Zámek v srdci Děčína

01.03.2008 | 21:38
Zámek v srdci Děčína

Děčínský zámek najdete v samém středu města Děčín nad soutokem řek Labe a Ploučnice. Patří mezi největší a historicky nejvýznamnější objekty svého druhu v Čechách, přičemž po několika přestavbách dospěl do podoby barokně-klasicistního zámku.

V prostoru dnešního zámku existovalo dřevěné hradiště již v 10. století, které bylo o 250 let později přestavěno na královský hrad. Od počátku 14. století sloužil objekt jako reprezentativní sídlo několika šlechtickým rodům, z nichž nejvýrazněji jeho osud ovlivnili páni z Vartenberka, z Bünau a hrabata rodu Thun-Hohenstein. V roce 1932 byla rodina Thunů nucena z ekonomických důvodů zámek prodat československému státu a areál následně sloužil československé, německé a sovětské vojenské posádce. Jejich pobyty budovu výrazně poškodily, nicméně po odchodu sovětské armády v roce 1991 zámek připadl městu, které zahájilo obnovu celého areálu.
V současnosti je opravena zhruba polovina zámeckého jádra. Východní křídlo slouží jako pobočka Oblastního muzea Děčín, severní křídlo využívá Státní okresní archiv.

V opravených prostorech se konají individuální a skupinové prohlídky, svatební obřady, koncerty, výstavy, literární čtení, ochutnávky vín a další kulturní akce. Zámecké nádvoří oživují v průběhu celého roku nejrůznější festivaly či trhy. Nejvýznamnější z nich je Historický trh májový, pořádaný každoročně v květnu. Celoročně funguje také informační centrum, nabízející množství publikací o zámku a jeho okolí. V květnu 2005 byla v západním křídle otevřena nová zámecká expozice, která zahrnuje nejatraktivnější prostory s nádherným výhledem na město a řeku.

Dlouhá jízda
Přístupová cesta do děčínského zámku dlouhá 292 m, po obou stranách je lemována zdmi, které se směrem vzhůru snižují a opticky tak komunikaci prodlužují.

Kaple sv. Jiří
Kaple byla zřízena na konci 18. století. Její prostor byl zrekonstruován a v současnosti slouží k výstavním účelům.

Zámecká zbrojnice
Mimo hlavní prohlídku je možné zhlédnout expozici Oblastního muzea, barokní obrazy, veduty Děčínska, zámecká zbrojnice obsahuje také část zbraní a exponátů zachráněných před devastací, je zdobena původními freskami a dřevěným stropem.

Zámecká konírna
Je patrně umělecky nejhodnotnější místností na zámku, nechal ji zřídit Maxmilián Thun-Hohenstein, velký milovník koní. Stálo zde 23 koní a v čele se nacházela fontána ve tvaru koně.

Růžová zahrada
Je jednou z nejcennějších uměleckých památek ve městě. Je umístěna na skalní terase nad městem souběžně s Dlouhou jízdou a svůj název získala poté, co zde bylo založeno rosarium.

Sala terrena
Najdete ji v horní části Růžové zahrady, zdi a strop jsou vyzdobeny původními nástěnnými malbami z roku 1678 a jejich námětem je příběh z řecké mytologie.

Gloriet
Vznosná dvoupatrová vyhlídková stavba, korunují ji sochy dvou zápasníků a balustrádu zdobí pět ženských skulptur, ukrývá vstup do kryté chodby přistavěné k severní zdi Dlouhé jízdy a spojující prostor zámku s kostelem Povýšení sv. Kříže.

Zámek Děčín
Dlouhá jízda 1253
405 01 Děčín
Tel.: +420 412 518 905
E-mail: info@zamekdecin.cz
www.zamekdecin.cz


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0


tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2008

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.