Květen 2014

30.05.2014 | 00:00

květen 1099

V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu, vojensky ji obsadil a svěřil do správy svého bratra Bořivoje. Mimo jiné byl také obsazen hrad Podivín, který Břetislav II. nechal přestavět a předal jej pražskému biskupu Heřmanovi.

5. květen 1344

Se založením pražského arcibiskupství v roce 1344 souvisí i výročí, které si připomínáme začátkem května. 5. května roku 1344 totiž papež Klement IV. udělil papežskou bulou vydanou v Avign onu pražským arcibiskupům právo korunovat českého krále. Tímto právem byla zrušena závislost českého státu na římské říši.

květen 1384

V tento rok se dostal do sporu pražský arcibiskup Jan z Jenštejna s Prokopem a Janem Soběslavem. Spor vyvrcholil až církevní klatbou na Jana Soběslava moravskými Lucemburky. Jan z Jenštejna byl jednou nejvýznamnějších osobností nejen duchovního světa, ale tehdejších Čech vůbec.

8. květen 1429

Johanka z Arku vjela 8. května 1429 s vojskem do osvobozeného Orléansu. Byla rozhodnuta pokračovat v boji až do vyhnání Angličanů ze země. Je také znám její dopis českým husitům, ve kterém jim vyčítá, že podlehli „bezbožným a nedovoleným pověrám“, ničí a zabíjejí, a dokonce jim hrozí možností osobního zákroku.

6. květen 1434

Rozkol mezi husity vyvrcholil během jara 1434. Husité se rozdělili do dvou bloků. Byla vytvořena tvz. panská jednota. Tato koalice ovládla počátkem května roku 1434 Prahu, z hlavního města odešli radikálové, kteří prchli do neúspěšně obléhané Plzně. Obě strany se nakonec střetly v památné bitvě u Lipan 30. května 1434.

3. květen 1494

Kryštof Kolumbus (asi 31. října 1451 – 20. května 1506) toho dne poprvé uviděl zemi, jež byla později nazvána Jamajka. Kolumbus ale Jamajku pojmenoval Santiago. Prozkoumal jižní pobřeží Kuby a stále věřil, že je to čínská pevnina, i když byl zklamán, že nikde nevidí džunky. Vůbec netušil, že objevil nový světadíl – Ameriku.

2. květen 1519

Zemřela jedna z největších renesančních osobností, génius mezi malíři – Leonardo da Vinci (15. dubna 1452 – 2. května 1519). Byl to nejen světoznámý malíř, ale i sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. Jako vynálezce předběhl svou dobu, jeho věci se realizovaly až v 19. a 20. století.

1. květen 1609

Začátkem května roku 1609 svolali protestantští stavové na Novoměstskou radnici v Praze nelegální český sněm. Jeho cílem bylo přimět Rudolfa II. k vydání Majestátu, který by zaručoval náboženské svobody. Příští vůdce stavovského odboje Jindřich Matyáš Thurn se nechal slyšet, že doba řečí pominula a že je třeba přistoupit k činům.

18. květen 1624

V polovině května roku 1624 byl vydán císařský patent, kterým se v Čechách povolovalo pouze katolické náboženství a jenž nařizoval, aby nekatoličtí duchovní byli vypovězeni z Čech. Byla jim stanovena šestinedělní lhůta na vystěhování ze země pod pohrůžkou smrti. Na podzim téhož roku pak vychází totožný patent i pro Moravu.

květen 1774

Nejstarší dochovaná zmínka o zubních protézách< pochází od Etrusků, kteří vyráběli zubní náhrady již kolem roku 700 př. n. l. Revoluci v zubních protézáchodstartoval až německý lékař Philip Pfaff použitím sádrových otisků chrupu. Další vývoj zubních náhrad pak úspěšně pokračoval v roce 1774 vynalezením porcelánových zubů.

22. květen 1859

Teprve ve 2. polovině 19. století byla založena Jednota, která byla pověřena dostavbou Chrámu sv. Víta. Jednota opravila původní části novogotické katedrály. Činnost hnutí pro dostavbu byla původně přerušena občanskou válkou v roce 1419 a podařilo se ji obnovit až v roce 1859.

21. květen 1809

Před 205 lety rakouská armáda a vojáci dobrovolnických pluků překročili česko-saskou hranici (sasko-vestfálský vpád). I když si saský král na mírových jednáních nárokoval severozápadní pohraničí Čech od Chebu přes Ústí nad Labem až po Liberec, nakonec Sasko získalo pouze české historické enklávy.

6. květen 1824

Ve Stavovském divadle v Praze se začala pravidelně hrát česká představení. Budovu dal postavit hrabě František Antonín Nostic-Rieneck, který chtěl uvádět v divadle pouze německou činohru a italskou operu. Brzy však byl repertoár rozšířen i o českou produkci. Měla zde premiéru i první česká opera Dráteník od F. Škroupa.

12. květen 1884

Toho dne zemřel Bedřich Smetana (2. března 1824 – 12. května 1884), významný český hudební skladatel období romantismu. Nezlomila ho ani hluchota, dál komponoval opery a dokončil i cyklus Má vlast. Pak se ale jeho zdravotní stav náhle zhoršil a musel být převezen do Prahy do ústavu pro duševně choré, kde nakonec umírá.

28. květen 1884

Narodil se Edvard Beneš, druhý československý prezident (zemřel 3. září 1948). Ve funkci byl v letech 1938–1948, v období 1940–1945 jako prezident v exilu, úřadujícím prezidentem byl opět od roku 1945 až do únorového puče 1948. Byl jedním z vůdců prvního čsl. odboje a hlavním představitelem čsl. odboje během 2. světové války.

31. květen 1884

Byl zahájen provoz parní tramvaje v Brně, která tak nahradila koněspřežnou tramvaj, která zde jezdila v letech 1869–1880. Druhá etapa brněnské parní tramvaje je datována do let 1943–1947. Poprvé se však parní tramvajová lokomotiva objevila v Brně již v červenci roku 1879, ale po ujetí krátké vzdálenosti tramvaj vykolejila.

14. květen 1894

V Humpolci se narodil režisér, divadelní teoretik, překladatel a pedagog Jindřich Honzl, který byl určující osobností levicového proudu naší meziválečné avantgardy. V roce 1926 s Jiřím Frejkou a E. F. Burianem založili Osvobozené divadlo. Po příchodu Jiřího Voskovce a Jana Wericha pak režíroval všechny jejich hry.

18. květen 1899

Byl ustaven Český výbor pro hry olympijské J. Guthem-Jarkovským a jeho spolupracovníky. V roce 1919 změnil název na Československý olympijský výbor. 21. prosince 1992 došlo k jeho transformaci a obnovení původního názvu. Od roku 1934 výbor každoročně uděluje sportovním osobnostem Cenu Gutha-Jarkovského.

4. květen 1904

Američané začali budovat Panamský průplav. Ten vede skrz Panamskou šíji a spojuje Atlantský a Tichý oceán (konkrétněji Karibské moře a Panamský záliv). Vstup z karibské strany se nachází u města Colón, tichomořský u Ciudad de Panamá. Na počátku stavby znesnadňovaly práci nemoci (žlutá zimnice a malárie) a v období dešťů přicházející sesuvy půdy.

29. květen 1919

Měření polohy hvězd při zatmění Slunce prokázalo správnost Einsteinovy obecné teorie relativity. Relativita předpokládá, že libovolný objekt s vlastní hmotností zakřivuje časoprostor, ve kterém se nachází, a toto zakřivení se projevuje jako gravitace. Teorie dodnes přežila všechny experimenty pokoušející se o její vyvrácení.

1. květen 1924

Narodil se český filmový režisér Karel Kachyňa (zemřel 12. března 2004). Jeden z nejvýznamnějších českých filmových tvůrců se nejprve věnoval natáčení dokumentů, později celovečerních filmů a seriálů. Mnohé z jeho filmů patří do zlatého fondu naší kinematografie (Ucho, Kočár do Vídně, Zlatí úhoři, Smrt krásných srnců).

12. květen 1929

Kromě toho, že v roce 2014 slavíme 670. výročí založení katedrály sv. Víta, v polovině května si také připomeneme 85 let od vysvěcení dostavěné katedrály biskupem Janem Nepomukem Sedlákem, prvním pomocným pražským biskupem. V průběhu konsekračního obřadu sloužil mši svatou arcibiskup František Kordač.

22. květen 1929

V Záhřebu se narodil československý dramatik a scenárista Jaroslav Dietl. Proslulý autor televizních seriálů Nemocnice na kraji města, Nejmladší z rodu Hamrů, Píseň pro Rudolfa III., Byli jednou dva písaři, Tři chlapi v chalupě, Okres na severu, Muž na radnici nebo Žena za pultem. V roce 1984 byl jmenován zasloužilým umělcem.

24. květen 1934

Tomáš. G. Masaryk (7. března 1850 – 14. září 1937) byl toho dne počtvrté zvolen československým prezidentem. Byl zvolen i přes svůj špatný zdravotní stav, a to ve Velké síni Rudolfina před svojí sochou z bílého mramoru od Jana Štursy (nyní je socha umístěna v Rotmayerově sále Pražského hradu). Pak Masaryk vykonal slib prezidenta republiky.

11. květen 1949

Emil Zátopek (19. září 1922 – 21. listopadu 2000) překonal rekord v běhu na 10 km. Tento světoznámý československý atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu, patřil a stále patří mezi naše sportovní legendy. Po skončení úspěšné sportovní kariéry měl velké problémy s vládnoucí komunistickou garniturou.

17. květen 1969

V římském vyhnanství zemřel kardinál Josef Beran (29. prosince 1888 – 17. května 1969), arcibiskup pražský a primas český. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu, komunistický režim mu navíc znemožnil spravovat diecézi. Po jmenování kardinálem prožil poslední roky svého života jako vyhnanec v Římě.

12. květen 1949

Sovětský svaz ukončil jedenáct měsíců trvající blokádu Berlína. Berlínská blokáda (od 23. června 1948 do 12. května 1949), během níž byly západní sektory Berlína zásobovány ze vzduchu takzvaným leteckým mostem, patří k nejzávažnějším konfrontacím poválečného období. Celkem se uskutečnilo kolem 277 000 letů.

12. květen 1984

Před 30 lety se uskutečnily v pořadí XXII. letní olympijské hry v Los Angeles. Český olympijský výbor se těchto her neúčastnil. Bojkotování olympijský her ze stan států není v historii her nic neobvyklého. K bojkotům docházelo zejména k důvodu politizace největšího svátku světového sportu.


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2014

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.