Leden 2024

22.12.2023 | 22:28
orloj.jpg

Leden 1249 (775 let)
Král Václav I. sestavil na Moravě vojsko ze svých přívrženců (biskup Bruno ze Schauenburku a správce břeclavské provincie Oldřich Korutanský) a rakouských i uherských pomocných sborů, vytáhl ku Praze, 13. února obsadil Vyšehrad a oblehl Pražský hrad.

Počátek ledna 1279 (745 let)
V Jihlavě se konala svatba prince Václava (pozdějšího krále Václava II.) s dcerou krále Rudolfa Habsburského Gutou (Jitkou) a jeho syna Rudolfa s desetiletou Anežkou Přemyslovnou. Šlo čistě o formální obřad, po němž se dětské manželské páry opět rozešly.

Leden 1379 (645 let)
Jednání říšského sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem, který se zabýval otázkou schizmatu (dvojpapežství). Václav IV. se postavil za prohlášení kurfiřtů, jež podporovalo papeže Urbana VI. proti avignonskému papeži Klimentovi VII. Novým pražským arcibiskupem se stal Jan z Jenštejna.

3. 1. 1934 (90 let)
V hnědouhelném dole Nelson III. v Oseku u Duchcova došlo k výbuchu a následnému požáru, který si vyžádal 142 obětí. Po zemřelých hornících zůstalo 128 vdov a 266 sirotků. Bertolt Brecht napsal báseň připomínající osud pozůstalých, v českém překladu Balada o vdovách z Oseku.

5. 1. 1739 (285 let)
Vyhlášeny generální cechovní artikule, které sjednotily cechovní předpisy v českých zemích. Pravomoc cechů byla v souladu s merkantilistickou teorií omezena a jejich činnost podřízena státnímu dozoru. Artikule také zakazovaly mistrům usnášet se o cenách výrobků.

6. 1. 1584 (440 let)
V Čechách skončila platnost juliánského kalendáře (Slezsko 12. 1. a Morava 3. 10.). 17. 1. byl první den platnosti gregoriánského kalendáře v Čechách. Reformu realizoval císař Rudolf II. Pravoslavné země juliánský kalendář opustily výrazně později (Rusko 1918, Řecko 1923).

10. 1. 1289 (735 let)
U dvora krále Václava se objevil v doprovodu Mikuláše Opavského polský šlechtic Kazimír Bytomský s nabídkou polské koruny, což byl počátek velmocenské politiky Václava vůči Polsku. V letech ­1289–1292 získal Václav II. Kladsko, Bytomsko, Opolí, Těšínsko a Krakovsko.

13. 1. 1464 (560 let)
Jiří z Poděbrad vydal v Olomouci listinu, v níž slavnostně proklamoval neoddělitelnost Čech a Moravy, přičemž Morava se zde neuvádí jako léno českého krále, ale jako rovnocenná země. Listina však byla zapomenuta a nevešla do kodexu zemských privilegií.

19. 1. 1354 (670 let)
„List císaře Karla IV., v němž z moci císařské Pražany na věčné časy, příkladem Jindřicha VII., děda svého, osvobozuje od všelijakých mejt, cel a daní z jakýchkoli koupí, zboží a věcí.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 60)

23. 1. 1919 (105 let)
Po vypršení ultimáta zaslaného polským zástupcům v Těšíně zahájilo československé vojsko útok na Polskem obsazenou část Těšínska, čímž začala sedmidenní válka mezi Československem a Polskem. Na nátlak Dohody byl zastaven postup československých jednotek.

1334 (690 let) markraběcí titul Karla IV.
v lednu 1334 mu král Jan Lucemburský udělil titul markraběte moravského

1564 (460 let) Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
* 1564 (????)
† 21. 6. 1621
český šlechtic, spisovatel, válečník, diplomat, cestovatel

1579 (445 let) Jáchym Oldřich z Hradce
* 24. 1. 1579
† 23. 1. 1604
český šlechtic, karlštejnský purkrabí a komorník císaře Rudolfa II.

1609 (415 let) Václav Eusebius Popel z Lobkovic
* 20. 1. 1609
† 22. 4. 1677
český šlechtic, císařský politik a vojevůdce

1759 (265 let) Alois Josef Krakovský z Kolovrat
* 21. 1. 1759
† 28. 3. 1833
český šlechtic, 24. arcibiskup pražský

1969 (55 let) Sebeupálení Jana Palacha
16. 1. 1969
na protest proti okupaci a ústupu od dřívější polednové politiky


Rebelantští Valaši

(380 let) Tvrdé palice, odpor proti vrchnosti, ochota bojovat za svou svobodu a nesklonit hlavu před jediným oficiálním katolickým pohledem na svět. Odpor zlomila až bitva u Vsetína v lednu 1644....

Kapitán Vrána

(110 let) Pozdější válečný hrdina František Vrána se narodil 27. ledna 1914 v Přerově. Po absolvování nižšího gymnázia a průmyslové školy stavební v Brně pracoval jako stavební technik. V...

Amatérská jeskyně

(55 let) Amatérští speleologové při prokopávání Cigánského závrtu v Moravském krasu dne 18. ledna 1969 objevili 1,5 km chodeb, kterým se začalo říkat Amatérská jeskyně, dnes Stará amatérská...

Generál

(135 let) V Horní Radechové se 11. ledna 1889 narodil Jan Mikuláš Kratochvíl, československý generál a velitel 1. československého armádního sboru za druhé světové války. Po maturitě studoval...

Křivoklátsko – kraj, který přirostl k srdci spisovateli Otu Pavlovi

(45 let) Křivoklátsko je krajina bohatých listnatých lesů uprostřed Čech. Řeku Berounku a její přítoky v hlubokém údolí lemují skalnaté svahy se suťovými lesy. Bezlesé vrcholky kopců hostí...

Krvavá Kateřina

(490 let) Kateřina z Komárova snad měla nějaký psychický problém. Jinak se zvrhlá záliba v týrání a mučení lidí či zvířat s následkem smrti nedá vysvětlit. A přišel soud… I na poměry drsného...

Atentát na Karla Kramáře

(105 let) Nadšení ve společnosti pro samostatnost střídá sociální napětí. Zvláště u nejchudších vrstev. Ke slovu přichází radikální levice. Sociální demokrat Alois Josef Šťastný se cítil být...

Když vás líbá smrt

(110 let) Sovětský diktátor Stalin rozdal mnoha mužům nespočet svých polibků. Mezi „vyvolenými“ byli Češi i Slováci. Jedním z nich byl i letec Jan Březina. Na svět přišel 5. ledna 1914 v...

Judista a mykolog

(140 let) V Hradci Králové se 30. ledna 1884 narodil František Smotlacha, významný český mykolog. Byl ale také judista a zakladatel českého vysokoškolského sportu, první docent tělesné výchovy v...

Toulavé boty českého šlechtice

(450 let) Bedřich z Donína pocházel ze zdomácnělé české, původem saské šlechty. Nebyl však ideálním správcem rodového majetku. Zahleděn byl do dálek a na svou dobu podnikl několik zajímavých...

Boleslav III. na trůnu

(1025 let) Boleslav II. rozšířil své panství na území větší než dnešní Česká republika. V závěru o dost přišel a v roce 999 nastoupil jeho syn Boleslav III. Byl to nejstarší syn Boleslava II....

Sporný dekret

(615 let) Král Václav IV. vydal 18. ledna 1409 Dekret kutnohorský, který zásadně změnil na Karlově univerzitě poměr hlasů mezi cizinci a Čechy. Na základě tohoto mandátu opustila pražskou...

Chronica Boemorum

(905 let) Letos si připomínáme úctyhodných 900 let, kdy děkan pražské svatovítské kapituly a první doložený český kronikář Kosmas (asi 1045–1125) začal psát Chronicu Boemorum – tzv. Kosmovu...

Zbytečná bitva

(845 let) Tak by se dala stručně charakterizovat bitva u Loděnice v lednu 1179. Několik set mrtvých v tuhém mrazu ničemu nepomohlo. Rozuzlení nastalo až o čtyři dny později u Prahy....

Český kníže coby číšník

(910 let) Vladislav I. (?–1125) jako první český kníže zastával úřad nejvyššího číšníka u dvora císaře Jindřicha V. Jednalo se o důležitý mezník v dějinách českých zemí. Vladislav byl...

Velká Morava v ohrožení

(1125 let) Přání Svatopluka I. v podobě jednoty synů se nezdařilo uskutečnit. Rozpad Velké Moravy se tak po smrti silného panovníka roku 894 jen urychlil. Svatopluk II. a Mojmír II. svými spory...

Horolezec a kartograf

(140 let) Na pražské Kampě se do rodiny spisovatele a úředníka pražské univerzitní knihovny Bohuslava Čermáka a Marie, rozené Tintěrové, narodil 12. ledna 1884 syn Jiří Emanuel. Jiří...

Pilot František Vavřínek

(110 let) Mnoha mladým mužům obrátila druhá světová válka život naruby a změnila jejich osud. Mezi ně patřil i František Vavřínek, který neváhal a vybral si tu těžší cestu. Narodil se 25. ledna...
počet zhlédnutí: 210

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden-únor 2024

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.