Město Choceň

Choceň - město v parku, park ve městě

Poloha: 49°59´56“ severní šířky, 16°13´42“ východní délky Průměrná nadmořská výška: 290 m n. m.

Město leží v malebné kotlině při obou březích Tiché Orlice v podhůří Orlických hor a Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce od 289,5 m (náměstí) do 361 m (Hemže). Romantické říční údolí chráněné příkrými lesnatými pahorky oplývá krásou fl óry i hojností fauny na lukách, v okolních kopcích i na skalách nad řekou.

HISTORIE

Choceň se svým nejbližším okolím byla osídlena už v době bronzové. Důkazem osídlení jsou četné archeologické lokality, zbytky tvrzišť a hrádků v okolí. Původní osada vznikla na území ovládaném mocným rodem Slavníkovců, později Vršovců, sídlících v nedaleké Vraclavi. První zmínka o Chocni pochází z roku 1227, kdy Kojata Hrabšic (syn komorníka českého knížete) ve své závěti odevzdává „Hocen“ novým držitelům, bratrům Sezimovi a Milotovi. Z toho zápisu se odvozuje název města. V roce 1292 patřila Choceň jako trhové městečko králi Václavu II. Počátkem 14. století ji neznámým způsobem získal Mikuláš z Potštejna z rodu Půticů a založil tu hrad, který byl nakonec rozbořen vojskem markraběte Karla (pozdější král Karel IV.). Mikuláš sužoval celé okolí loupežemi až do roku 1339, kdy při Karlem pořádané trestné výpravě zahynul v boji o Potštejn a Choceň tak připadla králi. V polovině 16. století byla Choceň v rukou pánů z Pernštejna. Další rozmach nastal za Zikmunda ze Šelmberka, který nechal v roce 1562 na břehu řeky postavit zámek s rozsáhlým dvorem. V roce 1709 odkoupil panství hrabě Norbert Oktavián Kinský. Městu byla přidělena nová pečeť nahrazující tehdejší starobylou a slavnou pečeť husitskou. Během 18. století vzniká komplex architektonicky velmi cenných barokních staveb: fara (1731), nový kostel (1732), budova špitálu (1750) a zvonice. V roce 1829 byl zámek přestavěn do dnešní klasicistní podoby a v letech 1849–1850 nechala kněžna Vilemína Kinská přistavět pseudogotickou kapli Nanebevzetí Panny Marie. V polovině 19. století nastal významný hospodářský rozvoj důsledkem výstavby železničních tratí Praha–Olomouc (1845), Choceň–Broumov (1875) a Choceň–Litomyšl (1881). Tímto se stala Choceň důležitou železniční křižovatkou. Na počátku 20. století měla Choceň téměř 5500 obyvatel a řadu průmyslových podniků. Za první světové války byla vybudována baráková kolonie pro Poláky a Rusíny. Hospodářský rozvoj za první republiky zastavila druhá světová válka. Po válce se rozvinul textilní průmysl – přádelny a tkalcovny bavlny – a strojírenský průmysl – zejména výroba letadel a chladírenských vozů.

PŘÍRODA

Zámecký park
Park v anglickém stylu s rozlohou 17,5 ha se rozkládá za zámeckou budovou na levém břehu Tiché Orlice. V parku roste přibližně 200 druhů dřevin, např. jedlovec kanadský (Tsuga canadensis), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) aj.

Bošínská obora
Bývalá panská obora a bažantnice byla v roce 1995 vyhlášena přírodní rezervací. Její rozloha je 36,8 ha. Dnes se zde nachází komplex staré dubiny, porosty lužního lesa s rybníkem a krajinářský přírodní park s výjimečnými věkovitými stromy.

Přírodní park Peliny
Státní přírodní rezervace o rozloze 3,31 ha byla zřízena roku 1948. Strmé opukové skály nad Tichou Orlicí porostlé vápnomilnými květnatými bučinami představují jedinečnou botanickou a zoologickou lokalitu, která vznikla jako pozůstatek křídového moře. Opukové stěny vysoké až 35 m jsou zvětralé do rozličných tvarů. Nad skalami vede pěšina k Doskočilově vyhlídce.

TIP NA VÝLET

Po cyklostezce snadno dojedete z Chocně do nedalekého Brandýsa nad Orlicí, kde můžete navštívit zříceninu gotického hradu nad městem nebo pamětní síň J. A. Komenského, který v Brandýse dokončil své dílo Labyrint světa a ráj srdce. Nenechte si ujít habrový labyrint.

PAMÁTKY

Kostel sv. Františka Serafínského
Byl vystavěn v letech 1728–1733. Kostel je jednolodní s výraznou příčnou lodí, doplněnou kupolí. Z převážně rokokového zařízení vyniká oltářní obraz, který představuje stigmata sv. Františka.

Zvonice, špitál a fara
Při kostele stojí třípodlažní barokní zvonice s bání z let 1702– 1703. Spolu se špitálem z roku 1750 a barokním děkanstvím tvoří malebný celek. Kostel je z obou stran chráněn sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava.

Mariánský sloup
Trojhranný barokní obelisk z roku 1760 nahradil dřívější sešlou dřevěnou sochu sv. Floriána. Je zdoben obláčky a na podstavci doplněn sochami sv. Václava, sv. Floriána a sv. Ludmily.

Radnice, náměstí
Budova radnice se nachází na Tyršově náměstí. V místě dnešní radnice se začalo stavět roku 1564. Do dnešní novorenesanční podoby byla přestavěna roku 1880. Domky na náměstí bývaly dřevěné se starodávným podloubím, později kamenné s průčelím. Původní domy se většinou nedochovaly, protože je zničily požáry.

Choceňský zámek
Byl postaven jako renesanční objekt roku 1562. V roce 1709 koupil zámek rod Kinských. Tehdy byly opraveny škody vzniklé za třicetileté války. Po požáru v roce 1829 dostal zámek nové klasicistní fasády, jejichž podoba se zachovala dodnes. V letech 1849–1850 bylo přestavěno východní křídlo zámku, kde byla vybudována pseudogotická kaple Nanebevzetí Panny Marie.

ORLICKÉ MUZEUM

Orlické muzeum sídlí v budově zámku. V současné době jsou zde umístěny stálé expozice z oboru geologie, paleontologie, archeologie a etnografi e-historie. Ve výstavním sále jsou celoročně pořádány krátkodobé výstavy profesionálních i amatérských výtvarníků a dále cestopisné a odborné přednášky. Součástí stálé expozice je také prohlídka zámecké kaple Nanebevzetí panny Marie. Jedná se o původní vybavení kaple s oltářem zdobeným plastikou z bílého carrarského mramoru a vykládaným vzácnými kameny.

Otevřeno:
květen–září: Po–Ne 9 –12, 14–16 hod. (v době výstav do 17 hod.)
říjen–duben: Po–Pá 9–12, 14–16 hod., So, Ne 13–16 hod. (v době výstav do 17 hod.)

Orlické muzeum v Chocni – zámek
Pardubická 1, Choceň 56501
tel: 465 471 624
e-mail: muzeum.chocen@centrum.cz
www: www.chocen-mesto.cz

ZÁHADA CHOCEŇSKÉHO TUNELU

Když projedete choceňskou železniční stanicí ve směru na Ústí nad Orlicí, ani si nevšimnete, že tu kdysi stával tunel, který dosud ukrývá tajemství světového významu. Ale popořadě. V srpnu 1844 byly při jeho hloubení nalezeny neobvyklé úlomky ryzího železa, které jsou dnes uloženy v depozitáři Národního muzea. Úlomky zaujaly guberniálního radu K. A. Neumanna natolik, že je nechal prozkoumat předními odborníky své doby. Česká obec geologická o nálezu dlouho dlouze diskutovala, proběhla i řada analýz, a to jak u nás, tak v zahraničí. Potvrzena byla vysoká ryzost železa, nicméně názory na původ úlomků se různil. Vyskytly se hypotézy o jejich přirozeném vzniku nebo teorie, že jde o atypický železný meteorit či dokonce o čepel mykénské dýky.

Situaci komplikuje fakt, že úlomky se liší od běžně vyráběného železa. Doposud se pouze podařilo vyřčené hypotézy vyvrátit, a tak „choceňské železo“ nadále zůstává velkou záhadou.

SPORT

Městské koupaliště
bazény o délce 50 m, 25 m se skluzavkou, brouzdaliště, plážový volejbal a dětské hřiště; restaurace, občerstvení U Koupaliště 1396, 565 01 Choceň tel.: +420 465 472 477 otevírací doba: červen – září

Tenisové kurty
U Hřiště 1524, 565 01 Choceň tel.: +420 604 347 252 Penzion Mítkov (3 km od Chocně) V Lukách 211, 561 12 Brandýs nad Orlicí tel.: +420 465 544 056

Víceúčelová sportovní hala
při ZŠ Svatopluka Čecha horolezecká stěna, míčové hry posilovna; stolní tenis Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň (vchod z ul. Stromovka) tel.: +420 465 471 699

Volejbalový areál
otevřený antukový areál, plážový volejbal, volejbalová hala; kiosek Pod sakem U koupaliště 1734, 565 01 Choceň tel.: +420 731 218 870

Bowling
U koupaliště 1850, 565 01 Choceň tel.: +420 775 572 053, +420 775 762 053

Atletický a fotbalový stadion
atletický areál, dvě fotbalová hřiště‚ restaurace Na Parapleti Na Parapleti, 565 01 Choceň tel.: +420 465 471 682

Městský sportovní komplex
U Koupaliště, 565 01 Choceň baseballové a softballové hřiště tel.: +420 602 482 021, +420 603 212 488 krytý zimní stadion tel.: +420 465 473 702

turistická mapa města

INFORMAČNÍ CENTRUM
města Choceň
Jungmannova 301
565 01 Choceň
tel.: +420 465 461 949
e-mail: ic@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz
www.mojeorlickehory.cz
www.facebook.com/mojeorlickehory


Znak města Město Choceň QR kód Náhled SETu Choceň Náhled SETu Choceňpočet zhlédnutí: 15754

Mluvená verze se připravuje.

Ústí nad Orlicí

Informace o městě - malebné město, centrum cykloturistiky v regionu, leží na úpatí Orlických hor a nabízí svým...

Zlín

Východní Morava láká na kouzlo rozmanitosti a Zlín je jejím srdcem, je uprostřed veškerého dění. Zlín si nemůžete...

Ústí nad Orlicí

Malebné město, centrum cykloturistiky v regionu, ležící na úpatí Orlických hor, kde nabízí návštěvníkům...

Žamberk

Město Žamberk leží v údolí Divoké Orlice v nadmořské výšce 465 m n. m. a je nazýváno bránou do Orlických hor. V...

Lanškroun

Lanškroun od historie po budoucnost Město Lanškroun bylo založeno ve 13. století a jeho jméno Landeskrone – Zemská koruna zvýrazňovalo...

Jablonné nad Orlicí

HISTORIE Jablonné nad Orlicí (německy Gabel an der Adler) se rozkládá na území soutoku Orličkovského potoka s Tichou Orlicí....

Letohrad

LETOHRAD, DŘÍVE KYŠPERK Městečko s 6 200 obyvateli leží na řece Tiché Orlici v malebném podhůří Orlických hor v nadmořské...

Česká Třebová

HISTORIE Počátky souvislejšího osídlení jsou nejasné. Dosavadní názor, že to nejstarší - z 1. poloviny 13. stol. - se...

Choceň

Choceň - město v parku, park ve městě Poloha: 49°59´56“ severní šířky, 16°13´42“ východní délky Průměrná...

Kutná Hora

Kutná Hora, stříbrný klenot mezi českými městy, město dvou katedrál či pokladnice českých králů. Všechna tato přízviska jí...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.