Město Zlín

Východní Morava láká na kouzlo rozmanitosti a Zlín je jejím srdcem, je uprostřed veškerého dění. Zlín si nemůžete splést s žádným jiným českým městem, je to originál. Středověký hrad s temnými zákoutími nedaleko širokých přímých ulic amerického stylu. Ukázky starých lidových řemesel kousek od Baťovy fabriky, která obouvala celý svět. Lesní klid a samota v kontrastu s rušným provozem ulic. Nikde nevyrostly desítky staveb tak rychle a podle předem daného urbanistického plánu, jako se to stalo ve Zlíně. Stovky červených cihlových domků v zeleni utvářejí charakter zahradního města. Zlín se stal jedním z nejvýznamnějších center meziválečné moderní architektury v českých zemích a jediným důsledně budovaným funkcionalistickým městem v Evropě.

Krajské město Zlín je kulturním centrem regionu. Můžete zde navštívit Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajskou galerii výtvarného umění, Filharmonii Bohuslava Martinů, Krajskou knihovnu Františka Bartoše i Městské divadlo.

HISTORIE MĚSTA

Stopy středověkého Zlína nalézáme jižně od dnešního centra na zalesněném pahorku, kde stál ve druhé polovině 13. století nevelký hrad. Už tehdy zřejmě existoval Zlín, který měl od počátku pravidelný, téměř šachovnicový tvar, obdélné náměstí původně s podloubím a dlouhými úzkými parcelami.

První písemná zmínka o Zlíně pochází z roku 1322, kdy jej koupila vdova po králi Václavu II., královna Eliška Rejčka. Město, jež posléze vlastnili páni ze Šternberka, prošlo bez větší úhony i válkami v 15. století. Postupně vzkvétalo a stalo se jedním z významnějších center jihovýchodní Moravy. Období vzestupu a rozvoje zažívalo i pod vládou Tetourů z Tetova, a to až do roku 1605, kdy sem vpadlo uherské vojsko. Zlín byl při vpádu Uhrů vyloupen a téměř zničen. V době třicetileté války pak počet obyvatel klesl na pouhou polovinu. V roce 1779 byla na okraji města postavena manufaktura na úpravu plátna a Zlín se začal postupně znovu rozvíjet. Ve druhé polovině 19. století nechal baron Bretton v okolí obnovovat rybníky, choval ušlechtilé druhy dobytka a pokusil se zavést chov a zpracování produktů bource morušového. I přes tyto snahy však Zlín zůstal až do konce 19. století bezvýznamným provinčním městečkem. Zlom v dějinách města přinesl rok 1894, kdy zde svůj obuvnický podnik založil Tomáš Baťa. Jeho význam a věhlas rychle rostl. Z počátečních 120 zaměstnanců v roce 1900 se počet Baťových pracovníků rozrostl za třicet let na 42 tisíc lidí. V období největšího rozkvětu Baťových závodů i celého města v meziválečném období dali významní architekti, jako byli J. Kotěra, F. L. Gahura, V. Karfík nebo M. Lorenc, Zlínu ojedinělý charakter funkcionalistického města.

BAŤA VŠUDE KOLEM NÁS

O Zlínu se většinou mluví jako o moderním městě, které je spojeno se jménem Tomáše Bati. Jeho obuvnickou fi rmu zná celý svět a většinu Zlína právě Baťa postavil. Bývalý tovární areál se v posledních letech stává druhým městským centrem. Poznejte, kde Baťa žil a pracoval. První tovární budovy se začaly stavět již v roce 1906, v roce 1924 začala zásadní přestavba továrny, staré budovy byly asanovány a nahrazeny novými, stavěnými novou technologií. Zvolen byl základní dispoziční modul 6,15 x 6,15 m.

21. BUDOVA – ZLÍNSKÝ MRAKODRAP

Nejvyšší budova továrního areálu dostala číslo 21 a sloužila jako správní budova obuvnické fi rmy Baťa a později Svit. Jednadvacítka byla dokončena v roce 1938 podle projektu architekta Vladimíra Karfíka. Tato sedmnáctipodlažní budova je vysoká 77,5 metrů. Každé podlaží bylo velkoprostorovou kanceláří pro 200 lidí. Obslužné prostory (výtahy, schodiště, WC, klimatizace) byly vyčleněny mimo hlavní prostor. Budova je plně klimatizována, má rychlovýtahy, páternoster a jako konstrukční lahůdku můžeme uvést kancelář šéfa fi rmy ve výtahu o rozměrech 6 x 6 metrů s klimatizací a s umyvadlem. Samozřejmostí je potrubní pošta či podlahové zásuvky elektrického proudu. Toto vrcholné Karfíkovo dílo je národní kulturní památkou období funkcionalismu. Jižně od nejvyšší zlínské budovy – mrakodrapu – se rozkládáměstská čtvrť Letná, dílo architekta Jana Kotěry, který vypracoval urbanistický plán na stavbu první dělnické kolonie pro fi rmu Baťa.

14|15 BAŤŮV INSTITUT

Jako pocta geniálnímu podnikateli, který stvořil velký Zlín, vzniklo ze dvou bývalých továrních budov centrum kultury a vzdělání – 14|15 Baťův institut. Industriální objekty s baťovským označením 14 a 15, postavené v letech 1946 až 1949 podle návrhů architekta Jiřího Voženílka, prošly přeměnou a v roce 2013 se do nich nastěhovala Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Expozice Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost obsahuje tři velká témata: Obuv a produkce fi rmy Baťa, Film a Cestovatelství. Patro, ve kterém má svou expozici Krajská galerie výtvarného umění, je rozděleno na dva celky. První Prostor Zlín prezentuje unikátní kulturní odkaz Zlína, druhý Řády vidění je věnován proměnám výtvarného umění od 19. století do současnosti.
www.14-15.cz

STŘEDOVĚKÝ HRAD I KOSTRA SLONA

Ve Zlíně a okolí se nacházejí i zajímavé středověké památky. Na skalním hřbetu nedaleko centra města leží hrad Malenovice, který byl založen ve 14. století. Hlavní stavba pochází z první poloviny 16. století, kdy byly Malenovice v držení rodu Tetourů z Tetova. Prohlídková trasa vede například přes malovaný sál s pozdně gotickou klenbou, domácí kapli nebo dobovou kancelář malenovického velkostatku. Kastelán zájemce zavede i na hradní věž. Ve třech hradních sálech je umístěna přírodovědná expozice. Její součástí je i jediná veřejně vystavená sloní kostra v České republice. Nová stálá výstava nazvaná Zvířata na Zemi a člověk obsahuje sto padesát exponátů. Nechybí ani moderní dotykové obrazovky, na kterých děti například poznávají zvuky zvířat.

Hned vedle hradu v bývalé hájence je umístěna expozice Dřevo, proutí, sláma. O Valašsku a Podřevnicku se totiž říkalo, že je tu konec chleba a začátek kamení. Neúrodná pole zdejší obyvatele neuživila, a tak se museli o sebe postarat jinak. Pro mnohé z nich se stalo hlavním zdrojem obživy rukodělné zpracování přírodních materiálů. Používali to, co rostlo kolem nich. Dřevo a proutí z lesa, sláma z políček.
www.muzeum-zlin.cz

TIP NA ZIMNÍ ZÁBAVU - LYŽOVÁNÍ NA SVAHU ZLÍN

Málokteré město se může pochlubit tím, že má kousek od centra lyžařské středisko. Sportovní areál J. Šperky nad Památníkem Tomáše Bati nabízí nejen 290 metrů dlouhou upravenou sjezdovku, ale i neopakovatelný výhled na město. Areál si oblíbily hlavně rodiny s dětmi, které mají k dispozici cvičnou louku a pohodlné dopravníkové pásy. Nechybí ani snowpark či snowtubing.
www.svahzlin.cz

VÍTE, ŽE…

Rodný dům Tomáše Bati musel ustoupit budování moderního Zlína. Švec, který dobyl svět, se narodil 3. dubna 1876 nedaleko zlínského kostela, v domě č. p. 482. Dům musel být zbourán ve 30. letech minulého století (Baťa byl v té době starostou města), protože se stavěla hlavní městská ulice směřující z východu na západ, dnešní třída Tomáše Bati. Na místě Baťova rodného domku nyní stojí Městské divadlo Zlín.

Zlínský mrakodrap, známá „jedenadvacítka“, byl před válkou nejvyšším objektem v Československu (77,5 m). Ve zlínském obchodním domě fi rmy Baťa byly instalovány první pojízdné schody na území Československa. A to již v polovině roku 1934.

Velké kino bylo v době svého vzniku (r. 1933) největším kinosálem ve střední Evropě. V sále bylo místo pro neuvěřitelných 2.270 osob.

Známá je tzv. baťovská cena, končící devítkami – např. 199,90. Ve zlínské architektuře se zase ujalo číslo 6,15. Je to rozměr základního modulu všech baťovských staveb – 6,15 x 6,15 metrů – továrních budov, domků, bydlení, hotelu, internátů. Stejný půdorys má i podstavec pod novými sochami T. Bati a J. A. Bati.

V roce 1931 Baťa zaměstnával přes 29.000 lidí. Baťa nechal postavit pro své zaměstnance přes 2.200 cihlových domů. V dnešní době jich stojí asi 1.900.

První panelák v Československu byl postaven ve Zlíně v roce 1953 na Benešově nábřeží.

Originální vzhled hypermoderního komplexu Kulturního a univerzitního centra od významné zlínské rodačky, světově uznávané architektky Evy Jiřičné je inspirován schránou řasy z třídy rozsivek – diatom.

Zlín ochraňují tři Panny Marie – Panna Marie hostýnská, štípská a provodovská. Hostýn, Štípa i Provodov jsou známá poutní místa.

NA DOHLED OD ZLÍNA

Zoologická zahrada zámek Zlín – Lešná
Nejnavštěvovanější zoologická zahrada na Moravě se rozkládá na ploše 52 hektarů. Její součástí je i anglický park s romantickým zámkem z let 1887 – 1894. V Zoo Zlín chovají 240 druhů zvířat, včetně slonů, žiraf, tygrů a nosorožců. V areálu je i několik dětských hřišť, možnost projížděk na koních a ponících, jízda vláčkem.
www.zoozlin.eu

Lázně Kostelec
Léčivé minerální prameny využívali v Kostelci u Zlína už v roce 1742, počátkem 20. století byl zbudován lázeňský komplex. Lázeňská budova prošla nedávno rekonstrukcí a nabízí rehabilitační a wellness služby. Nad lázněmi se nachází budova hotelu a areál golfového hřiště.

Štípa
Dominantu obce Štípa tvoří barokní chrám Narození Panny Marie. Základní kámen štípského kostela byl položen roku 1616. Stavbu dokončili roku 1762. O dva roky později sem byla slavnostně přenesena zázračná soška Panny Marie oděná drahocenným rouchem, zdobená zlatem, stříbrem, perlami i drahokamy.
www.stipa.cz

Hrad Lukov
Nad obcí Lukov se tyčí zřícenina rozsáhlého gotického hradu, který pochází z 1. pol. 13. stol. Rozsáhlé předhradí je od vlastního hradu odděleno hlubokým příkopem, dochovaly se mohutné mostní pilíře, zbytky paláce, věží a obvodových hradeb. Částečně rekonstruovaný středověký hrad obklopuje krásný bukový les.
www.hradlukov.cz

turistická mapa města

Městské informační a turistické středisko
nám. Míru 12
761 40 Zlín
tel. +420 577 630 222
fax +420 577 630 270
e-mail: is@zlin.eu
www.zlin.eu

Soubory ke stažení


Logo Zlín QR kód Náhled SETu Zlín Náhled SETu Zlín Obrázek č.0Ústí nad Orlicí

Informace o městě - malebné město, centrum cykloturistiky v regionu, leží na úpatí Orlických hor a nabízí svým...

Zlín

Východní Morava láká na kouzlo rozmanitosti a Zlín je jejím srdcem, je uprostřed veškerého dění. Zlín si nemůžete...

Ústí nad Orlicí

Malebné město, centrum cykloturistiky v regionu, ležící na úpatí Orlických hor, kde nabízí návštěvníkům...

Žamberk

Město Žamberk leží v údolí Divoké Orlice v nadmořské výšce 465 m n. m. a je nazýváno bránou do Orlických hor. V...

Lanškroun

Lanškroun od historie po budoucnost Město Lanškroun bylo založeno ve 13. století a jeho jméno Landeskrone – Zemská koruna zvýrazňovalo...

Jablonné nad Orlicí

HISTORIE Jablonné nad Orlicí (německy Gabel an der Adler) se rozkládá na území soutoku Orličkovského potoka s Tichou Orlicí....

Letohrad

LETOHRAD, DŘÍVE KYŠPERK Městečko s 6 200 obyvateli leží na řece Tiché Orlici v malebném podhůří Orlických hor v nadmořské...

Česká Třebová

HISTORIE Počátky souvislejšího osídlení jsou nejasné. Dosavadní názor, že to nejstarší - z 1. poloviny 13. stol. - se...

Choceň

Choceň - město v parku, park ve městě Poloha: 49°59´56“ severní šířky, 16°13´42“ východní délky Průměrná...

Kutná Hora

Kutná Hora, stříbrný klenot mezi českými městy, město dvou katedrál či pokladnice českých králů. Všechna tato přízviska jí...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.