Plzeň přímo od zdroje 11/2008

13.11.2008 | 21:58

Newsletter města Plzně o cestovním ruchu - Plzeň zpřístupní Loosovy interiéry - Západočeské muzeum – 130 let od založení - Nejrychlejší cesta ke kultuře - Nová publikace Plzeň – nová kongresová destinace - Protančete podzim - Plzeňský Prazdroj má dvě kulturní památky

Plzeň přímo od zdroje 11/2008

Plzeň zpřístupní Loosovy interiéry

„Ornament je zločin, který jen zbytečně bere čas a peníze, jež by mohly být věnovány užitečnějším věcem,“ tvrdil rakouský architekt Adolf Loos, jehož 75. výročí úmrtí si připomínáme v letošním roce.
Tvůrce staveb založených na věcnosti a účelnosti, jejichž typickým poznávacím znamením je mimo jiné strohost a bezozdobnost fasád, žil a působil převážně ve Vídni. Řada jeho staveb byla realizována také v České republice, několik Loosových interiérů se zachovalo i v Plzni.
Také dům v plzeňské Husově ul. 58 byl postaven v letech 1927–1929 podle projektu brněnského rodáka a slavného vídeňského architekta Adolfa Loose a plzeňského architekta Karla Lhoty. Dům prochází od roku 2000 postupnou rekonstrukcí. Obnovený interiér bytu manželů Brummelových patří k jeho nejcennějším částem. Zatím jsou ale restaurované interiéry tří místností známy spíše odborné veřejnosti. Změnit by to měla smlouva, kterou město uzavřelo s majitelem domu Michalem Brummelem. Pak bude mít možnost nahlédnout do vzácných interiérů několik dnů v roce i laická veřejnost. „Na základě předběžné dohody s majitelem to bude například při příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel, Mezinárodního dne muzeí nebo Dnech evropského dědictví,“ upřesnil vedoucí odboru památkové péče plzeňského magistrátu Petr Marovič. „Odborné vedení prohlídek zajistí Památkový ústav v  Plzni,“ doplnil.
Adolf Loos realizoval v Plzni jednu přestavbu, právě Brummelova domu, a třináct bytových interiérů. Několik je jich ve vlastnictví města. V sídle správy veřejného statku na Klatovské 12 byly v minulém roce obnoveny dvě místnosti.
Další se nacházejí na Klatovské 110 nebo v domě na Klatovské 19. Náročnou rekonstrukcí prošel také takzvaný Weinerův byt ve třetím patře domu na náměstí Republiky 22, který je v soukromém vlastnictví. Odborníci považují Loosovy interiéry za jednu z největších deviz Plzně. V roce 2003 zde u příležitosti 70. výročí úmrtí Adolfa Loose uspořádali mezinárodní sympozium.

Plzeň přímo od zdroje 11/2008

Plzeň přímo od zdroje 11/2008

Západočeské muzeum – 130 let od založení

Snahy o založení muzea v Plzni vznikly již v polovině 19. století, ale až v  roce 1878 navrhl nově založený „Spolek přátel literatury a vědy české“ zřízení samostatného historického a průmyslového muzea. Mezi propagátory muzea byl profesor reálného gymnázia historik Josef Strnad, politik František Schwarz, továrník Eduard Dubský a spisovatel Jaroslav Schiebl. Pro muzeum byly vyčleněny prostory v budově bývalého kláštera sv. Anny a historicky cenné předměty věnovalo jak město, tak veřejnost. V únoru 1879 obsahovaly sbírky již 4 265 předmětů, během 80. let 19. století získalo muzeum další rozsáhlé kolekce uměleckořemeslných předmětů, obrazů a plastik, ale také děl soudobých plzeňských umělců. Správa muzea konstatovala, že sbírky jsou natolik rozsáhlé, že je vhodné zřídit samostatné muzeum.
Nová muzejní budova v novorenesančním slohu byla postavena podle návrhu arch. Škorpila v roce 1898, vnitřní výzdoba se secesními interiéry byla dokončena v roce 1899. V muzeu jsou zastoupeny některé sbírky, které významem překračují hranice státu a patří k světovému kulturnímu bohatství. Je to především sbírka nejstarších palných zbraní ve světě – Plzeňská městská zbrojnice. Mimořádně významné jsou ucelené sbírky keramiky, skla a šperků z archeologických výzkumů antického Pantikapaia nebo umělecké sbírky z oblasti Dálného Východu. Postupně probíhající rekonstrukce muzea umožňuje alespoň částečné představení sbírek, které zahrnují přes 2 mil. předmětů ze všech oblastí vývoje přírody a společnosti.

Plzeň přímo od zdroje 11/2008

Tipy na výstavy v Západočeském muzeu:

Hledání zmizelého
Archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku, výstava potrvá do 11. 1. 2009

Alfons Mucha a jeho doba
výstava potrvá do 11. 1. 2009

www.zcm.cz

Plzeň přímo od zdroje 11/2008

Nejrychlejší cesta ke kultuře

Plzeň přímo od zdroje 11/2008Chcete v Plzni navštívit divadelní či filmové představení, koncert či jinou akci? Chystáte v Plzni kongres či konferenci a chcete její program obohatit návštěvou divadelní premiéry? Všechny informace nejen o kulturních zařízeních a jejich programech, ale i aktuální přehled volných kapacit vstupenek vám vždy poskytne městský rezervační systém Plzeňská vstupenka, který zároveň nabízí nejmodernější způsoby rezervace a platby vstupenek.
„Plzeňská vstupenka je městský rezervační systém, jehož výhodou je on-line dostupná aktuální nabídka kulturních zařízení. Z pohodlí domova či kanceláře si můžete představení či koncert nejen vybrat, ale rezervovat si přímo konkrétní sedadlo,“ říká Václav Nykles, projektový manažer Plzeňských městských dopravních podniků, které Plzeňskou vstupenku provozují.
Navíc můžete využít návazných služeb, které tento systém nabízí, jako je například zaslání vstupenek poštou či na dobírku, platbu bankovním převodem nebo platbu on-line bankovní kartou. „Výhodou městského rezervačního systému Plzeňská vstupenka je možnost vyzvednutí rezervovaných vstupenek prostřednictvím internetu na kterémkoliv prodejním místě městského rezervačního systému Plzeňská vstupenka,“ upřesňuje Václav Nykles.


www.plzenskavstupenka.cz

Nová publikace Plzeň – nová kongresová destinace

Je název nového katalogu, který v česko-anglické verzi vydalo město Plzeň. Katalog přehlednou formou přináší vyčerpávající přehled konferenčních prostor i ubytovacích kapacit a navíc i spoustu námětů, jak příjemně strávit volný čas v Plzni. Katalog je k dostání v tištěné verzi i na CD na veletrzích či prezentačních akcích Plzně, popř. si o něj můžete napsat na chomatova(at)plzen.eu.

Plzeň přímo od zdroje 11/2008

Protančete podzim

Plzeň se od poloviny října může chlubit největším tanečním centrem západních Čech. Bývalé divadlo Čas se změnilo na celkem 4 moderně vybavené taneční sály, které veřejnosti nabízejí rozmanitou škálu tanečních kurzů. Tančit můžete flamenco ve španělských sukních, street dance v širokých teplákách, flirt dance s vyzývavým výstřihem, salsu ve flitrech a jiné. Nejdůležitější zprávou je, že na věku tanečníků opravdu nezáleží. Tanec je oblíbená volnočasová aktivita a zájem o něj neustále narůstá. Důkazem je Plzeň, která je městem s největším počtem tanečnic na 1000 obyvatel. První taneční sál Centra Tance zde byl otevřen v roce 1998. Otevřením nového tanečního studia by Centrum Tance rádo podpořilo Plzeň v ambicích kandidovat na „Evropské hlavní město kultury 2015“.

www.centrumtance.cz

Plzeňský Prazdroj má dvě kulturní památky

Hned dvě historické stavby v areálu pivovaru Plzeňského Prazdroje se dočkaly významného označení Kulturní památka. Vodárenská věž, která vloni oslavila stoleté výročí, a Jubilejní brána jsou zapsány na seznam významných památek v České republice. Jubilejní brána je navíc motivem pamětní zlaté mince ze série Kulturní památky technického dědictví, kterou vydává ČNB v letech 2006 až 2010 a která má za cíl připomenout významné kulturní dědictví naší země.
Jubilejní brána Měšťanského pivovaru v Plzni připomíná oslavy jeho prvního půlstoletí. Byla postavena v roce 1892 u příležitosti 50. výročí založení světoznámého pivovaru. Architektonická podoba je odvozena z antického triumfálního oblouku. Je prolomena dvěma vjezdy, zaklenutými plnými oblouky, a dvěma postranními brankami pro pěší, které mají rovné nadpraží. Stavbu brány uskutečnil stavitel pivovaru František Němec,“ přibližuje novopečenou památku tiskový mluvčí pivovaru Jiří Mareček.
Vodárenská věž patří k nejvýznamnějším průmyslovým památkám v našem kraji vůbec. V panoramatu západočeské metropole se objevila před sto lety. „Se stavbou bylo započato v srpnu roku 1905. Na dodávkách vnitřního technického vybavení se účastnily Škodovy závody, rakouské závody Siemens-Schuckertovy, Elektrotechnická akciová společnost Kolben a spol. v Praze a další,“ prozrazuje Jiří Mareček.
Ve věži jsou umístěny dvě nádrže na vodu (obsah vrchní nádrže 552m3, obsah spodní nádrže 254m3). Vodárenská věž byla uvedena do provozu na podzim roku 1907.

Plzeň přímo od zdroje 11/2008

Plzeň přímo od zdroje 11/2008

www.prazdroj.cz

Newsletter města Plzně o cestovním ruchu Kontakt: Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, www.plzen.eu, e-mail: marketing@plzen.eu, tel.: + 420 378 032 500 © Všechna práva vyhrazena • Aktuální číslo newsletteru a archiv je k dispozici na www.plzen.eu/Užij si Plzeň/Ke stažení.
Bavte se s dětmi v Plzeňském kraji

Muzeum loutek Vypráví příběh plzeňského loutkářství od kočovných počátků až do současnosti. Jaké bylo první...

Zaniklá ves a hrad Řebřík u Líšné

Severozápadně od vsi Líšná na Zbirožsku se nachází zaniklý sídlištní komplex tvořený hradem, vsí –...

Za tajnostmi historického města

Zveme vás na historickou stopovačku po Spáleném Poříčí! Pro rodiče s dětmi, ale i pro hravé dospělé máme připravenou...

Ze Zbiroha do Zaječova a Komárova

Vyjížďku v délce asi 37 km zahájíme ve Zbiroze na náměstí, odkud se vydáme po cyklotrase č. 0006 přes Malý Újezd...

Jaroslav Heyrovský

Před 55 lety zemřel profesor Jaroslav Heyrovský, který část svého života strávil na letním bytě v obci Kařez na Zbirožsku. Jaroslav...

Hrad Skála

Výrazné zříceniny hradu na skalním buližníkovém bradle 490 m.n.m. v Černém lese asi 0,5 km jižně od Radkovic. František...

Zámek Lužany

Renesanční zámek byl postaven na místě původní tvrze. V letech 1886 - 1887 dal zámek přestavět do dnešní podoby majitel,...

Hrad Roupov

Je uváděn k roku 1250 jako sídlo Držky z Roupova. V době svého rozkvětu byl jedním z největších českých hradů. Hrad chátrá...

Lužanská hora

Nedaleko Lužan se vypíná na pravém břehu řeky Úhlavy Lužanská hora, kterou lidé z nejbližšího okolí nazývají...

Rozhledna Na Kožichu

Železná rozhledna stojí na vrchu Kožich už od prosince roku 2007. Je položena v nadmořské výšce 584 metrů, přibližně 20 km od Plzně směrem na...

Pozvání do Plzeňského kraje

Vážení přátelé, o Plzeňském kraji se neskromně říká, že je turistů ráj. Je to odvážné tvrzení, ale...

Přírodní rezervace Krašov

(70 let) Malebná krajina v okolí obce Bohy náleží do přírodního parku Hřešihlavsko, zřízeného v roce 1978....

Kouzelné vánoční prohlídky v Plzeňském kraji

Adventní čas je dobou vánočních příprav, rozjímání a radostného očekávání. S tímto...

Hromnické jezírko

Jezírko najdete u obce Hromnice na říčce Třemošná, v nadmořské výšce 340 metrů. Na šířku měří 130 m, na...

Regionální historik Zbirožska Antonín Drachovský

Rod regionálního historika, spisovatele a učitele Antonína Drachovského neměl své kořeny na Zbirožsku. Antonín Drachovský se narodil...

Rašeliniště Podkovák

Rezervace o rozloze 5,63 ha v nadmořské výšce 705 až 710 m byla vyhlášena v roce 1973 a je součástí CHKO...

Oblíbené informační centrum roku 2021 - výsledky Plzeňský kraj

Infocentrum Spálené Poříčí Vítěz ankety v Plzeňském kraji Infocentrum ve Spáleném Poříčí najdete...

Vintířova stezka v Plzeňském kraji

Unikněme ze stereotypu všedních dní do lůna přírody, kde blahodárně působí na naše smysly šum a vůně lesů, zpěv ptactva...

Letní barokní festival 2021

Léto patří v Plzeňském kraji neodmyslitelně k baroku, které si v historických objektech vychutnáte všemi smysly –...

Muzeum strašidel Plzeň

POHÁDKOVÝ STATEK BŘASY-VRANOVICE Vranovice 31, 338 24 Břasy www.pohadkovystatek.cz Tel.: 724 771 171 HRY, POHÁDKOVÁ STODOLA,...

Zajímavá expozice dýmek se nachází ve zbirožském muzeu

Ve Zbiroze můžete navštívit nejen muzeum slavného rodáka – básníka Josefa Václava Sládka, ale také expozici...

Na kole po barokních perlách

Barokní cyklotrasy na severním Plzeňsku odkrývají tajemnou dobu baroka a provedou vás malebnou barokní krajinou s architektonickými...

Konstantinovy Lázně cyklistické

Procedury lázeňského pobytu si můžete zpestřit výletem na kole. Okolí Konstantinových Lázní nabízí úžasné...

Cyklovýlet „Lesními cestami ze Zbiroha pod Týčský vrch a kolem nádrže Jablečno“

Trasa vychází od Informačního centra Mikroregionu Zbirožsko dolů po Masarykově náměstí po zelené turistické značce na...

Proč přijet do Spáleného Poříčí? A proč ne!

Návštěva Spáleného Poříčí je jedinečnou příležitostí vidět dokončenou obnovu historického středu malého...

Profíci z Konstantinových Lázní nejen pro hobíky

Nejen výkonnostní sport, ale i ten hobby potřebuje profesionální odpočinek a rehabilitaci. A proto pro vás Léčebné...

Kam v Českém lese? Za bobrem a rašeliníkem

Zveme vás na třináctikilometrový okružní výlet, který vás zavede do severní části chráněné krajinné...

Bethel Henry Strousberg a Zbiroh

Koncem šedesátých let 19. století bylo Zbirožsko chudým krajem, jehož obyvatelé se zabývali převážně zemědělstvím,...

Pravé prázdniny na farmě v Plzeňském kraji

Zkuste úplně jiný zážitek přinášející požitek. Užijte si kouzla venkova. Buďte v kontaktu se zvířaty. Složte hlavu po...

Ze Spáleného Poříčí do Brd – co by kamenem dohodil

Líbezně zvlněná krajina kolem městečka Spáleného Poříčí je jako stvořená pro pohodové výlety na kolech...

Na návštěvu do Zbiroha

Město Zbiroh leží v půvabné krajině mezi Plzní a Prahou. První zmínky o Zbirohu sahají až do počátku 13. století....

V Těnovicích se velmi rychle plní přání

Na jižním Plzeňsku najdete místo s nevšední stavbou a krásným výhledem na jižní Brdy. Jestlipak víte, která je...

Nonstop za skvělými zážitky do Plzeňského kraje

Kraj nádherné přírody vyzývající k toulkám. Pro kouzlo, kterým si každého podmaní, je oblíbeným...

Proč v roce 2021 do Plzeňského kraje

Proč v roce 2021 právě do našeho kraje? Milí čtenáři a milovníci výletů, vybrat pro vás to...

Čas adventu a Vánoc na Železnorudsku

I u nás se příroda pomalu připravila ke spánku, a to je znamení, že přichází zima a s ní tolik...

Příběh jedné plzeňské strouhy

Benátky, hlavní město Benátska, stojí na ostrovech mělké laguny. To je ale v Itálii, tedy dost daleko na sobotní výlet....

Šumavská zima na Chalupě s bazénem

Také v zimě je Šumava oblíbeným místem dovolených. Nejeden lyžař vyhledává místní svahy či běžkařské...

Šumavský technický unikát

(90 let) Možná někoho překvapí, že první přečerpávací vodní elektrárnu na území Československa musíme hledat...

Na návštěvu do Zbiroha

Město Zbiroh leží v půvabné krajině mezi Plzní a Prahou. První zmínky o Zbirohu sahají až do počátku 13. století....

Pohořím kozorohů „den poté“

Na Šumavu jsem se letos opravdu těšil. Když prosedíte jarní měsíce doma, červen a kus července taky doma, aby ne. Vidina borůvčí, hub,...

Lesní stezka Pastviště ve Spáleném Poříčí

Ve Spáleném Poříčí si od letošního jara můžete projít úplně novou naučnou stezku lesem Pastviště. Na trase dlouhé...

Za zážitky do Zbiroha

Město Zbiroh leží v půvabné krajině mezi Plzní a Prahou. První zmínky o Zbirohu sahají až do počátku 13. století....

Do Železné Rudy za soutěží a zábavou

Šumavskou Železnou Rudu není třeba nadšeným milovníkům přírody a turistiky dlouze představovat. Aby byl pobyt na Železnorudsku pro...

Poznejte kouzlo Zlaté stezky!

ceskymlesem.eu Baeyrn-Boehmen-Goldenestrasse.eu

Nepomucká muzea pod Zelenou Horou

Malebné městečko Nepomuk, kde se narodil sv. Jan Nepomucký, leží nedaleko Plzně. Ve městě se nachází hned čtyři muzea. Svatojánské...

Plzeňský Prazdroj

V Plzni, v pivovaru Plzeňský Prazdroj, vaří nejenom pivo, které zná celý svět, ale můžete zde prožít i několik zážitků,...

Galerie Klatovy / Klenová

Zřícenina gotického hradu, zámek a výstavy moderního umění – to je Galerie Klatovy / Klenová. Hrad Klenová, který se...

Do Spáleného Poříčí na rodinný výlet

Přemýšlíte, jaký zajímavý výlet podniknout s vašimi dětmi nebo vnoučaty? Přijeďte k nám do podhůří Brd...

Železnorudsko: horské vrcholy i krása ledovcových jezer

Oblast Železné Rudy je nejčlenitější oblastí Šumavy. Svým návštěvníkům nabízí nádherné...

Capartické louky

Capartické louky patří mezi nejcennější luční lokality v CHKO Český les. Najdete na nich kopretiny, pryskyřníky, ale i orchideje...

Vrch Bábovka v CHKO Brdy

Nedaleko Rokycan se nachází krásná obec Dobřív. Kromě roubených chalup tu najdeme hned několik památek. Jednou z nich je vodní hamr,...

Rokycany a okolí jsou skvělé pro cykloturistiku

Stále víc cykloturistů lákají Rokycany a jejich okolí. Nabízejí totiž skvělé zázemí, krásnou přírodu...

Mlýn, kde se čas zastavil

V rámci putování po opuštěných stavbách jsme se tentokrát zaměřili na Telecí mlýn na řece Třemošná...

Na návštěvu do Zbiroha

Město Zbiroh leží v půvabné krajině mezi Plzní a Prahou. První zmínky o Zbirohu sahají až do počátku 13. století....

Rozhledna Šťastná věž

Na východním okraji města Spálené Poříčí byla otevřena v roce 2019 zděná rozhledna s dřevěnou nástavbou...

Plzeňskem na kole křížem krážem

Plzeňský kraj je jako stvořený pro výlety na kole. Kombinace nenáročného terénu a kvalitních cyklotras činí z tohoto kraje...

Na kole kolem Plas

Marně hledáte tip na cyklovýlet Plzeňským krajem? Nechte se zlákat na výlet na kole na sever od Plzně, do oblasti kolem známého města Plasy....

Wellness hotel Chalupa v Prášilech

Šumava je pohoří, které má milovníkům přírody a sportu co nabídnout. Tak je to i v obci Prášily, kde byl otevřen nový...

Vzhůru na Krkavec

Nedaleko Plzně, v Plaské pahorkatině, objevíte vrch Krkavec (504 m), kolem roku 1358 znám jako Drsník. Jedná se o nejvyšší...

Hornicko-historický spolek Stříbro

Stříbrský rudní revír je v českých zemích nejstarší historicky doloženou těžební oblastí. Hornický spolek ve...

Pohled z Korábu

Plzeňský kraj – to není jen Plzeň nebo Šumava. Slyšeli jste někdy o Korábské vrchovině? Svůj název dostala podle vrchu Koráb,...

Proč v roce 2020 právě do Plzeňského kraje

Milí čtenáři, turisté a výletníci, jsem rád, že vás opět mohu oslovit prostřednictvím magazínu KAM po Česku a pozvat...

Vznik CHKO Český les

(15 let) Je tomu již 15 let (12. 1. 2005), co Česká vláda rozhodla o vytvoření CHKO Český les. Jedná se o členitou vrchovinu podél...

Rodný dům malíře Augustina Němejce Nepomuk

Víte, že prof. Augustin Němejc namaloval oponu pro plzeňské divadlo J. K. Tyla? Její reprodukci a mnoho dalších děl, dokumentů a předmětů z jeho...

Expozice veteránů Zelenohorská pošta

V prostorách původních hospodářských budov a stájí se nachází výstava předválečných i poválečných...

Putování za historickými památkami

Naše putování za historickými památkami Nepomuka začneme na náměstí A. Němejce, jemuž dominuje budova postavená v letech...

Studánka „U cesty“ zpříjemní cestu na hrad Radyně

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí obnovila díky programu NET4GAS Blíž...

Za toulkami po Zlaté stezce v Plzeňském kraji

Místy téměř nedotčená znovu probouzející se příroda, nádherné až ohlušující ticho, vůně lesa, zpěv ptactva,...

Užijte si pohledy z výšek v Plzeňském kraji

Vezměte děti na zajímavý výlet do přírody, vystoupejte na některou z rozhleden v kraji a pokochejte se výhledem do nádherné...

Za zlatavým mokem a pivními lázněmi do Plzeňského kraje v České republice

Toulat se Plzeňským krajem a tvářit se, že pivo neexistuje, to dost dobře nejde. Je všude, je tekutým chlebem národa českého, ať se to někomu...

Do přírody a interaktivních expozic Národního parku Šumava

Na Šumavě je celá řada zajímavých středisek s unikátními interaktivními expozicemi pro malé i velké. Jedno...

Plzeňský kraj je úžasným místem pro zimní radovánky

Jedny z nejkrásnějších hor jsou v Plzeňském kraji. Mírné sklony zdejších kopců jsou vhodné zejména pro rodiny...

Kam v Plzni vyrazit, když se zkazí počasí

Spolehnout se na předpověď počasí bude na podzim ještě těžší než v létě, a tak jsme pro vás připravili speciálního...

Setkání pod rokycanskou věží

20.–21. září 2019 Hlavní scéna – Masarykovo náměstí Pátek 14:30 Slavnostní zahájení 14:35...

ITEP 2019

Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje 19–21/09/2019 Interaktivní zábava Cestovatelské přednášky Kompletní...

Putujte lehce po Zlaté stezce! Z Domažlic do Klenčí pod Čerchovem

Narůstající obliba cestování vede k vytváření nových okruhů a tras. Zlatá stezka vede Plzeňským a Jihočeským krajem z...

Putujte lehce po Zlaté stezce! S trasami vám poradí etapový průvodce

Dálková trasa pro pěší turistiku Zlatá stezka láká. Vede Plzeňským krajem, jižními Čechami a také Bavorskem –...

Nepomuk pod Zelenou Horou

Rodiště sv. Jana Nepomuckého Jižně od Plzně leží pod Zelenou Horou městečko Nepomuk. K návštěvě zve Svatojánské muzeum s...

Za zážitky do Zbiroha

Město Zbiroh leží v půvabné krajině mezi Plzní a Prahou. První zmínky o Zbirohu sahají až do počátku 13. století. Dominantou města...

Za pohádkou i soutěžemi do Spáleného Poříčí

Do Spáleného Poříčí, městečka v podhůří Brd, se vyplatí přijet! Zveme vás u nás na procházku po naučných...

Vrch Žďár

Ač se může zdát vrchol Žďár na první pohled zcela obyčejný a nezajímavý, opak je pravdou. Pověstmi opředený vrch nabízí...

Rozhledna na Kotli

Doslova z ptačí perspektivy se můžete pokochat pohledem na Rokycany a okolní krajinu z rozhledny na vrchu Kotel. Rozhledna se nachází v nadmořské...

Park u Plzeňské brány

I v centru města se můžete ocitnout v klidném prostředí parku, ve kterém na vás dýchne historie i moderna. Park se nachází u kostela...

Plavecký areál Rokycany

Plavecký areál se skládá z venkovního koupaliště a krytého bazénu. Koupaliště láká svojí průzračně...

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech

Kolja, Tobruk, Obecná škola, Lidice, to je jen kratičký výčet známých českých filmů, ve kterých se objevila vojenská technika...

Putujte lehce po Zlaté stezce! Z Kašperských Hor do Hartmanic

Narůstající obliba turistiky vede k vytváření nových okruhů a tras. Tomuto trendu vychází vstříc Zlatá stezka, nově...

Královský hrad Kašperk

Nejvýše položený královský hrad v Čechách Hrad Kašperk, postavený z příkazu římského císaře a...

Šumavské Srní hostilo Závěrečnou konferenci projektu Zlatá stezka

Cílem projektu s názvem Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy,“ bylo vytvoření...

Strašice - lovecký zámeček Tři Trubky

Trasa dlouhá 5 km. Značená modrou turistickou značkou. Zámeček se nachází na soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka. Od roku 2014...

Strašice - Padrťské rybníky

Padrťské rybníky jsou jedním z největších turistických lákadel Středních Brd. Zeměpisně náleží...

Strašice - Meteoradar Praha

V Brdech, téměř na vrcholu hory Praha, stojí věž s meteorologickým radarem, který monitoruje počasí nad podstatnou částí České...

Strašice - CE bunkr Benešák

Zkušební a cvičný objekt CE „Jordán“, lidově zvaný „Benešák“, je pěchotní srub československého...

Muzeum Středních Brd

Je muzeum regionálního charakteru. Zvláštní důraz je kladen na vojenskou historii a řemesla Středních Brd. Hlavní budova muzea a...

Vyrazte za zážitky po Zlaté stezce v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj společně s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu zve milovníky turistiky na Zlatou stezku. Jedná se o komplex pěších...

Farmářova stezka

Nedaleko Plzně v Újezdu nade Mží objevíte barokní zámek ze 17. století. Patří rodině Slepičků, která jej postupně...

Putujte lehce po Zlaté stezce

Putujte lehce po Zlaté stezce aneb pěší turistika bez hranic Máte rádi výlety, pěší turistiku, putování...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.