, po telefonické domluvě s informačním centrem v Bílovci.

Turistické informační centrum a muzeum Bílovec
www.kcbilovec.czSeverní Morava zve - Technotrasa

Koncem června se uskutečnil press trip po zajímavých místech Moravskoslezského kraje. A že bylo co obdivovat… Ve Štramberku jsme se...

Naučné stezky na Odersku

Naučná stezka Stříbrný chodník : Seznamuje návštěvníky s historií těžby stříbronosných rud na Odersku,...

Volská stezka se začíná rozrůstat

V pátek 7.6. proběhlo otevření dvou nových lokalit v rámci projektu NET4GAS Blíž přírodě. Otevřena byla Volská stezka a Raduňský...

Vítejte v žabím ráji na Raduňském mokřadu

V pátek 7.6. proběhlo otevření dvou nových lokalit v rámci projektu NEGAS Blíž přírodě. Otevřena byla Volská stezka a Raduňský...

Raduňský mokřad a Volská stezka

Slavnostní otevření zajímavých lokalit Tento pátek 7. června od 9:45 po sobě proběhnou dvě zajímavé akce. Jako první dopoledne...

Odry – sport, historie i zábava

Odry leží v Moravskoslezském kraji a jsou prvním městem na řece Odře. Návštěvu Oder a okolí doporučujeme milovníkům...

Opavské památky a zajímavosti

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Největší církevní stavba a dominanta Horního náměstí, původně farní kostel...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.