Demarkační linie Rokycany květen 1945

01.03.2010 | 00:11
Demarkační linie Rokycany květen 1945 Demarkační linie Rokycany květen 1945

Začátkem května 1945, na závěr bojů 2. světové války, se setkali vojáci hlavních spojeneckých jednotek protihitlerovské koalice, Rudé armády SSSR a armády Spojených států amerických na stanovené linii dotyku – demarkační linii.

Historie demarkační linie
Tato linie měla probíhat po původních hranicích předválečného Československa tak, jak stanovila Jaltská konference, které předsedali F. D. Roosevelt, J. V. Stalin a W. Churchill. Na základě posledního vývoje válečných operací na západě Čech došlo (po dohodě mezi A. I. Antonovem a D. D. Eisenhowerem) k posunu čáry dotyku na linii Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice. Do Plzně dorazily jednotky 3. armády USA generála Pattona dne 6. května 1945. Do Rokycan podle pamětníků přijeli vojáci 9. pluku 2. pěší divize generála Robertsona dne 7. května ráno. O tři dny později se zde setkali s jednotkami Rudé armády – 6. gardové tankové armády, 5. gardového tankového sboru. Ve městě Rokycany probíhala demarkační linie na jeho východním okraji, kde byl v roce 1999 odhalen pomník, který připomíná tuto historickou událost. Další připomínkou je Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, které leží na jihozápadním okraji města.

BAHNA 2010
Dne 19. června se uskuteční 21. ročník největší společné ukázky současné i historické vojenské techniky BAHNA – Den pozemního vojska, který se koná v prostoru Bahna u Strašic, okr. Rokycany. Akci pořádá Velitel pozemních sil a Nadace pozemního vojska AČR s účinným přispěním Československé obce legionářské.

Pozvánka na školní výlet
Muzeum na demarkační linii v Rokycanech vás zve na školní výlet spojený s interaktivní prohlídkou expozic muzea za využití pracovních listů pro jednotlivé věkové kategorie žáků. Projekt „Nikdo nemá právo zapomenout“ je unikátním zpracováním období let 1930–1945 v Československu prostřednictvím multimediálních expozic, diorám a trojrozměrných exponátů. Autoři projektu si kladou za cíl v pěti na sebe navazujících částech umístěných celkem v 8 výstavních sálech seznámit školní mládež v době vzrůstajících neonacistických hnutí s budováním obrany demokratického státu do roku 1938 a s obrovských odhodláním i úsilím „obyčejných“ občanů tehdejší republiky bránit svoji vlast před nacistickým agresorem. Projekt má seznámit s faktografi ckými a kartografi ckými skutečnostmi První republiky, mobilizace a následného obsazení pohraničí nacistickým Německem, s generály naší armády a jejich válečným a poválečným osudem. Samostatné expozice jsou věnovány jednotlivým armádám podílejícím se na bojích na demarkační linii a zejména pak multimediální expozici holocaustu a II. odboji na Rokycansku jako důsledku této ničivé doby. Vnější expozice tvoří 150 kusů vojenské techniky, většinou pojízdné, a naučná stezka československého stálého opevnění v roce 1938 a opevnění Železné opony. Stezku tvoří objekty tzv. lehkého opevnění, jejichž zakomponování do terénu a doplnění jednotlivými obrannými prvky tvoří část obranného systému západní hranice tak, jak byl budován našimi předky v předválečné době. Vybudované linie opevnění popisují tabule naučné stezky, kde je podrobně objasněn a vysvětlen systém obrany státu v roce 1938. Prohlídku expozic muzea je možné doplnit doprovodným programem, návštěvou vodního hamru v Dobřívě nebo návštěvou Záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí, kde je možné i ubytování v Hotelu Ve Dvoře. Více na www.bahna.eu. Prohlídku s průvodcem je třeba předem vždy telefonicky objednat na tel. čísle 603 528 875 (pan František Koch – ředitel muzea).

MUZEUM NA DEMARKAČNÍ LINII V ROKYCANECH
Muzeum na demarkační linii v Rokycanech je největší nestátní vojenské muzeum v České republice. Zakladatelem a provozovatelem je Nadace pozemního vojska AČR.
Muzeum je zaměřeno na vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj ČSR armády do roku 1938, protihitlerovské koalice a německé branné moci v posledních dnech 2. světové války na demarkační linii doplněné výzbrojí a výstrojí ČSLA.

Popis venkovní expozice:
U vchodu se nachází naučná stezka stálého československého opevnění západní hranice z roku 1938 a opevnění „Železné opony“. Ve venkovní expozici je umístěno více než 150 kusů vojenské techniky, většinou plně pojízdné, expozice automobilní techniky z období 2. světové války a z poválečné výzbroje ČSLA. Další samostatnou expozicí je ženijní, spojovací a protiletadlová technika, dále rozsáhlé expozice obrněných transportérů, tanků a dělostřelectva.
Popis vnitřní expozice:
Vnitřní expozici tvoří výstroj a výzbroj československé prvorepublikové armády včetně připomínky pohraničního opevnění, dále expozici armády fašistického Německa a spojeneckých armád Velké Británie, Spojených států a Sovětského svazu. Samostatná část vnitřních expozic je věnována holocaustu a II. odboji na Rokycansku.

PROVOZNÍ DOBA
Muzeum je v roce 2010 otevřeno denně od 1. května do 31. října od 9.00 do 17.00 hodin

Vstupné
Dospělí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč
Děti 6–15 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kč
V areálu muzea je možné zakoupit občerstvení, dárky a upomínkové předměty.

Muzeum na demarkační linii
Šťáhlavská ulice, 337 01 Rokycany
e-mail: kochf@volny.cz, mobil: +420 603 528 875
www.vojenskemuzeumrokycany.cz
www.bahna.eu


Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Obrázek č.4 Obrázek č.5 Obrázek č.6 Obrázek č.7 Obrázek č.8 Obrázek č.9 Obrázek č.10 Obrázek č.12 Obrázek č.13 Obrázek č.14 Obrázek č.15 Obrázek č.16 Obrázek č.17 Obrázek č.18počet zhlédnutí: 21896

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2010

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.