Park u kostela

24.04.2019 | 22:22
Park u kostela

Město Ústí nad Orlicí v posledních deseti letech urazilo velký kus cesty v obnově nejvýznamnějších památkových objektů nacházejících se v Městské památkové zóně Ústí nad Orlicí. Každoročně jsou městem vkládány nemalé fi nanční prostředky do přípravy projektových dokumentací souvisejících s památkovým fondem. Historická část města byla v intencích památkové péče postupně rekonstruována. Jednou z aktivit péče o památky bylo vybudování parku u kostela. Vznikem parku byla v roce 2018 dokončena revitalizace centra městské památkové zóny, na jejíž realizaci je Ústí nad Orlicí právem hrdo. V centru města, u kostela Nanebevzetí Panny Marie, vznikl nádherný park, oddechové a meditační místo, ale také komunikační křižovatka mezi centrem a podměstím. Záměr představitelů města Ústí nad Orlicí vybudovat park kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie se datuje již do roku 1908. K jeho uskutečnění tak došlo až po 110 letech. Nově vzniklý park, nacházející se na místě zaniklého hřbitova, respektuje původní místo, zároveň umožňuje průchod a vytváří prostor k meditaci nebo odpočinku v samém centru města. Park je výsledkem realizace projektu Revitalizace centra městské památkové zóny. Postupně byla opravena střecha kostela a ohradní zeď, restaurovány staré náhrobky a kamenné sochy, obnoven stávající městský mobiliář, instalováno veřejné osvětlení, slavnostní nasvícení a kamerový dohledový systém a vysazena nová zeleň. Kromě ošetření stávajících stromů a výsadby nových byly založeny estetické záhony s keři a trvalkami a především byly v okolí cest a odpočinkových míst založeny nové kvalitní trávníky. Progresivním počinem v této souvislosti bylo vytvoření několika jímek na dešťovou vodu k zálivce celého areálu. Parkem prochází kamenná cesta, která je zároveň cestou historií a kulturou města. Jednotlivé kamenné prahy připomínají dvanáct významných milníků z více než 700leté historie Ústí nad Orlicí. Cesta také propojuje náměstí s Roškotovým divadlem. V parku se nacházejí dvě kaple. První z nich, kaple Panny Marie Útěšné, je připojena přímo ke kostelu a druhá sloužila v minulosti jako márnice. Z té byla učiněna meditační kaple svatého Jana Pavla II., která je srdcem tohoto parku. Zde se mohou lidé prostřednictvím moderního umění dotknout věcí, které se týkají duše, zastavit se, meditovat a přemýšlet o životě. Meditační kaple zve k tichu, které je ale možné narušit úderem netradičních zvonů. Sedm trubicových zvonů zavěšených na stěnách lze rozeznít mírným pohybem ruky. Na trachytové dlažbě, pokryté světlem prozářenými sklíčky, leží otevřené srdce složené z mozaiky, kterou tvoří asi 22 tisíc kostiček kamene a barevného skla. Vnitřní prostor kaple obepíná mozaikový sokl, korespondující s objektem srdce. Na stěnách jsou fresky andělů, v jejichž křídlech se vznášejí děti. Prostor doplňují dvě sochy andělů z polychromovaného dřeva. Revitalizace centra městské památkové zóny byla dokončena společným úsilím města Ústí nad Orlicí a ústeckého děkanství, za přispění Ministerstva kultury a Pardubického kraje a díky velkému množství občanů města i dalších sponzorů a dárců, kteří se podíleli na veřejné sbírce organizované děkanstvím.
Kromě toho, že si park okamžitě získal oblibu u občanů, získala několikaletá snaha města o rozvoj městské památkové zóny regionální ocenění. Město se stalo v závěru roku 2018 i díky této významné akci vítězem krajského kola za nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018 za Pardubický kraj. Z celostátního kola si město odneslo cenu Moderní obec roku 2018 za kulturní a společenské aktivity v městské památkové zóně.

Turistické informační centrum
tel.: +420 465 514 271
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz


Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Obrázek č.4 Obrázek č.5tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2019

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.