Březen 2015

28.04.2015 | 11:16

1070 (945 let)

V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla. Nová kapitula byla vyňata z pravomoci pražského biskupa a podřízena přímo papeži. Vratislav II. tak omezil moc svého bratra, pražského biskupa Jaromíra.

březen 1115 (900 let)

Český kníže Vladislav I. povolal Soběslava I. zpět do Čech po lednovém mírovém jednání, kde došlo k usmíření panujícího Vladislava I. s bratry. Soběslav tak dosáhl na přímluvu Boleslava Křivoústého odpuštění a získal Hradecko a moravské úděly.

březen 1435 (580 let)

V Praze se uskutečnil svatovalentinský sněm, kde došlo k ustanovení konkrétních požadavků kališníků k církvi. S rozhodnutím souhlasilo deset táborských měst, proti rozhodnutí se postavil pouze Tábor a husitský hejtman Jan Roháč z Dubé.

březen 1915 (100 let)

V Praze vznikl ústřední orgán domácího odboje pro řízení zpravodajské a konspirační práce v českých zemích. V čele organizace stáli Edvard Beneš, Přemysl Šámal a Cyril Dušek. Koncem války se organizace přejmenovala na Tajný výbor Maffie.

2. březen 1835 (180 let)

Ve věku sedmašedesáti let zemřel císař František I. Nástupcem trůnu se stal jeho slabomyslný a epilepsií trpící syn Ferdinand I. Ve skutečnosti za něj však vládla státní konference, jmenovitě jeho strýc arcivévoda Ludvík, kancléř C. W. L. Metternich a F. A. Kolovrat.

4. březen 1515 (500 let)

Město Most zachvátil obrovský požár, který zničil celé město, zůstaly pouze dvě světnice. Kromě místních kostelů a veřejných budov vyhořel do základů i konvent magdalenitek. Při požáru zahynulo přes 400 lidí. Poté byly zavedeny noční hlídky majitelů domů.

7. březen 1135 (880 let)

Psal se rok 1135 a na začátku března toho roku se nad hlavním městem, ale i nad jinými městy, objevila podivná znamení na slunci, do té doby nevídaná. Jako by byla tři slunce na nebi až do půl dvanácté na orloji.

10. březen 1510 (505 let)

V Olomouci potvrdil Moravanům král Vladislav jménem svého syna všechna jejich práva a svobody vydáním tzv. privilegia, ve kterém současně stvrdil spojitost Moravy, Čech a Lužic s Korunou českou. Dále se zavázal, že se žádné slezské knížectví neodcizí Koruně české.

13. březen 1390 (625 let)

V Praze ve čtvrtou neděli postní za vlády krále Václava IV. začalo Milostivé léto, které pro Čechy vyhlásil papež Bonifacio IX. v souvislosti s odpustkovou praxí slibující odpuštění všech trestů za hříchy. Oslavy trvaly až do Povýšení sv. kříže a Praha tehdy velmi zbohatla.

13. březen 1485 (530 let)

V Kutné Hoře se uskutečnil husitský sněm. Došlo zde k uspořádání v království a ke zrovnoprávnění katolické a kališnické církve. Katolická strana totiž uznala platnost kompaktát jako základního zemského zákona. V zemi tak po 31 let zavládl náboženský klid.

13. březen 1495 (520 let)

Na českém sněmu bylo zásluhou Viktorina Kornela ze Všehrd schváleno usnesení o přednostním postavení češtiny v Čechách. Od té doby bylo možné pouze cizojazyčné písemnosti přepisovat do zemských desek jazykem německým nebo latinským.

14. březen 1420 (595 let)

Ve Vratislavi byl veřejně mučen a nakonec upálen Jan Krása, věnečník z Nového Města pražského, protože se veřejně zastával českých stoupenců Husových myšlenek. Dva dny po jeho smrti vyhlásil papežský legát Fernando, biskup Lucký, křížové tažení.

15. březen 1940 (75 let)

Prahu zasáhla silná povodeň. Průtok Vltavy tehdy činil 3 245 m3/s. Situaci zkomplikovaly ledy, které zatarasily koryto řeky. Hladina řeky ve Štěchovicích dosáhla výšky 940 cm. Povodeň poškodila nejen mnoho domů, ale i staveniště budoucí přehrady.

16. březen 1880 (135 let)

V Ústí nad Labem se narodil československý armádní generál Eduard Kadlec. Jako voják strávil 5 let v Belgickém Kongu. Za první světové války vstoupil do československých legií a jako jeden z jejich velitelů se zúčastnil bitev v Rusku. Zemřel 19. srpna 1961 v Brně.

16. březen 1985 (30 let)

Těšnovské nádraží bylo zničeno z důvodu výstavby severojižní magistrály. Tato novorenesanční budova, která zdobila Prahu po 110 let, se tím stala symbolem likvidace historických památek. Před demolicí byla budova odstrojena od umělecky cenných předmětů.

18. březen 1940 (75 let)

V Praze se narodila česká herečka Jana Březinová. Po absolvování studia herectví na DAMU získala angažmá v příbramském divadle. Během svého života vytvořila řadu významných divadelních rolí. Účinkovala i v televizi a filmu. Zemřela 9. května 2000 v Brně.

18. březen 1945 (70 let)

V Libáni u Jičína se narodil československý televizní hlasatel Miloš Frýba. Do televize nastoupil již v roce 1968 a v roce 1972 se po vítězství v konkurzu stal hlasatelem. V televizi pracoval až do roku 2008. Zemřel 30. prosince 2010 v Praze.

19. březen 1940 (75 let)

V Praze zemřel Adolf Wenig, český spisovatel, pedagog a překladatel. Psal především pohádky a pověsti pro děti a mládež, například Čertoviny, Kocourkov nebo Věnec pražských pověstí. Na jeho libreto Čert a Káča složil Antonín Dvořák známou operu.

20. březen 1945 (70 let)

Adolf Hitler vydal tzv. Neronův rozkaz, který nařizoval, že všichni občané Německa, kteří zůstanou na územích získaných spojenci, mají být okamžitě zastřeleni. Zároveň měly být zničeny stavby, stroje a zařízení.

20. březen 1950 (65 let)

Římskokatoličtí biskupové a duchovní byli donuceni složit tzv. slib věrnosti republice. Součástí slibu byly organizované doprovodné akce s cílem přesvědčovací kampaně, jež měla přimět duchovní vyjádřit souhlas se socialistickým zřízením.

22. březen 1625 (390 let)

Kardinál Dietrichštejn vydal dekret nařizující obyvatelům měst, aby přestoupili na katolickou víru, nebo se vystěhovali ze země. Zároveň byli povinni odevzdat třetinu majetku císařské komoře. Pouze protestantská šlechta mohla i nadále vyznávat svou víru.

22.–29. březen 1945 (70 let)

V Moskvě proběhla tzv. moskevská jednání mezi představiteli čtyř českých politických stran (KSČ, lidové, národně socialistické a sociálně demokratické) a zástupci Slovenské národní rady (zástupci KSS a Demokratické strany). Výsledkem bylo sestavení vládního programu.

23. březen 1880 (135 let)

V Pelhřimově se narodil český sochař, malíř a grafik Emanuel Kodet. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Mezi jeho nejznámější díla patří socha Jana Žižky u Sudoměře a Husův pomník v Sušici. Zemřel 4. února 1954 v Lučanech nad Nisou.

25. březen 1420 (595 let)

Nedaleko Sudoměře došlo k prvnímu významnému vítěznému střetnutí husitů s královským vojskem. Husitská výprava v čele s Břeňkem ze Švihova a Janem Žižkou z Trocnova se postupně přesouvala z Plzně do Tábora, kde bylo rytířské vojsko poraženo husity.

28. březen 1845 (170 let)

Prahu postihla rozsáhlá jarní povodeň. Byla zatopena většina Starého Města, níže položené části Malé Strany a Smíchova, Podskalí a téměř celý Karlín. Průtok řeky tehdy dosáhl 4500 m3/s. Navzdory katastrofálním následkům povodně Karlův most odolal.

30. březen 1920 (95 let)

Národní československé shromáždění přijalo zákon o ustanovení státních symbolů. Kromě definitivní podoby československé vlajky byly schváleny malý, střední a velký státní znak ČSR a standarta prezidenta republiky.

31. březen 1870 (145 let)

Při rozehnání stávkujících dělníků v severočeském Svárově došlo bez předchozí výzvy k rozchodu ke střelbě veřejných bezpečnostních sborů, při které bylo zastřeleno šest stávkujících. Stávka probíhala deset týdnů a zúčastnilo se jí několik tisíc stávkujících.

31. březen 1910 (105 let)

V Praze se narodil významný český operní a činoherní režisér Karel Jernek. Již během studií režíroval v Národním divadle, kde střídavě působil až roku 1985. Jeho dcera Klára Jerneková byla dlouholetou členkou činohry Národního divadla.

31. březen 1930 (85 let)

V Praze se narodil Alfréd Jindra, reprezentant ČSR v rychlostní kanoistice. Na LOH v Helsinkách v roce 1952 získal bronzovou medaili v závodě jednotlivců na 10 000 m. Avšak před následujícími LOH v Melbourne v roce 1956 onemocněl obrnou a ochrnul na dolní část těla.


Duben 2021

duben 1396 (625 let) Dlouholetý spor mezi bratry, moravskými markrabaty Joštem a Prokopem, se prohloubil v otevřený boj. V létě...

Březen 2021

1. 3. 1451 (570 let) Bylo vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince...

Únor 2021

3./14. 2. 1421 (600 let) „Jan Žižka z Trocnova, oblehl Tachov, ale nedobyl ho… zapálil předměstí a odtáhl.“...

Leden 2021

1101 (920 let) Udál se rychlý odjezd českého knížete Bořivoje II. z Moravy, který umožnil návrat vypuzených...

Listopad 2020

1795 (225 let) Vynález vývrtky se datuje do počátku 17. století. Patent na vývrtku si nechal zapsat britský reverend Samuel Henshall...

Prosinec 2020

3. 12. 1310 (710 let) „Jan, hrabě lucemburské a král český, toho dne s pomocí řezníkův pražských,...

Říjen 2020

1770 (250 let) Angličanem Josephem Priestleyem byla vynalezena mazací guma. Šlo o kaučukovou gumu dováženou z Jižní Ameriky. V roce 1858...

Září 2020

1895 (125 let) Výzkumem záření, později nazvaného rentgenovo záření, se zabývala řada významných vědců....

Srpen 2020

1. 8. 955 (1065 let) Kolem roku 955 kníže Boleslav I. zavedl ražbu prvních českých mincí – pražských denárů. Mince...

Červenec 2020

1. 7. 1930 (90 let) Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let do Záhřebu. První pravidelná...

Červen 2020

1. 6. 1440 (580 let) Královna-vdova Alžběta povolala českého vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, aby hájil práva Ladislava Pohrobka na...

Květen 2020

1. 5. 1365 (655 let) Císař Karel IV. se sešel v Avignonu s papežem Urbanem V. a jednal s ním o dvou významných...

Duben 2020

1. 4. 1315 (705 let) Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal...

Březen 2020

1. 3. 1785 (235 let) V pražském Klementinu byla naměřena teplota –27,6 °C, vůbec nejnižší teplota během měření...

Únor 2020

4. 2. 1915 (105 let) Josef Vanc, voják a příslušník výsadku Carbon, se narodil 4. 2. 1915 v Žitetíně († 7. 5. 1944). V rámci...

Leden 2020

1. 1. 1770 (250 let) V platnost vstoupil poslední předosvícenský trestní zákoník nazvaný Constitutio Criminalis Theresiana, tzv....

Prosinec 2019

2. 12. 1459 (560 let) Byl vydán královský patent, který zakazoval vývoz zlata, stříbra a všech českých peněz ze...

Listopad 2019

3. 11. 1784 (235 let) Téměř celé 18. století byl začátek školního roku 3. listopadu a jeho konec...

Říjen 2019

1. 10. 1154 (865 let) „Hrozné zatmění slunce bylo a svítilo přes celý den nejinak než jako měsíc etc.“ (Kalendář...

Září 2019

1. 9. 1419 (600 let) Na počátku husitských bouří byly ráno na den sv. Jiljí vyhnány jeptišky z kláštera...

Srpen 2019

5. 8. 1619 (400 let) Stavovské vojsko zvítězilo nad císařskou armádou v bitvě u Dolních Věstonic, jedné z bitev...

Červenec 2019

2. 7. 1934 (85 let) Filmová a televizní scenáristka a režisérka Vlasta Janečková se narodila 2. 7. 1934 v Olomouci...

Červen 2019

1. 6. 1394 (625 let) Na pomoc králi Václavovi IV. přitáhl do Čech nejmladší králův bratr, pětadvacetiletý Jan...

Květen 2019

1. 5. 1184 (835 let) Odboj proti knížeti Bedřichovi vedl nejmladší syn Soběslava I., pozdější kníže Václav II. Za pomoci...

Duben 2019

1. 4. 1979 (40 let) V Československu byl zaveden letní čas. Poprvé byl v řadě evropských zemí ustanoven za první světové...

Březen 2019

1. 3. 1709 (310 let) Český hudební skladatel a houslista Josef Antonín Gurecký se narodil 1. 3. 1709 v Přerově († 27. 3. 1769)....

Leden 2019

1. 1. 1279 (740 let) Počátkem ledna se v Jihlavě konala svatba dcery krále Rudolfa I. Habsburského Guty (Jitky) s princem Václavem,...

Únor 2019

1. 2. 1644 (375 let) Byla zahájena blokáda a po ní několik pokusů císařských oddílů o osvobození města Olomouce od...

Listopad 2018

1. 11. 1583 (435 let) Císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, ve které žil již od roku 1579. Při pražském dvoře vzniklo z...

Prosinec 2018

1. 12. 1193 (825 let) Jindřich Břetislav († 1197), syn bratra krále Vladislava II., pražský biskup a v letech 1193–1197 současně též český...

Říjen 2018

1. 10. 1748 (270 let) Pro daňové (berní) účely byl vypracován tzv. První tereziánský katastr rustikální, soupis...

Září 2018

1. 9. 1598 (420 let) Císař Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město roku 1598, kdy byla postavena i renesanční...

Srpen 2018

1. 8. 1933 (85 let) Český historik a publicista Dušan Třeštík se narodil 1. srpna 1933 v Sobědruzích u Teplic (zemř. 23. 8. 2007). Specializoval se...

Červenec 2018

4. 7. 1948 (70 let) Vstoupil v platnost zákon umožňující zrušit smlouvu o užívání bytů, ve kterých bydlí osoby...

Červen 2018

3. 6. 1468 (550 let) K Turnovu dorazili křižáci a utábořili se u Jizery, na druhém břehu měl ležení Jindřich Michalec z Michalovic. Druhý den...

Květen 2018

1. 5. 1203 (815 let) Přemysl Otakar I. na straně Oty IV. Brunšvického vybojoval 1. 5. 1203 vítěznou bitvu nad svým nedávným spojencem Filipem...

Duben 2018

1. 4. 1408 (610 let) Stoupenec reformátora Jana Viklefa Stanislav ze Znojma byl povolán na základě obžaloby do Říma kvůli traktátu De vero et falso....

Březen 2018

Březen 1338 (680 let) Petr Žitavský dokončil Otou Durynským započatou latinsky psanou Zbraslavskou kroniku , která se stala nejdůležitějším...

Únor 2018

4. 2. 1928 (90 let) Narodil se herec, komik a legendární bavič Jiří Císler. Jeho hlas byl spojen s pořadem Studio Kamarád, kde namlouval...

Leden 2018

leden 1003 (1015 let) Boleslav III. Ryšavý, narozen kolem roku 965, byl českým knížetem v letech 999–1002 a krátce také roku...

Prosinec 2017

prosinec 1117 (900 let) Bořivoj II., syn krále Vratislava II. a Svatavy Polské, usiloval o vládu nad českým knížectvím. Jeho...

Listopad 2017

listopad 1922 (95 let) Na pražské německé univerzitě došlo ke studentským bouřím. Fašisticky orientovaní studenti uspořádali...

Říjen 2017

říjen 897 (1120 let) Moravané se v průběhu roku 897 znovu pokusili ovládnout Čechy. Moravané měli v pohraničních bojích navrch, proto se...

Září 2017

září 1427 (590 let) Umírnění kališníci. Tak se nazývala husitská šlechta, jež se vyhranila vůči...

Srpen 2017

srpen 1292 (725 let) První válečná výprava Václava II. do Sandoměřska a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu...

Červenec 2017

4. 7. 1112 (905 let) Vladislav se po dlouhých vleklých sporech smířil se Soběslavem a Boleslavem Křivoústým v Nise, přítomen byl...

Červen 2017

červen 1217 (800 let) Papež Honorius III. žádal krále Přemysla Otakara I. o uznání biskupova práva na desátky a o jeho právo ustavovat....

Květen 2017

květen 1817 (200 let) Na Varnsdorfsku vypukly nepokoje domácích tkalců bavlny a bylo založeno hnutí na obranu „bosých“ (tzv....

Duben 2017

duben 817 (1200 let) Ludvík II. Němec byl synem císaře říše římské Ludvíka I. Pobožného, od kterého mu byla...

Březen 2017

1. 3. 1622 (395 let) Císař Ferdinand II. Habsburský zabavil Univerzitě Karlově privilegia a nekatoličtí mistři ji museli opustit. 14. 11. 1622 byla univerzita...

Únor 2017

1. 2. 1932 (85 let) Narodil se Zbyněk Janata , nejmladší člen odbojové skupiny bratří Mašínů. Během útěku přes NDR do...

Leden 2017

leden 1322 (695 let) K Čechám bylo definitivně připojeno Chebsko . Získal ho Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě...

Prosinec 2016

8. 12. 1731 (285 let) Narodil se František Xaver Dušek , český hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších harfeníků a...

Listopad 2016

1. 11. 1781 (235 let) Patent císaře Josefa II. zrušil nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podle tohoto patentu se mohli poddaní svobodně...

říjen 2016

říjen 1781 (235 let) V domě U Zlatého jednorožce na Staroměstském náměstí otevřel knihkupec W. Ch. Gerle první veřejnou...

Září 2016

září 1301 (715 let) Do Budína, rezidence nového uherského krále Václava III., se dostavil papežský legát...

Srpen 2016

srpen 856 (1160 let) Ludvík II. Němec táhl proti srbským Slovanům do Polabí; při zpáteční cestě se vracel (pravděpodobně) přes...

Červenec 2016

červenec 1306 (710 let) Příprava osudného tažení Václava III. do Polska ; správa Čech a Moravy byla svěřena zemskému hejtmanovi Jindřichu...

Král Vratislav I.

Vratislav II. (* asi 1033; † 14. 1. 1092), český kníže (1061–1085) a první nedědičný český král z rodu Přemyslovců...

Červen 2016

1. 6. 1811 (205 let) S platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství vyhlásil císař František I....

Květen 2016

květen 1311 (705 let) Jan Lucemburský se vypravil na Moravu, kde nejprve navštívil Olomouc a obnovil závislost Opavska na českém králi....

Duben 2016

28. dubna 976 (1040 let) V listině z jednání v sídle mohučského arcibiskupa Willigise, které se uskutečnilo 28. dubna 976, je vedle nového...

Březen 2016

březen 1451 (565 let) Vysláno české poselstvo k císaři Fridrichu III. s žádostí o vydání prince Ladislava. Císař...

Leden - únor 2016

únor 1061 (955 let) Po úmrtí Spytihněva II., který zrušil moravské úděly , nastoupil na trůn Vratislav II . Tento panovník...

Listopad - prosinec 2015

3. listopad 1910 (105 let) Kdo by neznal slavný český film Cesta do pravěku, právě svými trikovými záběry a animací se jím...

Říjen 2015

říjen 1305 (710 let) Poté co král Václav III. zrušil zasnoubení s Alžbětou , dcerou Ondřeje III. z dynastie Arpádovců,...

Září 2015

září 1150 (865 let) Český kníže Vladislav se poprvé setkává s budoucím římským císařem...

Červenec srpen 2015

3. červenec 1945 (70 let) Československá vláda odsouhlasila odsun Němců z Československa , odkud mělo být odsunuto celkem 2,5 milionu tzv....

Červen 2015

1. červen 1910 (105 let) V Pelhřimově se narodil sochař Jan Kodet . Umělecké nadání zdědil po otci sochaři Emanuelovi Kodetovi. Jeho tvorba byla...

Květen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena Královská kolegiátní kapitula sv. Petra...

Duben 2015

1290 (725 let) Narodil se francouzský architekt a stavitel Matyáš z Arrasu . Pracoval v papežských službách...

Březen 2015

1070 (945 let) V Praze na Vyšehradě byla prvním českým králem Vratislavem I. založena královská kolegiátní kapitula sv....

Leden únor 2015

- 7985 (10 000 let) Nejstarší známé boty jsou 10 000 let staré. - 3985 (6 000 let) Nejstarší buben je...

Listopad prosinec 2014

1. listopad 1919 (95 let) Narodil se známý český herec Radovan Lukavský. Působil také jako divadelní pedagog a recitátor,...

Leden - prosinec 2014

Historia magistra vitae 9. ledna 1890 (125) V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách se narodil významný...

Září 2014

21. září 1109 (905) Zemřel kníže Svatopluk. Pocházel z  olomoucké  větve dynastie Přemyslovců , byl...

Červenec srpen 2014

11. červenec 1184 př. n. l. Podle matematika a astronoma Eratosthena z Kyrény byla právě v tento den zničena Trója v důsledku trojské...

Květen 2014

květen 1099 V květnu si připomeneme 915 let od té doby, co přemyslovský kníže Břetislav II. táhl se svým vojskem na Moravu ,...

Červen 2014

3. červen 969 Sv. Vojtěch byl vysvěcen a pomazán na biskupa, a stal se tak druhým pražským biskupem. Je považován za autora nejstarších...

Duben 2014

Duben 849 Na jaře roku 849 se odehrála bitva u záseků . Při této bitvě Češi zastavili franský postup na česko-franské hranici a bylo...

Březen 2014

6 000 př. n. l. První cihly z jílu byly vyrobeny okolo r. 6 000 př. n. l. a to při stavbě Jericha v Jordánsku. Prvenství v ...

Leden - únor 2014

17. únor 1650 př. n. l. Hledání výpočtu kruhu bylo pro lidstvo velkou výzvou. Z roku 1650 př. n. l. pochází Rhindův papyrus, kde je...

Listopad - prosinec 2013

17. prosinec 1108 Judita Grojčská (1066? – 17. prosince 1108) byla dcera Vratislava II. a Svatavy Polské a česká princezna. Ve dvaceti letech se provdala...

Říjen 2013

2. října 1373 Císař Karel IV. po dlouhých bojích přesvědčil Wittelsbachy, aby mu dědičně podstoupili Braniborsko . Náhradou dostali hotově...

Září 2013

1. září 2008 Dlouholetý ředitel firmy BataShoeOrganization v Torontu se stovkou závodů v desítkách zemí světa...

Červenec - sprpen 2013

1. července 1883 První telefonní seznam vyšel v Praze pod názvem „Abecední seznam P. T. abonentů pro ústřední síť...

Červen 2013

1. června 793 Lindisfarne, ostrov v severovýchodní Anglii, spojuje s pevninou úzká cesta průchodná jen při odlivu. Právě tady byl...

Květen 2013

1. května Svátek práce  nebo 1. máj je mezinárodní  dělnický   svátek , který se slaví od...

Duben 2013

1. dubna 1913 Sto let už funguje Jedličkův ústav v Praze jako zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ústav nese...

Březen 2013

3. března 1888 František Langer se narodil v rodině drobného obchodníka. Byl autorem čerpajícím náměty ze života Prahy i její...

Leden - únor 2013

Ach, ty ženy… 1353 a 1393 – dva významné roky v životě Karla IV., protože 2. 2. 1353 zemřela jeho druhá manželka Anna Falcká a 14. 2. 1393...

Červenec - srpen 2011

Slavný knihtiskař 31. 8. 1546 se v Praze narodil Daniel Adam z Veleslavína, český humanista, knihtiskař, organizátor literárního života v...

Červen 2011

Attila tvrdě narazil 451 – 20. 6. došlo k bitvě na Katalaunských polích, kde bylo spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů...

Květen 2011

Malíř aktů 1471 – před 540 lety, 21. května, se v Norimberku narodil malíř a grafik Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistr...

Duben 2011

Král dobyvatel 1271 − 13. 4. Přemysl Otakar II. podnikl vpád do Uher, protože uherský král Štěpán V. porušil předchozí...

Březen 2011

Z vápna a kamení 966 – je tomu 1 045 let, co Prahu navštívil židovský kupec a cestovatel z Andalusie Ibráhím ibn...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.